Openbaring 3:7-13

Datum: 29 Mei 2020 (Aanddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Grote maak nie saak nie. Wat saak maak is deursettingsvermoë, toewyding en vasbyt. Dit het ek baie gesien in my Weermagdae. Van die kleinste outjies het my altyd verras met hul vasbyt en innerlike krag. Die Philadelfia Gemeente het my ook hieraan laat dink. Hulle was nie groot nie en ook nie baie invloedryk nie. Johannes skryf dat die Here geweet het dat hulle min krag het en dat hulle in moeilike omstandighede aan sy boodskap vasgehou het.

 

Maar vriende, hierdie gemeente se fokus was reg gewees. Hulle 20-20 geloofsvisievisie het hulle iets laat raaksien wat hulle behoud was. Hulle het gesien dat Jesus die Weg, die Waarheid en die lewes is. Johannes 14:6. Jesus maak deure oop na God. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Dit was hierdie gemeente se fokuspunt. Ononderhandelbaar. ’n Klein gemeente kry oop deure. Ons hoor twee keer in die brief van oop deure. Die oop deure verwys duidelik na weg na God en geleenthede tot getuienis en tot uitbreiding van die koninkryk. En een van die kleiner en swakker gemeentes sou die een wees wat die uitdaging opneem!

Hierdie gemeente het hulle hand opgesteek om te doen waarvoor Jesus eintlik gekom het. Om deure oop te sluit!  Hy kan ook toesluit –en daar gaan tye kom wat Hy dit sal doen – maar wat Hy eintlik wil doen, is om oop te sluit. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word (Joh 3:17).

In vers 8  hoor ons ook as die Here sê dat Hy vir die gemeente in Filadelfia ook ’n oop deur gegee het. In die moeilike tye waarin die gemeente geleef het, sê die Here: moenie nou gaan lê nie; ek gee juis nou vir julle ’n oop deur en geleenthede om die evangelie uit te dra! Die groot nuus in die brief is dat die gemeente in Filadelfia die oop deur gesien het en besig was om dit te gebruik! Hulle het die geleenthede wat die Here hulle gegee het raakgesien en opgeneem. Ek bid so dat ons in grendeltyd na oop deure sal soek wat die Here aan ons beskikbaar stel. Maar daarvoor het jy ’n 20-20 geloofsvisie nodig. Nou is juis die geleentheid om in hierdie moeilike omstandighede te kyk vir oop deure. Sien vir Jesus raak! Hy  het die deur na God oopmaak. Alle ander deure is op grendel. Net Jesus alleen is die Weg die waarheid die lewe. Om dit te sien moet jy permanent met jou geloofsbril loop vir ’n 20-20 geloofsvisie. Jesus gaan jou verras!

 

Dit was dikwels so in die geskiedenis, dat as ons gehoorsaam is aan die Here – juis in moeilike tye – Hy totaal verrassende en onverwagte goed doen. Die tyd waarin ons leef is nie maklik nie. Vir sommige mense is dit rugbreektye. Klein besighede vou, mense verloor hulle werke, daar is spanning in die huisgesinne. Maar vriende hoor mooi vanaand. Tye van beproewing en swaarkry is nie sinlose, leë tye waarvan ons maar net moet hoop dat dit so gou as moontlik sal verbygaan nie. Ons weet uit die geskiedenis dat tye van beproewing dikwels vrugbare tye, tye van groei vir die kerk was. Dit is, het iemand gesê, asof genade op sy beste en vinnigste groei in die winter.

Navorsing het getoon dat die mees dramatiese groei van die vroeë Christelike kerk plaasgevind het  na die ergste siekte-epidemies van daardie tyd. Terwyl almal weggevlug het van die siekes omdat hulle bang was dat hulle sou aansteek, het die Christene gebly en die siekes versorg omdat hulle geglo het dat die Here dit van hulle vra. Baie van hulle het van die siekte aangesteek en inderdaad ook gesterf. Maar tien, twintig jaar na die epidemies is die stories vertel van hoe die Christene die siekes bygestaan en versorg het. En honderde, duisende mense het die evangelie geglo en omhels. Nie omdat hulle gesien het hoe sukses werk nie, maar omdat hulle gesien het hoe die evangelie jou kan help om sinvol, dienend, konstruktief met lyding te leef.

 

Vriende in hierdie rampsoedigte tyd wat ons beleef, beloof die Here om die wat volhard tot die einde, pilare in die tempel te maak. Vir die mense wat gewoond was aan aardbewings en wat selfs vir lang tye buite die mure van die stad gebly het was die vastigheid van die tempel en pilare ’n groot aanloklikheid en troos. Jesus beloof ook om die Naam van sy God op hulle te skryf – om te wys dat hulle nou vir ewig aan God behoort. Hy beloof ook om die naam van die nuwe Jerusalem op hulle skryf. Dit moes ’n groot troos vir die gemeentelede gewees het wat nie altyd seker was of hulle welkom was en volle  burgerskap van Filadelfia gehad het. En dan beloof Jesus om ook sy eie Naam op hulle te skryf, die nuwe Naam van Jesus. Dit is ’n teken van die nuwe identiteit wat ons gaan ontvang...

 

Ek wil vanaand ’n oomblik van stilte gee. Daar waar jy jouself tans begeef wil ek vra dat ons nou ernstig sal bid vir die volgende twee dinge:

  1. Kom ons vra die Here om ons oë oop te maak vir oop deure wat Hy vir ons as gemeente gee.
  2. Bid vir mense wat diep geraak word deur siektes en pandemies, en dat die Here ons as sy kerk sal

gebruik om ? deernisvolle verskil te maak.

Moenie nou gaan lê nie; ek gee juis nou vir julle ’n oop deur na my Vader en geleenthede om die evangelie uit te dra!

Amen