1 Junie 2019

SONDAGOGGEND:  ‘N KEUSE (Matteus 7:13-29)

Naas die inleiding, is ‘n preek se laaste paragraaf waarskynlik die belangrikste.

– Hoe sluit Jesus die grootste preek van alle tye af?

  1. Hy laat sy dissipels eers vir oulaas toets skryf…

– ‘n Boom word aan sy vrugte geken…

– Die uiterlike (“skaapsklere”) tel nie vir God nie, maar hoe jy lewe!

– En dis daardie lewe wat gekenmerk word deur verdraagsaamheid en liefde.

  1. Vandaar die ernstige waarskuwing hier aan die einde van die Bergrede

– Geloof is nie ‘n praat-saak nie, maar ‘n doen-saak.

– Nie groot geloofsdade is vir God deurslaggewend nie, maar of Jesus jou regtig geken het.

  1. Wat is dan die konklusie van die Bergrede?

Hoor en wandel gee jou lewe fondasie…

– Storms sal daar wel kom, maar as jy op die Rots gebou is, sal jy staande kan bly.

– Eindelik staan almal verdwaas: die Bergrede laat jou nuut dink oor Godsdiens!