Johannes 10:11-18

Datum: 22 April 2018

Prediker: Chris Barnardo

Daar is so baie stemme waarna ons moet luister. Stemme wat ons harte wilde paaie laat loop.Stemme wat ons gedagtes oploop sit.Stemme wat my moeg maak.Stemme wat seer maak.

Stemme wat verhoed dat my lewensvlammetjie nie helder brand nie. Ons word met so baie stemme gebombardeer in die lewe. So baie stemme kan mens verward maak. Wat is reg en wat is verkeerd? Na wie luister ek en wie ignoreer ek? Watter stemme is geloofwaardig en watter stemme hou geen waarde in nie?

Daar is stemme uit die verlede wat nou nog spook by my. Stemme wat bygedra het tot wie ek is vandag. Positiewe stemme maar ook negatiewe stemme. Daar is stemme in die hede wat ook ’n groot invloed op ons lewens uitoefen. Positiewe stemme maar ook negatiewe stemme.

En heeltyd moet ons onderskei. Wie is reg en wie is verkeerd.

Hoe reageer jy op die vele stemme wat in jou ore resoneer? Maak dit jou verward? Voel jy onseker? Of pla dit jou gewoon nie?

Ek wil iets uit my eie lewe met jou vanoggend deel. Ek het geen ander keuse as om gehoorapparate te dra nie. Sonder my gehoorapparate is ek verlore. Die tegnologie help my om op een stem te fokus terwyl alle ander stemme en geluide uitgeskakel word. Hierdie instrument help my om my kwaliteit van lewe te verbeter. Maar dan moet ek dit gebruik. Dit kan nie ongebruik op my bedkassie lê nie. Daar is natuurlik nog ’n instrument wat jou lewensingesteldheid kan verbeter. ’n Instrument wat wat ook gebruik moet word. ’n Instrument wat ook nie net stof moet opgaar op jou bedkassie nie.
Dit is die Bybel. Die Woord van die Here.En vanoggend ontdek ons in die Bybel dat daar ’n Goeie Herder is. Ons hoor dat ons op die Sy stem moet fokus. Wat leer ons vanoggend oor Die Goeie Herder? Ons leer dat:

ONS HET ‘N HERDER WAT EG IS

Jesus sê dat daar twee tipe skaapwagters is. Aan die uiterlike kan jy geen verskil agterkom nie. Bruingebrand en hard gemaak deur die wind en die son. Beide het ’n herderstaf in die hand. Maar een van hulle is eg, die ander een is vals. Een is ’n herder in murg en been, die ander een is ’n herder wat homself uitverhuur. Op ’n gewone dag sal jy nie die verskil kan agterkom nie. Maar laat die moeilikheid los op hulle! Laat ’n trop wolwe los op hulle en skielik sal jy die ware kleure van die twee sien.

Een gaan weghardloop want dit is net die geld wat tel. Hy het geen eienaarskap nie. Maar die ware herder gaan baklei. Die ware herder gaan nie sy staf weggooi en tekkies uitpak nie. Jesus sê Ek lê my lewe af vir my skape. Dis die verskil tussen ’n ware herder en ’n vals een. ’n Vals een se rug sien jy baie vinnig.

Hoeveel moeilikheid ook al na jou kant toe kom, die Goeie Herder sal jou nooit alleen los nie. Nooit nie. Dis die nuus wat jou deur die donkerste nag sal dra. Dis die nuus wat jou in staat stel om teenwoordigheid van gees in alle omstandighede te handhaaf.

Ons Herder is nie “FAKE” nie

Maar meer nog...

ONS HET ‘N HERDER WAT SY SKAPE KEN

Die Goeie Herder ken SY skape en hulle ken vir Hom. Daar is ’n verbintenis tussen die herder en sy skape. Hulle ken mekaar. Hulle vertrou mekaar. Die skape reageer nie op die stemme van ander herders nie nie. Die skape ken net een herder. Dit is hulle veilige plek.

Vir my persoonlik beteken dit so baie. Die Skepper van die Heelal ken my naam. Hy weet waarin ek myself tans begeef. Hy ken my situasie. Dit gee vir my vrede. ’n Rustigheid omvou my. Die Goeie Herder sal my nooit alleen los nie.

Ongelukkig moet ons vanoggend ’n vraag antwoord. Is ons ingestel op die Goeie Herder se fluisterstem? Ek weet dat daar in my lewe tye was toe ek nie die Goeie Herder se stem herken het nie. Ek was te besig, te selfgesentreerd. Ek moet eerlik wees, soms is ek bang om Sy stem te hoor; want ek weet dat Hy vir my iets gaan sê wat ek nie wil hoor nie. Maar ek weet dat dit nodig is om weer die Goeie Here se stem te hoor wanneer Sê: EK ken my skape en my skape ken vir my.

ONS HET ’N HERDER WAT ANDER SKAPE IN SY KUDDE INSLUIT

Jesus sê: 16Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. In God se kudde gaan daar so baie mense wees wat jy nie daar gaan verwag nie. Ons het ’n inklusiewe Goeie Herder. ’n Herder wat nie onderskeid maak nie. Een kudde een Herder.

ONS HET ‘N HERDER WAT SY LEWE VIR SY SKAPE AFLÊ

Die Goeie Herder offer op. In Jesus se woorde: Ek lê my lewe af vir die skape. Die Goeie Herder lê sy lewe af vir n nikswerd skaap? Onwerklik! Totdat ons onthou dat ons die skape is waarvan Hy praat. Ons is die nikswerd goed vir wie Hy daardie verskriklike Vrydag alleen op Golgota aan die kruis gaan hang het. Trouens, Hy was so oorlaai met al ons gemors dat selfs nie eens God Sy eie Seun aan die kruis kon raaksien nie, maar slegs vir ons. Toe het Hy baie kwaad geword, so kwaad dat Hy ons, maar eintlik vir Jesus op die ergste manier denkbaar gestraf het, naamlik die dood. Ons is daar saam met Jesus gekruisig, en ons het ook daar saam met Hom doodgegaan.

Die goeie nuus is dat die dood Jesus nie kon gevange hou nie, want Hy is die Seun van God. Na drie dae het Hy opgestaan. Ons ook. Ons wat saam met Hom in die graf was, is ook deur Hom opgewek. Hy het die prys 100% in ons plek betaal en ons straf volledig gedra sodat die dood nie langer oor ons heers nie.

SLOT

En hier sit ons vanoggend. En ons hoor van die Goeie Herder. Die Goeie Herder weet wie ek is..

In die Goeie Herder se hande is ek veilig.

Die Goeie Herder wat inklusief is.

Die Goeie Herder wat Sy lewe vir my aflê.

Kom ons word stil en luister na die Goeie Herder se fluisterstem.

Wees stil en weet dat die Goeie Herder is in beheer.

Wees stil en weet dat die Goeie Herder weet van jou pyn en jou donkerste nag.

Wees stil en weet dat jy met jou kommer en vrees na die Goeie Herder toe kan gaan.

Wees stil en weet.......

Wanneer jy vanoggend die tekens gebruik bely jy dat die Goeie Herder Sy lewe vir jou afgelê het. Dit beteken ons is IN Christus familie. Dit beteken dat ons luister na die Goeie Herder se stem..

AMEN