Jes.43:14-21

Datum: 29 Desember 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

Luister jy na mense wat saam kuier, veral in hierdie dae, luister jy na mense om die braaivleisvure, wat vakansie hou, by die kersetes, hoor jy dikwels hoedat vriende herinneringe deel uit hul skooldae, broers en susters mekaar weer herinner aan hul kinderdae, hoedat jongmensdae(universiteit, kollege) herleef word, sportervarings oor en oor vertel word.  Dit werk soos die visvang storie, soos wat die vis al groter word - word die drie wat jy gedruk het, met die jare al hoe beter!  Dit is nie verkeerd om goeie herinneringe te deel nie.  Mens moet darem nou ook nie vashaak in die verlede nie.  Jy kan darem ook nie steeds jouself sien as die jongman, jongvrou wat almal se koppe laat draai nie, jouself sien as die vlugvoetige sportman/- vrou, in jou gedagtes leef in die verlede nie!

 

Dieselfde kan ook in ons geloofslewe gebeur!  Ons geloofslewe kan stol, kan êrens in die verlede tot stilstand gekom het.  Ons geloofsplaat kon êrens vasgehaak het.  Word ek gevra na my geloof, is dit dieselfde deuntjie wat gehoor word!  Op persoonlike vlak vertel ek hoedat ek soveel jare gelede tot bekering gekom het, hoedat ek Here ‘n gebed van my jare gelede verhoor het, hoedat ek die hand van die Here beleef het in die krisissituasie wat ek oorleef het, van die gemeente of C.S.V.-kamp wat ek as kind/jongmens bygewoon het.  As ek uitgevra word na die gemeente, vertel ek hoe vol die kerk Sondagoggende was dat die kerkgebou moes vergroot word, van hoeveel jare ek diaken of ouderling was, vir die basaar gewerk het, hoe aktief ek in my vorige gemeente was.

 

Dieselfde het ook met Israel gebeur!  Israel sit in ballingskap in Babilon in die woestyn en verlang na hul vaderland, Jerusalem, die tempel.  Dit is asof ons hulle hoor praat.  Waar is die dae toe ons as gesinne saam in die tempel gaan aanbid het, ons nog die Joodse feesdae op groot skaal kon vier, die oudstes ons vertel het van die wonder van die uitredding uit Egipte, die wonderwerke tydens die woestyntog, hoedat die Here voorsien het: die kwartels en manna, die water uit die rots, die gebeure van die Here vir Moses die 10 gebooie gegee het, van die intog in die Beloofde Land, was ons maar weer daar!

 

Dan onderbreek Jesaja hulle in v.14 met die woorde: “So sê die Here!”  As die Here aan die woord kom, merk mens twee dinge op.  Eerstens noem die Here Homself in v.15: die heilige God, die Skepper, die Koning!   Die Here gebruik skeppingstaal.  Hy herinner die bannelinge in Babel Hy is die Skeppergod. Hy herinner hulle aan Sy Almag, Sy Grootheid, wie Koning is.  Tweedens verwys die Here na die groot dade wat Hy vir Israel gedoen het, Hy herinner die bannelinge aan die deurtog deur die Rooisee, die Egiptenare wat verdrink het, hul uitredding uit Egipte, dat Hy die Redder is, die Verlosser(v.14).  Hy is die Reddergod!

 

Dit is nie verkeerd om geloofsgesproke oor jou skouer terug te kyk nie.  Ons kan onsself gerus ook aan hierdie twee eienskappe van God herinner.  Miskien voel jy ook so aan die einde van die jaar soos hierdie ballinge: magteloos, moedeloos, af ?  Eerstens: Die Here is die Skepper, die Almagtige.  Versterk jou geloof deur jouself te herinner aan die Almag van God gebeure van God se Almag in die Bybel en die kerkgeskiedenis, God is die Skeppergod - die Almagtige.  Maak dit dan ook persoonlik: Versterk jou geloof ook deur te dink aan persoonlike ervaring van die Almag van God, die groot dade/ingrype van God in jou lewe(siek, gebed verhoor, God nodig gehad het), die kere wat jy stom gestaan het voor die Skeppergod se Almag!  Tweedens: Die Here is die Redder, die Verlosser.  Weereens: Versterk jou geloof deur te dink aan die reddingsdade van God in die Bybel se geskiedenis, Nie net die O.T. nie maar ook die N.T.: Jesus se menswording, Jesus se kruis en opstanding.  Maak dit ook weer persoonlik: Versterk jou geloof deur ook te dink aan jou persoonlike redding, verlossing, hoedat die Here jou verlos het van sondes, afgode, grepe van die bose in jou lewe.

 

Dan sê die Here vir Israel: Moenie net aan die vroeëre dinge dink nie,  moenie by die verlede stilstaan nie.  Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom!  Hiermee sê die Here: Ek wat julle My volk gemaak het, Ek sal julle weer as volk oprig.  Ek wat die Rietsee oopgekloof het, die Egiptenare laat verdrink het en julle deur die woestyn gelei het, Ek sal weer vir julle ‘n pad oopmaak deur die woestyn tot in Jerusalem.  Ek, wat julle God in die verlede was, Ek sal ook julle God in die hede, die toekoms wees!  Israel word hiermee opgeroep om in God te bly glo, God te bly vertrou, nooit op te hou God vertrou nie: God kan iets nuuts doen!

 

Hierdie belofte van God het in vervulling gegaan toe die Persiërs die Galdeërs verslaan en die Persiese koning Kores opdrag gegee het dat Israel moet terugkeer na hul vaderland.  Hierdie belofte van God het verder in vervulling gegaan toe die eerste groepie ballinge onder Serubabel die verwoeste Jerusalem binnestap.  Hy het verder waar geword toe die tempel en die stadsmure van Jerusalem onder leiding van Nehemia herbou is.  Maar die vervulling van hierdie woorde “Ek gaan iets nuuts doen” het nie daar opgehou nie.  Die belofte van God “Ek gaan iets nuuts doen,” het telkens weer en gaan telkens weer in vervulling!  “Ek gaan iets nuuts doen” het in vervulling gegaan toe Jesus in die volheid van die tyd as mensekind gebore is in Bethlehem.  Toe Jesus deur sy kruisdood en opstanding verlossing van sonde, oorwinning oor die dood en bose magte bewerk het.  Toe die Heilige Gees op die kerk uitgestort is as gawe om ons te lei en by ons te wees tot die einde, Die woorde van God “Ek gaan iets nuuts doen” gaan telkens in vervulling as die koninkryk van God op watter manier ookal uitbrei.  Geografies – oor die wêreld heen, ook as mense tot bekering kom, ook as ons gelowiges die koningskap van God verder erken in hul lewens is dit elke maal weer iets nuuts wat in ons lewens gebeur.

 

Maar vriende, die Here kom sê ook vanoggend met hierdie teksgedeelte vir my en jou: Ek gaan iets  nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom!  Dalk is daar dinge in jou lewe wat verbandhou met die moedelose Israeliete in Babilon?  Jou geloof, jou vertroue op God is op op ‘n laagtepunt?  Jou lewensituasie plaas jou tans in ‘n ballingskap ervaring?  Jy kyk nie met hoop na die toekoms, die nuwe jaar 2020 nie?  Dalk is dit jou persoonlike lewe: jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou finansies?  Dalk is dit jou geestelike lewe: gebedslewe, sonde waarmee jy worstel, jou toewyding aan die Here is gebrekkig, jou eie liefdeloosheid, negatiwiteit?  Dalk lê jou kommer op ‘n breër vlak: die politieke situasie n de land, die korrupsie, die geweld en moord en diefstal, die toekoms in die algemeen wat vir jou donker lyk?

 

God het Hom nie onttrek van sy kinders, sy kerk, nie.  God het nie afgetree en ons aan ons eie lot oorgelaat nie.  God sê steeds vandag, hierdie oomblik vir jou en my: Ek gaan iets nuuts doen!  Soos vir Israel is hierdie woorde ook vir ons:‘n geloofsuitdaging, daag die Here ons met hierdie woorde uit om Hom te vertrou, is hierdie woorde vir ons ‘n reddingsboei wat God na ons gooi om vir ons te sê: gryp dit vas, omarm dit, vertrou My, Ek gaan iets nuuts doen.  Ons moet nooit aan die toekoms dink sonder om aan God, die Almagtige Skeppergod, die Verlossergod te dink nie!  Hy wat dit in die verlede gedoen het.  Hy is steeds die God wat ingryp in mense se lewens, lewens verander, omstandighede vernuwe, vandag, more, die toekoms, die nuwejaar 2020 saam met ons binne gaan!  Hy is steeds die God wat ook vanoggend vir ons sê: Ek is die God van “Ek gaan, Ek kan iets nuuts doen!  Vertrou God!

 

Die kerk, die gemeente, die gelowige wat ophou om in geloofsvertroue op die Lewende God te leef, sny hom/haarself af van die Bron van Lewe, maak van God ‘n God van die verlede.  Die gelowige wat elke dag binnegaan met die vertroue die God van “Ek gaan iets nuuts doen” is met my, kan met hoop vorentoe gaan, kan iets nuuts verwag, en gaan vind God is die waarmaker van sy beloftes.  Totdat die groot “Ek gaan iets nuut doen” dag aanbreek.  Die dag waarop die Here op die wolke weer kom!  Die dag waarop die Here die hemel en die aarde finaal sal nuutmaak!

AMEN.