Handelinge 1:9-10

Datum: 21 Mei 2020

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Die elf dissipels wat by was toe Jesus hemel toe gevaar het, het almal Hom net so ewe verdwaas staan en agterna kyk. Niemand het geweet wat om te sê of te dink nie. Want dit was allls net so finaal. Jesus was nou regtig weg.... Dalk was daar een van hulle wat nog iets onthou het wat Hy eenmaal belowe het van ‘n Trooster wat Hy sou stuur. Of dalk het ‘n ander een onthou dat Hy belowe het Hy sal altyd by ons bly. Maar eintlik het dit alles nou min gehelp. Want Hy was weg... Hulle was verdwaas agtergelaat. Want hulle het nie verstaan nie. Hulle kon nie dink waarom Hy nou dit gedoen het nie... Na al die verskrikking van Goeie Vrydag en die onuitspreeklike blydskap van die Paasmôre, toe dit stadigaan tot hulle begin deurdring het dat Hy lewe. Hoe kon Hy nou dit doen? Hoe kon Hy hulle dan nou net so wees agterlaat? Waarom? was inderdaad die vraag in almal se gemoed.

Interessant genoeg is dit presies dieselfde vraag wat die Kategismus ook vra oor die hemelvaart. Waarom? vra hy. Wat is dan nou die nut van die Hemelvaart? So asof hy wil sê: Wel, enigeen van julle kan darem seker raai watter voordeel Kersfees vir julle inhou, of wat die waarde van die gebeure op die Paasnaweek is. Maar watter nut het hemelvaart?

En dis ‘n goeie vraag. Want is Hemelvaart nie maar soort van die Aspoestertjie van kerklike feesdae nie? Dis vir seker wat die mense in beheer van almanakke ook gedink het, toe hulle hulleself dieselfde vraag gevra het, en op die ou end besluit het om hemelvaart as vakansiedag af te skaf. Want wat is nou eintlik die waarde van hemelvaart? Jy kan tog nou duidelik nie dink dis net so belangrik as Kersfees of Pase nie, of hoe? Dalk is dit eintlik glad nie belangrik nie...

Is dit waar? Is dit wat op hemelvaart gebeur, dan regtig net so sinloos, net so leeg en hartseer soos dit destyds vir die dissipels teen die Olyfberg gevoel het? ‘n Dag wat jy eintlik liewer wil vergeet, net ‘n dag van pynlike afskeid en niks meer nie?

Hemelvaart is ‘n feestelike dag!

Weet jy, dis nie ons belydenis oor Hemelvaart nie. As jy gaan naslaan wat die Kategismus daaroor te sê het, gaan jy dalk verras staan. Want ons bely  dat Hemelvaart ‘n feestelike, wonderlike dag is! En as jy wonder hoe ‘n mens daarby uitkom, lê die sleutel daarvoor vir ons in die feit dat hier staan dat Jesus “opgeneem is”. Dit was nie asof Jesus nou genoeg gehad het van die lewe op aarde met al sy opoffering en pyn, en toe besluit het Hy gaan nou maar aanbeweeg nie.

Nee, Jesus IS opgeneem!  Dit was die Vader wat sy kind teruggeneem het by Hom, wat Hom opgeneem het omdat Hy geweet het dat sy werk op aarde volbring is waarvoor Hy Hom gestuur het. Wat in die hemelvaart gebeur is dat die Vader as’t ware die finale stempel van goedkeuring sit op Jesus se versoeningswerk. Dit ís regtig volbring. Die rekening is ten volle betaal. Volkome versoening is bewerk. Sy taak was afgehandel...

Die koningskap is syne vir ewig!

En dís wat op hemelvaartdag gebeur: Die Vader verwelkom vir Jesus as’t ware met ope arms terug in die hemel, en gee aan Hom die ereplek in die hemel. Hy laat Hom sit aan sy regterhand wat Hom toekom, aan ereplek die heel naaste aan Hom, van waar Hy sou regeer oor die wêreld wat Hy pas verlos het, en oor sy kerk, vir ewig. En nou begin ons stadigaan verstaan. Dis nie sommer ‘n kleinigheid hierdie, wat op hemelvaartdag gebeur nie. Dis nie maar net soos ‘n koshuiskind wat teruggaan huis toe nie. Hemelvaart is Jesus se grootste triomf. Ons Here, wat ons aanbid en aan wie ons behoort, ontvang met sy hemelvaart al die eer wat Hy verdien.

Kom ek blaai saam met jou na Openbaring 5 toe, ek luister bietjie hoe teken die Bybel vir ons die prentjie: Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge ’n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.” ‘n Massakoor van miljoene der miljoene engele het vir Jesus daar ingewag. En dan dink ek en jy nog hemelvaart was dalk nie so erg belangrik nie...

Maar watter nut het dit dan nou vir ons? vra ek die Kategismus. Wat sê dit vir my wat ingeperk sit in my huis terwyl die Covid-storm daar buite woed, en blykbaar nog vir maande gaan woed? En dan kom die vraag terug na jou toe: Hoe belangrik is dit vir jou om te weet dat Jesus in beheer is? Hoe belangrik is dit om te weet dat Hy Koning is bo alles en almal, en ons lewe elke dag in sy hand hou? Want dís wat op die ou end bepaal hoe jy oor hemelvaart dink.

En so kry ons die Trooster...

Maar al voordeel van hemelvaart vir ons is nie net dat ons Here die troon bestyg het en nou in beheer is nie. Dis nie die enigste nut van hemelvaart nie. Jesus gee self een dag die geheim weg toe Hy oor sy hemelvaart praat. Hy sê vir sy dissipels: “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.” Dis tot julle voordeel, het Jesus gesê.

Want solank Ek hier bly, kan Ek in my menslike hoedanigheid net op één plek, net by party van julle wees. Maar die Gees wat Ek gaan stuur, gaan nie so beperk wees nie. Hy gaan oral wees, saam met elkeen van julle, die hele tyd. Hy gaan selfs binne-in julle woon, en so deel van julle lewe van elke dag wees.

My hemelvaart is vir julle die waarborg dat julle nooit weer sonder My sal wees nie. Ongeag waar julle is, of wat julle omstandighede is. Ek sal daar wees. En watter nut het dít vir jou, in 2020? Dit beteken:

Die nut van hemelvaart

Ek mag ingeperk wees, maar ek sal nooit alleen wees nie. Ek mag swaar kry, selfs ly, maar ek sal nie alleen wees nie. Ek mag moeg en bedruk raak van my omstandighede, totdat ek nie meer die lig voor kan sien nie en alles net donker voel. Maar ek sal nooit alleen wees nie. Want God se Lig sal vir altyd deel van my lewe wees, tot die dag wat die engele ook vir my daar by Hom verwelkom.

Ek sou nooit sonder die hemelvaart kon wees nie. Ek sou nie kon lewe sonder die wete dat my Jesus Koning is en in beheer is, en sonder die sekerheid dat ek nooit ooit alleen sal wees nie...

AMEN