Matteus 18:15-20

Datum: 10 September 2017

Prediker: Chris Barnardo

Wat wil Jesus vanoggend vir jou sê? Met watter boodskap wil Jesus jou vanoggend huis toe stuur?

Ons lewensles vanuit Matteus vir vandag laat my dink aan ’n storie wat ek lank terug gehoor het van hierdie bitter klein plattelandse  gemeenskappie wat ernstige droogte in die gesig gestaar het. Mens en dier en die plantegroei het swaar gekry.

Die dominee het die gemeenskap opgeroep om te bid vir reën. Om die waarheid te sê, hy het almal gevra om in die klein kerkie bymekaar te kom  sodat die gemeenskap dag en nag sonder ophou saam by die Here kon smeek totdat Hy na hulle smeekgebede sou luister en uitkoms gee.

In daardie gemeenskappie was daar nog nooit voorheen so ’n groot sin van dringendheid as wat daardie tyd in die klein kerkie beleef is nie. Op enige tyd van die dag of nag was daar beweging rondom die kerkie. Snags het ligte gebrand. Die gemeente het in alle erns hulleself voor die Here verootmoedig.

Toe gebeur dit. Donker wolke het begin saampak. Van die kinders het vir die eerste keer wolke gesien. Toe begin die reën val. Aanhoudend. Groot reën.

Vir vier volle dae en nagte moes die mense in hulle huise bly. Die dorpsdam het sy walle oorstroom en dit het nodig geword dat sommige mense hulle huise moes ontruim. Steeds het die water gestyg. Die hele gemeenskap was onder water. Nooddienswerkers het hulle hande vol gehad om mense na veiligheid te neem.

Die kerkie was op ’n hoogte gebou en het oor die dorpie uitgekyk. Die dominee het op die trappe van die ingang gesit en staar oor hierdie watermassa.

Daar het ’n omie langs hom gesit en het ook vêr gestaar en toe vir homself gesê: Nie sleg vir so ’n klein gemeentetjie nie. Glad nie sleg nie.

Jesus sê: : As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.

Vriende besef ons wat Jesus hier vir ons sê? Dit is ‘n bevestigde onderskrywing dat gesamentlike gebed nie ligtelik opgevat moet word nie.

Ons moet bid, maar meer nog, ons moet saam bid. Ons is ‘n geloofsgemeenskap. Meer nog, ons is ‘n familie. Dit wat Jesus hier vir ons sê is deel van die groter geheel wat handel oor liefde tussen gelowiges.

’n Hindu Maatskaplike werker het vir ’n sendeling die volgende gesê : Weet Christene regtig wat hulle het? Elke geloof het ’n god. Elke geloof het aanbidders. Elke geloof glo in offervaardigheid. Maar net Christene het ’n Redder en net Christene het ’n gemeente. Besef ons wat ons het?

Ons weet en ons glo in ons Redder, Jesus ons Verlosser, maar dit is onmoontlik om nie ook klem op die belangrikheid van ons gemeente te lê nie. Ons is nie maar net ’n samekoms van individue nie. Ons is die liggaam van Christus. Hy het ons in ’n heilige geloofsgemeenskap saamgeroep. Hy het ons geroep om sy eie familie te wees.

Dus sien ons in hierdie teksgedeelte dat ons as ‘n familie in Christus Jesus verantwoordelik is vir mekaar.

15“As jou broer of suster verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is.

Dit is bitter moeilik. Iets waarvan ons wegskram. Ons hou nie van konfrontasie nie. Maar tog, om jou geloofsbroer of suster in liefde aan te raak en te gesels oor sy of haar betrokkenheid by een of ander sonde kan ’n goeie uitkoms hê. Dit is die Jesus-manier om dinge aan te spreek. In ons skrifgedeelte sê Jesus vir ons dat die gemeente mekaar aanspreeklik moet hou vir gedrag wat verkeerd is in die oë van die Here. Jesus vra nie van ons om ’n oordeel te fel nie, maar om genoeg om te gee sodat ons met vrymoedigheid kan ingryp wanneer ’n mede-gelowige ’n groot fout begaan.

Kom ek verduidelik dit aan die hand van gebeure wat in ‘’n gemeente afgespeel het. ’n Vrou, ’n Jesuskind, vertel van ’n vriendin waarvan sy bewus geword het wat in ’n buite-egtelike verhouding betrokke was. Een Sondagoggend het dit so gebeur dat dat hierdie vrou agter haar vriendin in die kerkbank ingeskuif het. Nadat sy stilgeword het, het sy vooroor gebuk en in haar vriendin sê oor gefluister: Wees versigtig dat jy nie iets weggooi wat kosbaar en mooi is nie. Ek bid vir jou. Net dit. Niks meer nie.

Die vriendin het saggies begin huil en onmiddellik die verhouding verbreek. Jare later het hierdie twee vriendinne hulle kinders se gradeplegtigheid bygewoon en daar vir die eerste keer gepraat oor daardie oggend in die kerk.

Jy was daardie oggend heeltemal reg gewees. As jy daardie oggend nie in my oor gefluister het nie sou ek omtrent alles wat vir my belangrik is weggegooi het. Baie dankie vir jou eerlikheid en die mooi manier hoe jy tereggewys het.

Kan jy sien wat liefde in aksie beteken? Kan jy sien watter seer verhoed is?

Wat ’n belangrike gedeelte in die Bybel is hierdie nie? En tog, om eerlik te wees, is vreeslik moeilik vir ons om te doen. Dit vra baie liefde en moed. Vriende, die Here vra dat ek en jy aanspreeklik vir mekaar sal wees. Doen ons dit?

TWEEDENS

Die tweede ASPEK is dat ons die krag van ‘n biddende gemeente moet raaksien.

Jesus sê: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry,

Wat ek verseker weet is dat wanneer Christene saambid, saamwerk, saam lag, saam trane stort, dit ’n saambindende krag is binne ‘n geloofsgemeenskap.

Navorsing toon dat net een uit elke vyf mense ’n goeie vriend het. Boesemvriende is skaars. FB, Twitter noem maar op, vestig nie boesemvriendskappe nie.

Groot maatskappye soos Google, Apple ens. het toegelaat dat hulle personeel van die huis af werk. Waar daar internet is, daar is jou kantoor. Nou kom hulle agter dat produktiwiteit skade lei.

Personeel moet nou terugkeer na hul kantore. Want, mense het ’n behoefte aan mekaar, saamwees. Dit lei tot produktiwiteit.

Hier is ’n wonderlike geleentheid! Ons het wat die wêreld in desperaatheid na smag en nie kan voorsien nie! Ons het vir Jesus en ons het Jesusliefde en ’n geloofsgemeenskap. Ons het De Eike.

Ek en jy is dalk nie hoogdrawende teoloë nie, maar jy en ek kan ’n vriend wees vir iemand en vir die buite wêreld. Dit is die bediening waartoe Jesus ons geroep het- om ’n sorg en omgee geloofsgemeenskap te wees. Om met ope arms uit te reik en mense te ondersteun wat in nood is. Om saam te lag met hulle wat lag en om saam te huil met hulle wat stukkend en seer is. Wat ’n fantastiese geleentheid het Jesus nie aan ons gegee nie. Ons is verantwoordelik vir mekaar. Daar is soveel krag in ’n kerk wat in gebed verenig is en diensbaar is aan mekaar.

Want waar twee of meer in Christus se naam bymekaar is, daar is Christus teenwoordig. Dit is die slotsom van hierdie skrifgedeelte. 20want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.”

Die hele betekenis van die Christelike geloof kan in een woord saamgevat word. VERHOUDING. ’n Verhouding met die Here en ’n verhouding met mekaar.

SLOT

Ek lees die storie van ‘’n pa wat op sy sterfbed gevra het na sy vrou en sy kinders en kleinkinders. Almal het moeite gedoen om saam in daardie tyd van hulle pa se siekbed plaas toe te gaan.

Daardie oggend  was daar amper nie genoeg plek in die slaapkamer vir al die kinders en kleinkinders nie. Pa het gevra dat elkeen vir hulle ’n kweperlat moet gaan sny in die kweperboord en dan terugkom slaapkamer toe.

Dit het vreesaanjaende herinnerings by sy kinders opgeroep. Nietemin het elkeen met ’n kweperlat teruggeloop slaapkamer toe. Amper soos in die dae toe elkeen wat gestraf was ’n kweperlat moes gaan sny, en vir pa moes bring, sodat hy die roede daarmee kon inlê.

Elkeen het met ’n kweperlat in die slaapkamer gestaan. Toe vra pa dat elkeen die kweperlat moet breek en weer ’n nuwe lat moet gaan sny.

Waarmee is pa besig, het hulle onder mekaar gevra op pad na die kweperboord. Terug in die kamer, het elkeen weer gestaan en wag dat pa moet praat.

Toe vra hulle pa om die latte in ‘n bondel bymekaar te maak en die bondel dan te breek. Nie een van die kinders of die kleinkinders kon dit doen dit nie.

Toe sê hulle pa. Dis hoe hierdie familie moet wees. Saam sal julle nie gebreek kan word nie. Maar dan moet julle saamstaan.

Wat waar is van ’n familie is net so waar van die kerk. Hoe nader ons aan Christus en aan mekaar is, hoe groter sal ons impak op ons wêreld wees.

‘n Ou oom sit langs sy dominee op die kerkie se trappe en staar oor die watermassa en sê trots. Nie sleg vir klein gemeentetjie soos ons nie.

Weet ons wat ons het? Ons het wat die wêreld desperaat nodig het. Hulle het vir Jesus en ’n gemeente nodig.

Daarom gaan ons uitreik na Nuwerus. Die knellende droogte het op alles ’n impak. Daar is nie werk nie. Dus is daar nie geld nie. Dus lei mense honger en die basiese behoeftes kan nie aan voorsien word nie. Die mense is hulpeloos. Afhanklik van De Eike om hulle te gaan aanraak met die liefde van Jesus.

AMEN