Lukas 12:54-56

Datum: 11 Februarie 2018 (Aanddiens)

Prediker: Ds Eric Swanepoel