Matteus 18:21-35 · DIE PLIG OM TE VERGEWE

Datum: 13 September 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

 INLEIDING

Daar is ‘n angel vol boosheid wat ons lewensbestaan bedreig en daardie angel  moet verwyder word voordat ons verlam raak, gevul met haat, wrokke, en al daardie dinge wat ons denke vergiftig. Vergifnis trek daardie angel uit ons geheue uit wat dreig om ons vol van daardie gif te pomp.

Daarom kan ons nie vanoggend hierdie belangrike indringende vraag vermy nie. Dit is ’n vraag wat die tafel dek vir ons saamwees vanoggend. Asseblief, antwoord hierdie vraag in die stilte van jou eie hart met absolute eerlikheid. Kan jy vergewe? Na alle waarskynlikheid kan ons hierdie vraag met ’n ja en nee antwoord. Wanneer hierdie baie moeilike vraag gevra word sal daar altyd omstandighede wees wat ons ja of ons nee antwoord gaan regverdig.

Tog weet ons dat vergifnis sentraal staan in die uitlewing van ons Christenskap. Ons word herinner aan die Onse Vader gebed en in die besonder vers 12 van Matteus 6: En vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree. So word ek ook herinner aan dit wat ons elke Sondagoggend saam hardop bely in Die Apostoliese Geloofsbelydenis: - Ek glo aan die vergewing van sondes;

...Maar hoeveel keer het jy al die volgende woorde gehoor of dit dalk self gesê?

Ek sal daardie persoon nooit kan vergewe nie. Dit is galbitter wanneer ek daardie persoon sien of hoor of wanneer ek in daardie persoon se teenwoordigheid is. Om net aan daardie persoon te dink maak my siek.

Dit wat ek moes deurmaak was bitter erg. Ek kan nie vergewe nie.

Moenie van my vra om te vergewe nie. My hele lewe is ge-ruïneer.

Ek kan dalk vergewe, maar vergeet, NOOIT in my lewe nie.

Dit is die angel wat verwyder moet word. Daardie boosheid wat ons verlam laat en interpersoonlike verhoudings laat skade lei.

Vanoggend wys Jesus vir ons hoe die angel uitgetrek kan word sodat daardie bose gif nie ons liggame en menswees vernietig nie. Petrus hou hom slim en bou bietjie vet in die vergifnis-ding in. Binne die Joodse tradisie was drie maal genoeg. Na die derde keer stap jy weg van die persoon wat jy probeer vergewe het. Nee, Petrus wil met ’n 7 maal vir Jesus beïndruk. Sewe is tog die volmaakte getal. En wat doen Jesus? Jesus gee nie vir Petrus ’n wiskundeklas nie. Jesus wil Petrus meer as dit wys. Jesus wil wys dat vergifnis ’n lewensingesteldheid is wat nooit ophou nie. Vanoggend wil ek saam met Petrus sit en luister na Jesus. Sukkel jy ook met die vergifnis-ding. Kom reis saam terwyl ons by drie bakens stilhou wat ons kan help wanneer dit by vergifnis kom.

 

  1. Vergifnis is moeilik, totdat jy met totale oorgawe in Jesus se voetspore leef.
  2. Vergifnis is moeilik, maar dit is God se wil.
  3. God se vergifnis teenoor ons is die maatstaf vir ons vergifnis aan andere.

VERGIFNIS IS MOEILIK, TOTDAT JY MET TOTale OORGAWE IN JESUS SE VOETSPORE LEEF

Ja, vergifnis is nooit maklik nie, en nee, ons kan nie op eie houtjie probeer vergewe nie. Daarom moet ons vanoggend eers ’n tree teruggee voordat ons kan aanbeweeg.

Het jy werklik vir Jesus lief? Is jy bereid om met totale oorgawe in die voetspore van Jesus te leef? Ek word aan Johannes 21:15 herinner waar Jesus die volgende vir Petrus vra nadat hulle klaar geëet het: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”

Het jy vir Jesus baie lief, meer as hulle hier? Indien wel, sal jy die Heilige Gees toelaat om jou hele lewe te verander. Niks, geen struikelblok, geen angel vol boosheid, sal tussen jou en Jesus staan nie. Jy leef in totale afhanklik van die Here. Die Heilige Gees neem besit van jou en skielik verander jou ingesteldheid. Dan gaan dit nie meer oor die eie ek nie. Dit gaan nie oor my woede, my wrok of my pyn nie. Dit gaan alles oor Christus. Christus wat nie net ons gemors en foute vergeet nie maar ook vergewe. Jy kies om volgens God se wil te leef. Jy kies vir Jesus. En dit is die tweede baken waar ons vanoggend stilhou.

VERGIFNIS IS MOEILIK, MAAR DIT IS GOD SE WIL

Wanneer jy sekerheid het oor jou verhouding met die Here. Wanneer jy kies om in totale oorgawe te leef, kies jy om volgens God se wil te leef. Dan gebeur vergifnis. Kom ek maak dit prakties aan die hand van ’n klassieke film waarna ek onlangs gekyk het met die titel “Stars In My Crown.” ‘n Western, maar eintlik nie ’n Western nie.

In die film word edel metaal in die omgewing ontdek en ’n boer word onder druk geplaas om sy plaas te verkoop.  Maar die boer skop vas en weier om te verkoop terwyl die mense in die omgewing nie ’n NEE vir ’n antwoord wil aanvaar nie. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen sodat die boer verwyder kon word. Sy skuur word afgebrand, een nag trek die koeëls deur sy huis. Intimidasie in hoërgraad. Einde ten laaste word die boer gedreig dat hy opgehang gaan word indien hy nie sou instem tot die verkoop van die plaas nie.

Die plaaslike dominee hoor van die boer se krisis en gaan doen huisbesoek. Teen sonsondergang die volgende aand het die mense by die plaasopstal opgedaag om hulle dreigement uit te voer. Die plaasboer staan op sy voorstoep, geklee in sy beste klere en sê dat hy gereed is om te sterf. Hy het die vorige dag vir die dominee gevra om sy testament vir hom op te stel en hy wil dit graag aan hulle laat voorlees voordat hulle oorgaan tot die daad.

Die dominee het die testament begin voorlees en die mense het onmiddellik besef dat die boer alles aan hulle bemaak.

Die plaas word vir die bankier gegee. Sy geweer gaan aan die persoon waarmee hy sy eerste jagtog saam meegemaak het. Sy visstok bemaak hy aan ’n ander persoon. Die boer het alles aan die mense wat bereid was om hom dood te maak, uitgedeel. Daardie aand het die boer die mense aangeraak met liefde en sagmoedigheid. Die impak was onbeskryflik. Om goedheid en guns, midde-in vyandigheid te aanskou was merkwaardig gewees. Een vir een het die mense weggedraai en in skaamte die hasepad gekies.

Die dominee se kleinseun het op ’n afstand die gebeure dopgehou  en terwyl die mense van die plaaswerf wegry, hardloop hy na sy oupa toe en vra die volgende: What kind of will was that, Granddaddy? Waarop die dominee antwoord: “That my son was the will of God.”

Laat dit jou nie dink aan die kruis nie? En wanneer ons aan die kruis dink, dink ons aan God se vergifnis en Sy onvoorwaardelike liefde. Hierdie boer was bereid om te vergeef omrede hyself vergifnis van God ontvang het. Op sy beurt kon die boer hierdie vergifnis-geskenk uitdeel ongeag die situasie waarin hy homself bevind het.  Hierdie boer was bereid om te vergeef omrede hy so naby aan God geleef het. Wanneer ons agterkom dat vergifnis moeilik word en ons al hoe vêrder van God se wil af beweeg, is dit dalk omrede ons nie naby genoeg aan ons Here Jesus Christus leef nie.

En dit bring ons by die derde baken waar ons vanoggend by stilhou.

GOD SE VERGIFNIS TEENOOR ONS IS DIE MAATSTAF VIR ONS VERGIFNIS AAN ANDERE

Die Bybel is helder en duidelik hieroor. Ons moet vergewe want ons, is vergewe. Maar God se liefde kan nie ’n vergifnislose harde hart binnedring nie. God skop nie deure af nie. Hy wag dat jy Hom innooi. Kyk, Ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die fees-ete saam geniet. Openbaring 3:20. As ons weier om God se vergifnis in ons lewens in te laat, gaan ons bitter moeilik dit wat ons ontvang het aan ander mense uitdeel. Maar wanneer jy die Here nader as jou klere in jou lewe beleef, kan jy nie anders as om te vergewe nie. Dan word daardie bose angel uitgetrek en jy laat mense vry in God se genade. En skielik word jy bevry. Vry om te vergeet MAAR jy onthou op ’n ander manier. Jy lek nie meer jou wonde nie. Nee, al wat jy sien is die littekens terwyl jy op ’n ander manier onthou. Dit is kompleet asof jy aan geheueverlies lei.

Onlangs het ’n persoon sy betrokkenheid by die Kerkstraatbom bely en ’n dokumentêre film gaan binnekort hieroor gemaak word. Ek is genader om in die dokumentêr op te tree en gaan saam met Carina een of ander tyd ’n draai in Nederland maak. ’n Replika van die gebou waarin die persoon destyds in Pretoria weggekruip het, word gebou en soos ek verstaan gaan ek en die persoon mekaar binne hierdie replika ontmoet onder die begeleiding van ’n paneel sielkundiges. Na 37 jaar gaan ek en die persoon mekaar in die oë kyk. Dalk wonder jy hoe ek gaan reageer en wat ek vir die persoon gaan sê. Net vier woorde. Jy is lankal vergewe.  En dan wil ek hom uitnooi om saam met my padlangs verby die kruis en die leë graf te gaan wandel. Terwyl ek met hom gesels oor Jesus. Jesus wat alles volgens mense verkeerd om doen. Jesus wat sê wie laaste is, sal eerste wees. Jesus wat ’n losbandige vrou vergewe. Jesus wat by ’n Samaritaanse vrou water vra. Jesus wat verseker ook ’n terroris sal vergewe. Jesus wat sê: Selfs nie 7 maal nie. Maar sewentig maal 7. Ek wil hom van daardie Jesus vertel.

Nie deur my eie toedoen nie. Allermins. Jesus Christus alleen. Ek word herinner aan Matteus 26:39b waar Jesus tot Sy Vader bid en die volgende woorde sê: Doen nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. Dit is die basis waarvandaan ons ons lewens moet rig. Nie my wil nie, maar God se wil want dit is nie in die mens se aard om te vergewe nie. Jesus het my weer die wind in my hare laat voel. Ek is vry. Vry om emmers vol van God se genade wat oor my uitgestort is met ander mense te deel. Daarom leef ek voluit met oorgawe in Sy voetspore. Dit is wat Jesus van onsy verwag as Sy kinders. Selfs 70X7.

WAAR IS JY IN VANDAG SE STORIE?

Hoe reageer jy op Jesus se versoek? Ek hoop en bid dat ons almal by die voet van die kruis staan. Elke keer wanneer ons daar staan word ons aan twee waarhede herinner:

Ons word herinner aan die noodsaaklikheid van vergifnis en,

Ons word herinner dat ons alreeds vergewe is.

Het jy ’n gees van vergifnis?

AMEN

SEENGROET

DIE GENADE VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS

DIE LIEFDE VAN GOD ONS VADER

EN DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGE GEES

SAL MET JULLE WEES EN BLY. AMEN

DANKOFFERS

DIE WERK VAN DIE HERE MOET STEEDS VOORTGAAN IN HIERDIE TYE.

KOM ONS BETOON ONS DANKBAARHEID DEUR ONS OFFERGAWES VIR DIE HERE TE BRING

MAAK GEBRUIK VAN SNAPSCAN OF DOEN N INTERNET BANK BETALING. JY KAN OOK JOU DANKOFFER BY DIE KERKKANTOOR GAAN AFGEE.

MARIANA EN ELMARIE IS TYDENS KANTOORURE EN BAIE KEER NA-URE TEENWOORDIG IN DIE KERKKANTOOR

WEES VEILIG, TER WILLE VAN ANDER MENSE EN JOUSELF

SEËNWENSE