24 Augustus 2018

By die skooltjie in Green Park moet die kinders soms moeilike omstandighede die hoof bied. So is die container vir die kleuterskool byvoorbeeld laer as die grondoppervlakte opgerig, sodat dit elke jaar gedurende die winter binne en buite oorstroom het. Dit het beteken dat die kindertjies oor sandsakke moes loop om by die droë containerklaskamer uit te kom. Dit kon nie so voortgaan nie. Daarom het ons 4 jaar gelede besluit om hierdie container heeltemal na ‘n ander area met ‘n hoër oppervlakte te verskuif. Dit was ‘n geweldige uitdaging! Toe kraak die container boonop in hierdie proses van verskuiwing sodat dit nou nie meer waterdig is nie.

Wat ‘n mens seker eintlik moet doen, is om dit heeltemal te vervang, maar die koste is te hoog. Daarom moet ons maar ‘n Plan B maak: dit moet herstel word. ‘n Ander container wat ek direk na hierdie verskuiwing present gekry het (en waarvoor ek baie dankbaar was), was ongelukkig ook beskadig. Verlede jaar het 2 mense ons te hulp gekom en hierdie tweede container waterdig kom maak. Hulle het ook die vloer vervang en ‘n afdak gemaak waaronder die kinders kan speel.

Op die oomblik bevind ek my in ‘n posisie waar ek dikwels moedeloos voel oor Green Park. Ek vra die Here wat Hy eintlik nog met die kleuterskool wil bereik, want dit voel vir my voel asof daar geen vooruitgang is nie. Die uitdagings voel net party dae te groot!

Om genoeg spasie vir die 35 kinders te hê, is dit gebiedend noodsaaklik dat die eerste container herstel moet word, maar ek het nie die fisiese krag en energie daarvoor nie. Al manier waarop ek mense kan kry wat bereid is om dit vir my te doen, is wanneer hulle betaling verwag – en ek verstaan dit, want hulle moet ook kos op die tafel sit. Maar nou het ek op ‘n punt gekom waar ek dit eenvoudig nie meer alleen uit my eie sak kan finansier nie. Ek het ander dringende familieverpligtinge wat nou voorkeur moet kry.

Die Getuienisaksie kommissie het tydens hulle vergadering op Donderdag 16 Augustus hierdie hele saak indringend bespreek. Al manier waarop ons kan sien dat die werk kan voortgaan, is as ons ‘n ondersteuningsgroep vir die kleuterskool op die been kan bring. So wil ons probeer om lidmate bymekaar te kry wat regtig omgee vir die werk, en regtig ‘n verskil kan maak. Ons droom daarvan dat daar manne na vore sal kom wat belangstel en bereid is om hul bekwaamheid oor ‘n wye spektrum van vaardighede aan te wend om die container te herstel, òf andersins lidmate wat kans sien om finansiële ondersteuning te gee, òf dalk selfs kontakte het by individue of organisasies wat bereid sal wees om die herstelkoste te befonds.

Elsabé

Ns. Ons wonder somtyds hardop waar die Here wil hê ons betrokke moet raak, om regtig ‘n verskil te maak. Die afgelope dekade en ‘n half het Elsabé ‘n enorme belegging gemaak in die lewens van klein kindertjies wat onder haglike omstandighede leef, en hulleself nie kan help nie. Ek glo vir geen oomblik dat dit die Here se wil is dat die werk nou moet skipbreuk ly, omdat die fondse opdroog nie. Sien jy nie kans om ‘n “Vriend van Green Park se Kleuterskool” te word nie? Ek weet ons is almal onder finansiële druk, maar ons is tog geroep om ‘n verskil te maak in ons wêreld

Laat weet my by jaburger@outlook.com as jy op enige manier wil help. Die tyd is besig om vinnig uit te loop vir Green Park se kleuterskooltjie…

Hannes.