1 Junie 2019

SONDAGOGGEND: DIÉ WAT GOD “GESEËND” NOEM(Matteus 5:1-12)

Inleiding: Saligsprekings is algemeen in die Bybel: altesaam 44x in die Bybel.

– ‘n Wonderlike woord “Makarios” = “welgeluksalig”.

– Hierdie is nie blote goeie wense nie; dis Jesus aan die woord!

 1. Die Saligsprekings is geen “nuwe wet” nie.

– Dis deel van die Matteus-evangelie! Dit gaan oor genade.

– Maar dit maak nuwe vensters oop vir ons bestaan.

 1. Wat is dit wat God vir sy kinders belowe?
 2. Vergiffenis en sy teenwoordigheid vir die wat Hom in die middelpunt stel.
 3. Troos vir die wat besef hulle kan nie hulleself red nie.
 4. Die aarde vir hulle wat hulle heil op Hom bou.
 5. Geregtigheid vir hulle wat nie onreg duld nie.
 6. Barmhartigheid vir hulle wat deernis vir ander het.
 7. Sy selfopenbaring vir die wat onverdeeld aan Hom behoort.
 8. Vrede vir hulle wat vrede skep en net op Hom vertrou.
 9. Die hemel vir hulle wat Hom volg, al kos dit wát.
 10. Jesus belowe nie hemel op aarde nie.

– Daarvoor is daar sprake van vervolging.

– Maar die wat vir Hom kies, sal nooit alleen staan nie.

 1. Die radikale andersheid van dissipelskap.

– Die Saligsprekings keer telkens die orde om.

– Ons geluk lê in totale afhanklikheid, in wees soos Jesus.

 1. Saligheid is méér as ‘n privaat aangeleentheid.

Eerste strofe gaan oor ons innerlike vrede, ons verhouding met God.

Tweede strofe gaan oor menseverhoudinge en aktiewe optrede.