9 Oktober 2020

Dagsê Hannes,

Eerstens, ek en Jo was in die week Karoo toe en ek het nog nie kans gehad om te reageer op jou preek nie.

Voordat jy nou na jou asem snak – dit was vir ons ‘n fees !

Ons het dit verskriklik geniet om weer eens die gemeenskap van gelowiges te beleef ! Jou boodskap was ook treffend Hannes.

Terwyl ek die ” AKKER ” gelees het, het dit my opgeval dat ofskoon ons moet BESPREEK vir die Erediens, daar ‘n groot voordeel  daaraan  verbonde is. Elkeen wat bespreek, se naam is reeds gedokumenteer – gevolglik word slegs jou liggaamstemperatuur geneem; anders soos by instellings waar jy al jou besonderhede op papier moet skryf.

Miskien moet jy dit in die AKKER plaas ( vir diegene wat ” nie wil bespreek nie  ” ? en ander wat miskien dink dat hulle moet toustaan ).

Tersluits, elke Christen het ‘n behoefte om die gemeenskap van gelowiges te beleef ! ?

Groete,

Bokkie Geyer.