8 November 2019

n Biduur vir Othello Aftree-oord se inwoners vind elke 1ste Woensdag van die maand in die eetsaal plaas wat om die beurt deur ‘n dominee van De Eike en Heidekoppie waargeneem word. Jaarliks tydens die laaste biduur van die jaar kry inwoners in die oord die geleentheid om iets vir beide gemeentes se koskas saam te bring. Met die afsluiting van die jaar se bidure op Woensdag 6 November 2019 het die inwoners soos gewoonlik weer ruim bygedra. Op die meegaande foto kan die vol bokse met eetware agter in Meyer van der Walt se Caddy op pad na De Eike-kerk gesien word. Baie dankie aan elkeen se mooi bydrae wat ons glo vir menige gesin in nood ‘n welkome uitkoms sal bring.

 

Elise van Wyk, Othello