1 Junie 2019

MAANDAGAAND / DINSDAGOGGEND: OPROEP TOT VOLMAAKTHEID (Matteus 5:17-48: Nuwe houding teenoor die wet)

Trek Jesus se nuwe ryk ‘n streep deur alles vooraf? Jesus kom leer ons wat gehoorsaamheid is…

  1. Tog is die leer van die Bergrede radikaal nuut!

– Want die ingrype van die koninkryk gaan enige eise hier vooraf.

– God lê volledig op ons beslag – dáárom kan ons gehoorsaam!

– Ons gehoorsaamheid moet méér wees: lewensomvattend.

  1. Jesus vra nie nuwe, verbeterde modelle van Fariseërs nie

– Hulle was ernstig oor die wet, maar het nooit verstaan dat genade dit voorafgaan nie.

– Die radikaliteit van genade lei tot ‘n radikale gehoorsaamheid!

  1. Die oproep is om onsself te verloor in gehoorsaamheid.

– In lyn met Saligsprekings: hoef nie meer jouself te handhaaf nie.

– Verdienste en beloning tel nie meer in ons verhoudinge nie. Genade is alles…

– Daarom is alles ondergeskik aan versoening.  En so lyk ons al meer na ons Vader…