5 April 2019

Die viering van die Groot Lydensweek is ‘n realtiewe nuwe gebeurtenis in ons kerk, alhoewel dit in ander kerke al vir baie eeue die gebruik is. Die gedagte daaragter is dat as ons die meeste uit die viering van die Pase wil haal, ons dit reg ingestel daarop tegemoet moet gaan. Iets waarvoor ons in ons besige daaglikse skedule natuurlik nie juis tyd het nie! Daarom skep die gemeente elke aand die week voor Paasnaweek ‘n geleentheid waar jy stil kan word en jouself kan instel. Daar word probeer om ‘n atmosfeer van gewyde stilte te skep, waar jy kan afskakel. Let wel, dis nie ‘n preekgeleentheid nie, alhoewel daar tog ‘n stukkie gelees en dalk iets daaroor gesê word. In baie gemeentes word die Nagmaal die Donderdagaand bedien, net soos Jesus dit die Donderdag aan sy dissipels bedien het. Terloops, dit bots glad nie met Vrydagoggend se Nagmaal nie – jy kan met groot vrymoedigheid albei geleenthede bywoon! Dominee Chris is die man wat ons gemeente bekend gestel het aan die Groot Lydensweek, en dis ook hy wat vanjaar weer voorgaan. Dit sal elke aand van 15-18 April om 19:00 in die kerk plaasvind. As jy dit nog nooit beleef het nie, maak dit dan vanjaar die eerste keer!

Goeie Vrydagoggend is die een erediens op ons kalender waartydens so ‘n morbiede atmosfeer as moontlik heers. Die ligte is gedemp, en musiek word tot ‘n minimum beperk. Selfs die kansel word in swart gedrapeer. So word ons gekonfronteer met die erns van Jesus se offer vir ons, ook as ons saam aan die Nagmaalstafel aansit. Die diens eindig ook anders as enige ander, as die kers net gedoof word en die gemeente die kerk in stilte verlaat… Tradisioneel staan die volgende dag as “Stil Saterdag” bekend, waarop ons nadink aan die tyd wat Jesus in die graf deurgebring het. Jy kan dit inklee soos jy wil, maar dis tog goed om dit net bietjie anders en meer gedemp as jou gewone Saterdae te doen. Op Sondagoggend wag ons die sonsopkoms in langs die rivier by Van Wykstraat. Die gebeur so skuins voor 7, wanneer ons die opstandingsverhaal saam lees, ‘n gebed doen en wag vir die son om sy helder strale oor Simonsberg te gooi – ‘n aangrypende oomblik wanneer die lig deurbreek en alles begin lewe! Dit word gewoonlik deur ‘n baie klein groepie bygewoon (mits dit natuurlik nie reën nie) maar ook daar is jy regtig welkom. Bring net ‘n stoel en dalk ‘n kombersie. Die erediens wat daarna in die kerkgebou volg is alles behalwe gedemp – daar is ons baie bly, want die Here het opgestaan en lewe! Dis ook gebruik om blomme saam te bring kerk toe, om agterna uit te deel.

Op 28 April is daar ‘n spesiale diens waartydens gemeente- en koorsang, en ‘n kort oordenking oor Lydenstyd in die vorm van ‘n kort toneeltjie ons vir oulaas vanjaar sal herinner aan die betekenis van Jesus se lyding en sterwe vir ons. Daar word alreeds baie hard daaraan geoefen en dit belowe om iets baie besonders te wees. Baie dankie solank by voorbaat aan almal wat daarby betrokke is!

Oor Werkersdag en Stemdag hoef ek nie veel te sê nie, wat dan die volgende baken op ons kerkkalender Hemelvaart en Pinkstertyd maak. Vanjaar is laasgenoemde my verantwoordelikheid, en ek maak regtig staat op julle getroue voorbidding. Ons wil immers hê dat die Here deur sy Gees aan die woord sal kom, want dan verander dinge – ook in ons eie lewe! Bid asseblief vir my, dat ek die Here baie duidelik sal hoor, en vir julle sy boodskap sal kan deurgee.

Ds Hannes