12 Oktober 2018

Ons herinner aan ons tema vir die Tiendemaand Dankofferfees:  “Tel jou seëninge”.   Indien julle nog nie ‘n koevert van julle dienswerker gekry het nie, vra hom/haar asseblief, of gebruik ‘n gewone koevert (gemerk “Tiendemaandoffer”) vir die Dankofferfees op 28 Oktober.

Julle is ook welkom om die Tiendemaand dankoffer elektronies per EFT oor te betaal.  Gebruik dan asseblief “Tiendemaandoffer” as verwysing.

Ons gemeente se begroting (opgesom) vir die finansiële jaar Mrt 2018 – Febr 2019, met die werklike syfers vir die eerste sewe maande, is hieronder.

 

 Begroting  vir die jaar  Werklik jaar tot datum  % van begroot (jaar tot datum)
Totale inkomste           3,726,000           1,868,938  97.94%
Totale uitgawes           3,789,106           1,994,713  95.98%
Tekort                63,106              125,775  199.3%

 Die rede vir die laer as begrote inkomste is dat daar tot dusver min ondersteuning vir die legkaartprojek was.

Die huidige tekort noodsaak ons om ons uitgawes baie versigtig te bestuur.

Vooruitskattings vir volgende jaar dui daarop dat die begrote tekort selfs groter as in hierdie jaar se begroting sal wees.