17 Mei 2022

Teen hierdie tyd behoort jy al die program vir Pinkster 2022 in hand te hê. Probeer om jou weeklikse program rondom die Pinkster-program te organiseer. Vanjaar se tema is: Die vreugde van ’n Lewende Verhouding met God. ‘n Lewende verhouding met God is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is. So ’n boom groei en dit is waarmee die Heilige Gees ons saans gaan verras. Ons gaan geestelik groei. Die temas van elke aand gaan met persoonlike getuies belig word en jy word aangemoedig om saans bankvas te sit en wag dat die Heilige Gees jou aanraak sodat ons saam kan groei en vrugte dra.

Bid saam met my dat die Heilige Gees ons in hierdie Pinkstertyd nuut sal maak sodat daar in De Eike ongekende geloofsgroei sal plaasvind. Dit is nie in ons hande nie. Ons gee onsself onvoorwaardelik in Sy hande.

René, De Eike se orrelis, is saam met die voorsanggroepe hard aan die oefen sodat ons saans voor die Woordbediening die Here kan loof en prys. Die voorsang sal elke aand om 18:40 begin. Probeer om alreeds teen daardie tyd in die kerkgebou te wees en bring ’n kniekombersie saam. Die winter is ophande en op ons knieë.

Saans gaan ons weer heerlik sop en broodjies in die kerksaal geniet. De Eike se blokleiers is hard aan die werk om al die reëlings af te handel sodat ons elke aand na die erediens as familie gesellig saam kan verkeer.

Die Pinksterdienste word soggens om half tien in die kerkgebou herhaal. Ongelukkig sal die getuienisse nie soggens kan plaasvind nie omrede mense daardie tyd by hul werk is. Dalk kan Tim ’n plan bewerkstellig dat ons die getuienisse op video aan die oggendskof kan vertoon.

Ek sê dankie vir elkeen wat ondersteuning bied in die aanloop tot Pinkster 2022. Die groep manne wat saam met my bid en met die teks worstel. Julle insette is onontbeerlik. Dankie vir René en haar span wat saans hard oefen en voorberei sodat die voorsang afgerond sal kan plaasvind. Dankie aan elke blokleier wat besig is om te reël vir sop en die feit dat julle saans voorskote gaan aantrek om te bedien.  Dankie, aan Mariana, Elmarie en Tim wat stilweg op die agtergrond reuse-werk verrig en om nie eers te praat van die klank- en PowerPoint hanteerders nie. Ons is ’n klein spannetjie wat veilig in God se hande vasgehou word.

Kom ons bid dat elkeen in De Eike erns sal maak en Pinkster 2022 sal bywoon.