19 Maart 2020

Die uitbreek van die Corona-virus is ‘n ernstige bedreiging vir ons land en natuurlik ook vir ons gemeentelede.  Die UK het na aanleiding van die regering se besluit rakende byeenkomste ‘n spesiale vergadering gehou en die volgende besluite is geneem:

  • Na aanleiding van die regering se besluit oor die Corona-virus, is dit met leedwese dat ons moet aankondig dat alle eredienste en gemeentebyeenkomste tot verdere kennisgewing opgeskort word. Dit is vir ons almal ‘n groot en ernstige negatiewe geestelike ervaring, veral as ons dink aan Paasfees met die spesiale nagmaal, ens.  Die gesondheid van ons gemeentelede is en bly egter vir ons van kardinale belang en as Kerk is ons ook gehoorsaam aan ons landswette.  Die UK vergader weer op 7 April en as daar enige veranderings kom t.o.v. ons eredienste sal ons u ingelig hou deur middel van die e-nuus.
  • Ons bly verskeie tegnologiese opsies oorweeg, wat moontlik aangewend kan word om boodskappe van ons Leraars aan u oor te dra.
  • Intussen het beide ons kantoordames, nl. Mariana en Elmarie, operasies ondergaan en ons bid dat die operasies suksesvol sal wees en dat hulle herstel volkome sal wees. Ons dank aan ons koster, Tim, en Elmari Schwenke wat intussen ons kantoor beman.  Die goeie nuus is dat ons kerkkantoor steeds oop sal wees tydens die ure wat gedurende skoolvakansies geld.

Hierdie was nie ‘n maklike besluit nie en ons vertrou dat u begrip sal toon en dat ons hierdie tyd sal gebruik om binne ons families weer kwaliteit-tyd met mekaar te spandeer.  Ons glo en vertrou op God en ons hoop bly op Hom gevestig.  Ek haal graag uit Ps. 91 die eerste twee verse aan: Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Baie sterkte en kom ons bly bid as gemeente vir uitkoms.

Paasgroete aan u almal.

Eric Brand

Voorsitter van die Uitvoerende Kommissie