Markus 1:9-11

Datum: 9 Januarie 2022 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Kom ons dink vanoggend vir ‘n oomblik na oor alles wat die Evangelies ons van Jesus vertel. Wat sou jy sê, is die grootste enkele moment in sy aardse lewe? Wat is die heel belangrikste gebeurtenis waarvan die Evangelies ons vertel?

 

Dalk gaan jy hierdie tyd van die jaar vir my sê: sekerlik Kersfees! Die wonder dat God sy Seun na ons wêreld toe stuur om ons Verlosser te word, is nog so vars in ons geheue dat dit absoluut uitstaan! Dis na alles nie sommer enige gebeurtenis wat met die sang van ‘n engelekoor begelei word nie! ‘n Ander kan dalk sê, ja Kersfees is wel belangrik, maar eintlik gaan die Evangelieverhaal darem eerder oor dit wat daardie Paasnaweek gebeur het. Die oomblik toe ons daardie verskriklike Vrydag helder en duidelik van die kruis af hoor: “Dit is volbring!” Dis sekerlik die hoogtepunt. Satan is verslaan en ons verlossing is ‘n werklikheid. En wat van die opstanding die Sondagoggend? Niks kom by die moment toe die dood se tande getrek is, en ons bevry is van ons vrees vir die dood nie.

 

Miskien moet mens liewers glad nie daaroor stry nie. Want natuurlik is alles in die Evangelies ewe ingrypend, ewe wonderlik! Maar nou is dit tog interessant dat niemand minder as Maarten Luther nie, vir ons heeltemal ‘n ander antwoord op hierdie vraag gee. Maarten Luther sê geen oomblik in die Evangelie oortrek die gebeure waarvan Markus 1:9 ons vertel nie. Hierdie is die mees beslissende oomblik in Jesus se bediening – want dis hier waar alles begin!

 

En hy het ‘n punt, hoor. Want in Markus 1 begin Jesus se aardse bediening. Dis 'n aardskuddende oomblik dié. Hier begin die grootste verhaal van die geskiedenis. Jesus Christus, die Seun van God, tree na vore en begin met sy aardse bediening. Jy kan maar sê, hier begin die opmars van die koninkryk, wat soos ‘n tsoenami oor die hele wêreld sou spoel, en alles sou omkeer en miljoene se lewens sou verander. Hierdie is inderdaad die wonderlikste oomblik in die geskiedenis. Of Luther reg is dat dit selfs belangriker is as Kersnag, weet ek nie regtig nie. Maar die waarheid is, hier begin alles - die verhaal van ons verlosssing!

 

Maar met dit in gedagte, sal ek verstaan as jy dalk Markus se vertelling hier ervaar as bietjie van ‘n antiklimaks. Kyk net weer hoe begin alles: Een mooi dag, op die oewer van 'n riviertjie in een van die mees agterlike landjies van die wêreld. Daar is nie veel mense nie - net 'n half-wilde profeet met kameelhaar-klere en 'n paar van sy volgelinge. Geen koerantmanne en TV-verslaggewers om die wêreld in te lig nie - net 'n paar kindertjies wat op die oewer van die rivier speel terwyl die grootmense na die profeet se preek luister. En híér, byna ongemerk, verskyn Jesus op die toneel.

  1. 'n Moeilike verhaal!

En dan moet ek nog verder eerlik wees en erken dat die verhaal van Jesus se doop nogal regtig een van die héél moeilikste in die Nuwe Testament is om te verstaan. Die probleemvraag is: Waarom laat Jesus Hom deur Johannes doop? Daar is mense wat meen dat dit die begin van die sakrament van die doop is, maar dis duidelik nie eens naastenby dieselfde ding nie. Die doop van Johannes vertel van skuldbelydenis en hertoewyding aan God. Hy het mense gedoop as teken van hulle sondebelydenis, en terugkeer na God toe. Daarteenoor vertel die doop wat Jesus ingestel het, tog verlossing deur Jesus se eie bloed. En gebeur in die Naam van die Drie-enige God. Dis tog vir seker iets héél anders....

 

Maar dit verklaar nog nie hoekom Jesus dit dan doen nie? Ons weet tog Hy het nie nodig om sonde te bely en Hom tot God te bekeer nie. Hy het geen sonde nie! En buitendien is Hy self die Seun van God! Waarom dring Hy dan daarop aan dat Johannes Hom moet doop? Ek moet erken, ek weet eerlik ook nie. Maar gelukkig is ek darem nie al een wat nie weet nie. Kyk, selfs Johannes die Doper het nie geweet nie! Johannes is totaal uit die veld geslaan met Jesus se versoek. Hy verstaan glad nie hoekom Jesus wou hê dat hy Hom moet doop nie.

 

  1. Die stem, ter wille van die omstanders

Maar dalk is dit ook nie die heel belangrikste ding in Markus 1 nie. Want waaroor dink jy het die mense agterna gepraat, nadat hulle Jesus sien afklim het in die rivier, en Johannes die water oor Hom sien gooi het? Wat sou hulle agterna gaan oorvertel het van die gebeure? Ek sou raai hulle sou na alle waarskynlikheid veral gepraat oor die stem wat hulle gehoor het. En dalk is dít die sleutel van Markus 1, om die gedeelte regtig te begin verstaan. Die stem wat sê: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek my."

 

Om mee te begin: Het jy geweet dis 'n Bybelvers wat die stem aanhaal? Eintlik twee gedeeltes. Die eerste uit Psalm 2:7, en die laaste deel uit Jes. 53, die bekende lied van die lydende Kneg van die Here. Ek dink hulle gaan ons help om regtig die gedeelte beter te verstaan.

 

Dis nie sonder rede dat die Stem Jesus se aardse bediening begin met ‘n aanhaling uit Psalm 2 nie. Onthou, Psalm 2 is 'n troonbestygingspsalm. Hierdie soort Psalms is altyd gesing wanneer 'n nuwe koning die troon bestyg. Dis waarom God Psalm 2 hier aanhaal. Hy sê daarmee: Dis julle Koning, wat hier uit die water kom. Hierdie is sy troonbestyging! Dis van Hom wat Johannes skrywe: "Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid."  Dis die eerste ding wat met Jesus se doop gebeur: God self verklaar vir Jesus Christus tot Koning, daar by die Jordaan. En Hy sal tot in alle ewigheid Koning wees - ook vandag, hier in Kuilsrivier- De Eike.

 

Die eerste aanhaling proklameer dus Jesus se koningskap. Die tweede een vertel ons watter soort Koning Hy is. Dit kom uit Jesaja 53, die lied van die lydende Kneg van die Here, en hierdie aanhaling gaan oor lyding.

Dit vertel van Een wat ons lyding op Hom geneem het, óns siektes gedra het. Wat ter wille van óns oortredings deurboor is, en oor óns sondes verbrysel is. Een wat die straf gedra het wat vir ons vrede moes bring, en deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het. Want jy sien, Jesus het nie aarde toe gekom om gedien te word en aandag te trek nie. Hy het met ‘n spesifieke taak gekom. Hy kom om die skeidsmuur tussen ons en God kom afbreek; Hy het kom ly, en vir ons sonde kom betaal met sy eie bloed.

 

Die swaartepunt van Markus 1 is daardie woorde wat die stem van God uitroep. Want in ‘n enkele sin vat God Jesus se hele bediening as’t ware in 'n neutedop saam. God kom stel Jesus aan ons voor: Hy is die Koning, wat kom dien en kom ly het.

 

  1. Ter wille van óns

Daar gebeur iets uitsonderlik wonderliks in Markus 1. Vir een kosbare oomblik staan die hemel daardie dag op die walle van die Jordaan bokant almal oop. In daardie oomblik, is God ontsaglik naby aan almal. Maar weet jy, die wonderlikste is dat jy nie hoef jaloers te wees op daardie mense nie. Dieselfde Maarten Luther skrywe in die stuk wat ons netnou aangehaal het: "Sedert daardie oomblik, staan die hemel bokant ons almal oop."

 

"Sedert daardie oomblik, staan die hemel bokant ons almal oop." Ons almal kan vandag nog deel in hierdie wonder. Omdat Jesus die Koning is wat vir ons kom ly het, staan die hemel ook vandag bokant jou óóp. Jy kan die teenwoordigheid van God elke oomblik ervaar van hierdie dag en van hierdie jaar wat voorlê – mits jy iets verstaan van dit wat die stem van God gesê het oor hierdie Jesus. Mits jy dit ter harte neem, en Hom ook regtig as jóú Koning erken, en sy heerskappy en regering oor jou hele lewe aanvaar. En Hom as jou Verlosser aanvaar, want Hy is immers die Koning wat ons deur lyding verlos het.

 

Dalk was Maarten Luther reg toe hy gereken het dat hierdie die belangrikste moment in die hele Evangelieverhaal is. Want hoe meer jy oor Jesus se doop nadink, hoe meer word jy aangegryp deur die wonder daarvan. Dis eintlik ‘n eenvoudige verhaal, maar dis mos hoe God werk. Hy doen dinge anders as ons. Hy werk dikwels ongesiens en ongemerk. Soos suurdeeg. En so is Hy deur al die eeue nog altyd aan die werk, om sy koninkryk al meer van ‘n werklikheid te maak, ten spyte van mense wat dit aktief teenwerk, en ten spyte van die manier waarop ons dit self al te dikwels teenstaan in ons lewe. En so is die koninkryk ook besig om in jóú lewe te kom. Gee Hom net kans. Stel jouself daarvoor oop, deur Hom onvoorwaardelik te dien en te gehoorsaam. En dan sal jy ook in 2022 ervaar hoedat die hemel bokant jou oopstaan...

 

AMEN