Jes.11:1 - 10

Datum: 25 Desember 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

My broer het ‘n paar maande gelede ‘n paar granaatboom stompe op die plaas uitgehaal wat omtrent 150 jaar oud is. Hy het my gevra of ek 1 wil hê om ’n bonsai van te probeer maak. So het ek op ‘n dag ‘n granaatstomp vir my op die plaas gaan haal. Ek het die stomp so gou moontlik in ‘n groot pot geplant, ek maak hom elke dag nat en ek krap kort-kort aan sy bas om  te sien of daar nog groenigheid is. Ongelukkig sien ek tot op hede nog geen teken van nuwe lewe nie, geen takkies of blare wat uitbot nie. Soos dit tans lyk, is die stomp se voorland(toekoms) vuurmaakhout vir die braaivleisvuur!

 

Die toekoms van Juda het in Jesaja 11 na ‘n afgekapte boomstomp gelyk. Israel(die Noordelike ryk) het reeds tot ’n val gekom. Die Assiriërs het hul aanslag op die suidelike ryk, Juda begin. Jerusalem, Juda se hoofstad, is beleër. Die inwoners kon nie lewensvoorraad van buite inkry nie. Armoede en hongersnood het Juda in die gesig gestaar. Jerusalem was besig om stelselmatig dood gewurg te word. Daar was vir Juda weinig hoop. Die pad vorentoe, hul vooruitsig, hul toekoms het soos dié van ‘n afgekapte boomstomp gelyk. Mettertyd sou Juda weggevoer word in ballingskap. Dalk kan jy jou ook vanoggend vereenselwig met ‘n afgekapte boomstomp, of met Juda. Jy het nie moed vir die dag van môre nie, die pad vorentoe lyk sonder hoop, die toekoms lyk donker, onseker. Dalk is dit die verdraaide waardes van die politici wat jou moedeloos maak. Dalk is dit die misdaad, die wetteloosheid in ons land. Dalk was dit ‘n slegte jaar vir jou, vir jou gesondheid, vir jou huwelik, vir jou kinders. Dalk is dit die gevolge van die Covid 19 pandemie: jy het ‘n familielid/geliefde aan die dood afgestaan, jy is finansieël geruïneer, jy het jou werk verloor.

 

Jesaja kondig in v.1 vir Juda aan: “Uit die stomp van Isai gaan ’n takkie uitspruit. 'n Loot uit sy wortels sal vrug dra.” Die volk van die Here hoor daar is hoop, God sal op sy tyd weer lewe gee! Hoe sou die Jode hierdie belofte sien? Hulle sou die belofte van die stomp van Isai wat sal uitloop, sien as ‘n belofte dat die koningshuis van Dawid gaan herstel word. Dat daar weer ‘n koning soos Dawid op die troon sal wees, dat Gods volk weer hul vyande sal oorwin. Dat daar weer soos vroeër jare vrede, voorspoed en vooruitgang vir die volk van God sal wees - ‘n aardse koninkryk!  Maar God sou die belofte van Jes.11:1 anders in vervulling bring. Die takkie wat sal uitspruit uit die stomp van Isai, is ‘n profesie omtrent die Messias, Jesus Christus wat uit die stam van Isai gebore sou word. ‘n Profesie omtrent Jesus Christus wat as kind in die stal in Bethlehem gebore sou word, Jesus Christus wat die Koninkryk van God op aarde sou vestig! ‘n Profesie van Kersfees, die geboorte van Christus, wat ons vandag vier!

 

Het jy opgemerk dat Jesaja in hierdie gedeelte die aardse lewe van Jesus beskryf? Hier staan “Die Gees van die Here sal op Hom rus”, en in Mat.3:16 lees ons dat met Jesus se doop die Gees op Hom neergedaal het. Hier staan “Hy sal met wysheid en insig wat die Gees gee, optree.”  Mens dink onwillekeurig aan die woorde van Jesus aan die mense wat die vrou wat owerspel gepleeg het, wou stenig “Laat die een van julle at ‘n skoon gewete het, die eerste klip gooi.” Hier staan “Hy sal vreugde vind in die diens van die Here. En in Getsemane bid Jesus, “moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar laat u wil geskied.” Hier staan “Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie.” En in Mat.23:25 sê Jesus “Ellende wag vir julle, huigelaars! Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid.” Jes.11 is duidelik ‘n profesie omtrent Jesus Christus.

 

Vandag weet ons hoe hierdie profesie waar geword het. Ons weet dat hierdie Takkie wat uit die stam van Isai uitgespruit het, verwys na Jesus. Jesus se lewe op aarde sou egter nie net vir ons ‘n voorbeeld wees nie. Jesus sterf aan ‘n kruis op Golgota sterf, sou op die 3de dag opstaan uit die dood en opvaar na die hemel, sou vir elkeen wat in Hom glo, sy Gees, die H.G. stuur! Jesus sou deur sy soenverdienste vir die mensdom vergewing van sonde bewerk, oorwinning oor sonde en dood, nuwe lewe bring vir elkeen wat in Hom glo - ewige lewe! Verstaan ons hoekom Kersfees ‘n dag van vreugde en blydskap is? Deur die stomp van Isai wat op Kersdag uitgeloop het, is ons doodsbestaan deurbreek, is daar uit ons afgekapte-stomp-bestaan vir ons nuwe lewe bewerk, is daar vir elke mens nuwe lewe moontlik. V.10 sê: die nasies sal na Hom vra! Mag hierdie nuus, hierdie Evangelie, hierdie blye tyding, jou vanoggend opnuut laat besef: ek is deel van die stomp van Isai wat uitgespruit het en wie se lote oor die wêreld en oor alle eeue heen strek. Ek is deel van die koninkryk van God wat veel groter en veel meer is as hierdie aardse lewe/my aardse lewe. Ek is deel van ‘n Koninkryk waarvan Jesus die Koning is, waarvan al die beloftes wat Hy gegee het, ook vir my waar is. Ek is deel van ‘n Koninkryk waarvan Koning Jesus ook vir my verseker van sy liefde, sy genade, sy sorg, sy nabyheid en sy beskerming!

 

Jesaja profeteer nie alleen van die takkie wat uit die stam van Isai gaan uitloop nie. Hy beskryf ook dít waartoe hierdie takkie sal uitgroei, die vrug wat hierdie takkie sal dra, die koninkryk wat deur hierdie takkie, die Messias, gevestig gaan word. Jesaja sê: In hierdie koninkryk sal daar regverdigheid wees, sal daar ‘n plek vir die armes wees, sal onderdruktes beskerm word, sal teen bose mense opgetree word. In hierdie Koninkryk sal bokkies en luiperds, koeie en bere, skape en wolwe bymekaar wees! Daar sal vrede en harmonie wees tussen hulle wat nie van nature in vrede leef nie. Om te deel aan die koninkryk van God, beteken nie net dat ek en jy deel het aan al die voordele, al die beloftes, al die versekeringe van die Here nie. Dit beteken nie net ons is gered en kan nou maar net terugsit en deel in al die beloftes van die Here nie. Om deel van die Koninkryk van God te wees, vra ook iets van jou en my, plaas ook ‘n appél op jou en my, roep/verwag van jou en my om te leef soos mense wat deel is van die Koninkryk van God!

 

Kerstyd is dus ook ‘n tyd van selfondersoek, ‘n tyd waarin ons onsself kan afvra: Gaan dit in my lewe en ook in hierdie Kerstyd vir my maar net om myself? Of hanteer ek elke dag ander mense regverdig soos Jesaja vra? Leef ek in liefde en vrede met ander saam soos dit hoort in die Koninkryk van God?  Het ek ‘n hart en ‘n oor en ‘n oop hand vir die armes en onderdruktes? Leef ek selfsugtig, eien alles wat ek van die Here ontvang, myself toe, of deel ek met hulle wat nie het nie, met hulle wat seergekry het/geknou is deur die lewe. Het ek tyd vir dié wat eensaam is, dié wat oud geword het?

 

Ons weet nou hierdie profesie het in Christus in vervulling gegaan. Die Koninkryk van God het aange-breek. Die Koninkryk van God die vrug van hierdie Tak(Jesaja se beeld) brei sedert die Koms van Christus verder en verder op aarde uit. Dit groei ook almeer in ons lewens soos wat ons die Here gehoorsaam. Dit sal bly uitbrei, bly vrugdra, bly uitkring totdat Jesus weerkom. En as Hy weerkom sal hierdie koninkryk finaal en in sy volle glorie aanbreek. Daarom sien ons met die herdenking van Jesus se eerste Koms ook uit na Jesus se tweede Koms. Die dag waarop die gebrokenheid van hierdie wêreld tot ‘n einde sal kom. Die dag waarop God se Koninkryk volmaak en finaal sal kom. Dit wat Jesaja so mooi hier in beeldspraak beskryf:

Die lam en die wolf sal saam woon, die luiperd sal by die bokkie lê.

Die leeu en die bees en die kalf sal saam wees, en ‘n seuntjie sal vir hulle sorg.

Die koei en die beer sal saam gras vreet, hulle kleintjies sal bymekaar lê.

En die leeu sal gras vreet soos ‘n koei.

Klein kindertjies sal by slange se gate speel en hulle sal aan die slange vat.

 

AMEN