GENESIS 17:1-7

Datum: 28 Februarie 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

SKRIFLESING – GENESIS 17:1-7

Gen17 Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê:

“Ek is God die Almagtige.

Lewe naby My en wees opreg!

2Ek sal my verbond met jou sluit

en baie, baie mense

uit jou laat voortkom.”

3Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom:

4“Dit is my verbond met jou:

jy sal die vader wees

van ’n menigte nasies;

5jy sal nie meer Abram

genoem word nie,

jou naam sal Abraham wees,

want Ek maak jou die vader

van baie nasies.

6Ek sal jou baie vrugbaar maak,

Ek sal jou tot nasies maak,

en konings sal uit jou voortkom.

7“Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.

  1. INLEIDING

Daar is iets omtrent God se Naam wat ALLES verander.

Ons noem Hom Vader. Ons noem Hom Here.

Maar die vraag vanoggend is: Ken jy die persoonlike name van God?

Name wat God se karakter en kwaliteite beskryf.

Name wat binne ons harte en in ons lewens resoneer en ons wys wie Hy werklik is.

Die mense van die ou Nabye Ooste het vir God JAHWE genoem. Want hoe anders kan die mens beskryf, verduidelik, of vir God voorstel as: EK IS?

Maar die wêreld het verander en vandag word name gebruik wat geen ewigheidswaarde het nie. Name wat skree vir aandag, aanvaarding en oorreding. Self tydens lofprysing en aanbidding gebruik ons hierdie oppervlakkige name sonder betekenis.

Nou is die tyd, vir ons as kerk, om wakker te skrik en ook God te begin noem soos wat die mense destyds in die ou Nabye Ooste gedoen het. 

  1. EL SHADDAI - BELOFTEHOUER

Daar is iets omtrent daardie Naam wat ons vanoggend gehoor het.

Daar is iets omtrent daardie Naam wat in Genesis gebruik word.

Daardie Naam waarmee God Homself aan Abraham voorstel.

Ja, daar is iets omtrent daardie naam.

Want Hy is El Shaddai. Weet jy wat beteken El Shaddai soos wat God Homself bekend stel in Genesis 17 vers1? Die naam wat God verkies om te gebruik in baie van die Genesis-verhale?

Dit geteken, BELOFTEHOUER. Na 13 jaar van stilswye praat die Beloftehouer met Abraham.

Na 13 jaar van stilswye hoor Abraham: “Lewe naby my en wees opreg. 7“Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.”

  1. ONS IS DEEL VAN HIERDIE NAGESLAG

Daar is iets omtrent daardie NAAM wat my die sekerheid en vaste vertroue gee dat ek en jy volwaardig deel is van El Shaddai se familie. Hoekom sê ek dit? Want dit is die woorde uit die Beloftehouer besig. Dit is hoekom God verkies om na Homself te verwys as die Beloftehouer.

Daarom is daar iets omtrent daardie NAAM wat sorg dat ek nie mismoedig word en hoop verloor nie.

  1. DAAROM WORD EK NIE MISMOEDIG EN MOEDELOOS NIE

Wanneer my omstandighede my in ’n rigting van mismoedigheid en selfs moedeloosheid dwing sal ek hoopvol en geduldig bly wag. Want my tyd is nie God se tyd nie. My wil is nie God se wil nie. Ek berus daarin dat ons Beloftehouer in beheer is van alles en almal. Ek klou vas aan die beloftes van ons Beloftehouer. Ek besef dat op hierdie speelveld dit nie gaan oor wat ek uit die “deal” kan kry nie. Dit gaan nie oor” “What is in it for me” nie. Wat van my gevra word, is om naby die Beloftehouer te leef. In alle omstandighede!

Ja, daar is iets omtrent daardie naam wat my hele lewensritme verander. Want daar is iets in daardie NAAM wat mismoedigheid soos mis voor die son laat verdwyn.

Ja, daar is iets omtrent daardie NAAM wat my geduldig laat wag en volhard. Ja, daardie NAAM is BELOFTEHOUER. Nie soos waaraan ek gewoond is in vandag se lewe nie. Nee, ons Beloftehouer, El Shaddai, sal nooit Sy rug op Sy familie draai nie.

Ek sal nie mismoedig word nie, ek sal geduldig volhard, want ek en jy dra die merk. Ons dra die merk wat ons tussen miljoene mense onderskei as deel van El Shaddai se familie. Gemerk? Ja, ons is gemerk. Nie met ’n mikroskyfie of wat ook al nie. Ons is wel ook nie besny nie, maar tog is ons harte besny. Ons is gedoop!

Ja, ons dra die merk van die Beloftehouer en daarom lag ons, maar dit is 'n vreugdes-lag. Dan maak die twyfel plek vir vreugde en vertroue en is ek bereid om ’n keuse te maak.

  1. EK KIES DAT MY NAAM VERANDER WORD

Ja, daar is iets omtrent daardie Naam wat my dring om my verantwoordelikhede in oënskou te neem en voor die Beloftehouer neer te val in aanbidding.

Daar is iets omtrent daardie NAAM wat my dring om naby EL Shaddai te leef en opreg te wees.

Ja, daar is iets omtrent daardie Naam wat my laat kies om my naam na Christen te verander.

Daar is iets omtrent daardie naam wat my laat kies om te leef in die voetspore van Jesus.

  1. SLOT

Ja, daar is iets omtrent daardie NAAM.

Vandag en altyd

Die onveranderde vol genade.

Ja, daar is iets omtrent daardie naam.

Hy is ALMAGTIG, HY IS KRAGTIG, HY IS GENADIG.

Hy is ALLES in ALLES.

En HY is…. wat JY nodig het.

Daar is iets omtrent daardie naam

EL SHADDAI – BELOFTEHOUER

ONS BELOFTEHOUER

AMEN