1 Korintiërs 15:1-11

Datum: 11 April 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Verlede week het Chris my ver laat terugdink. Hy was besig om oor die kruis te praat, en die feit dat dit in ons kerk altyd leeg gewys word. Toe dink ek weer aan die damesstudente in my dae op Stellenbosch. Hulle het destyds baie graag sulke kruisies om hulle nekke gedra. Seker hoofsaaklik die damesstudente – maar selfs ‘n klompie manne ook. Hier en daar was daar een wat met ‘n goue kruisie kon spog, maar omdat ons studente was, was die meeste van hulle silwer.

 

Maar  wat ek ook onthou, is dat ek dikwels as kind gewonder het hoekom almal sulke eenvoudige kruisies dra. Want daar is mos baie ander kerkmense wat eerder kruisies met Jesus se liggaam nog aan die kruis. En as jy nou so daaroor dink, lyk dit mos darem baie meer indrukwekkend as net ‘n leë eenvoudige kruisie. Ek kon nie lekker verstaan hoekom ‘n mens sou verkies om so ‘n eenvoudige kruisie te dra nie...

 

Maar heelwat later het ek uitgevind dis nie sommer maar net nie. Daar is ‘n baie spesifieke rede hoekom ons nie vir Jesus aan die kruis uitbeeld nie. Eintlik is dit deel van ons belydenis. Na alles bely ons tog nie dat Hy aan die kruis gebly het nie! Ons aanbid nie vandag ‘n Jesus aan die kruis nie, maar ‘n Jesus wat ook opgestaan het, en wat sy plek ingeneem het aan die regterhand van die Vader in die hemel, die ereplek bo alles en almal. Ons kerklike tradisie maak baie daarvan dat die kruis leeg is. En ook as jy rondom jou kyk in De Eike se kerkgebou, gaan jy heelwat kruise sien. Maar dit gaan almal leë kruise wees. Want soos Chris verlede week tereg gesê het: ons Here is nie meer aan die kruis of in die graf nie!

 

  1. Dis natuurlik belangrik dat Jesus wel aan die kruis en in die graf was!

Maar moet nou asseblief nie daarvan aflei dat die kruis nie vir ons belangrik is nie. Want dis glad nie waar nie. Om die waarheid te sê, dis een van die dinge oor ons Here wat ons elke Sondag bely! Ons bely dat Hy mens geword het uit die maagd Maria, en onmiddellik daarna bely ons dat Hy gely het en gekruisig is. Die kruis van Jesus is geweldig belangrik, want sê Hy self baie direk, dis waarvoor Hy aarde toe gekom het. Trouens, as daar geen kruis was nie, was daar geen versoening nie.

 

Dan sou ek en jy in die oordeel voor God skuldig moes gaan staan, met die las van die derduisende oortredings van ons leeftyd. Daar sou geen verhouding tussen ons en God moontlik gewees het nie – net oordeel.

 

Dis hoekom Jesus aan die kruis vir ons só belangrik is, dat ons mekaar jaarliks daaraan herinner met Paasnaweek. Hy is die Lam van God wat vir ons geslag is. Op Goeie Vrydag vier ons dat Hy aan die kruis die straf vir ons sondes dra het, en so die mag van die Satan en die dood oor ons vir eens en vir altyd gebreek het. Daarom sal die kruis altyd vir ons belangrik wees, en dra dit gerus maar om jou nek om jou daaraan te herinner! Die kruisgebeure sal altyd sentraal staan in ons kerk. Maar...

 

Maar die kruis is leeg. Jy sien nie meer die liggaam van Jesus aan die kruis nie, want die taak wat Hy daar moes kom uitvoer, is voltooi. Sy laaste woord oor Golgota was: Dit is volbring! Sy verhaal eindig nie op Golgota nie.

 

 

  1. Maar dis dalk selfs nog belangriker dat die kruis en die graf leeg was.

Maar op Paasmôre herdenk ons ook die leë graf. En so bely ons dat die verhaal van Jesus ook nie in Josef van Arimatea se ruwe rotsgraf eindig nie. Op die derde dag na sy kruisiging het ‘n engel die rots voor die graf kom wegrol, en Jesus het daar uitgestap in die lig in. Op Paasmôre het Jesus opgestaan! Dalk is dit vir ons selfs nog belangriker as die leë kruis. Want die leë graf beteken dat Jesus lewe, en omdat Hy lewe, sal ons ook lewe! Dis Paulus se punt hier: Jesus was die eersteling uit die dood; Hy het vir ons die weg gebaan en as’t ware vir ons die deur oopgelos, sodat ek en jy Hom kan volg, en ook die graf leeg kan agterlaat. Ons liggaam sal dalk daar wees, maar die graf kan ons nie vashou nie. Omdat Jesus lewe, sal ons lewe!

 

Dis die verhaal van die Paasnaweek. Wat Chris verlede week so mooi vir ons verduidelik het. Maar terwyl ek nou so baie oor Chris praat – hy is mos ook die ou wat ons geleer het om te vra: “So what?” Wat daarvan, dat die kruis leeg is? Wat daarvan, dat die graf leeg is? Wat daarvan?

 

  1. Maar wat nou?

En dis die eintlike punt. Ons twyfel nie dat die kruis en die graf leeg is nie. Dis duidelik wat die Bybel leer. Maar vanoggend is die groot vraag nie wat jy bely nie. Die eintlike vraag is veel eerder: Hoe lewe jy? LEWE jy asof die graf leeg is? Want wat sal dit nou eintlik help ons bely dit alles – maar ons lewe dit nie?

 

In eenvoudiger Afrikaans: watter verskil maak dit aan jou lewe van elke dag, dat die graf leeg is? Watter verskil maak dit aan jou lewe en jou verhoudinge, dat Jesus jou met God versoen het? Watter verskil maak dit dat Jesus opgestaan het?

 

Lewe jy soos iemand  wat glo in die Jesus wat sowel die kruis as die graf leeg agtergelaat het, en nou aan die regterhand van God sit, vanwaar Hy die toekoms van ons hele wêreld in sy hand hou? Meer nog: van Wie ons bely dat Hy weer kom, dié slag as Regter om te oordeel? En as jy dalk wonder watter verskil dit nou eintlik moet maak, laat ek maar weer vir Paulus jou antwoord: “Iemand wat aan Jesus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God”

 

Die oue is verby. Die lewe in die skadu van die graf is verby. Want jy behoort aan Een wat die graf leeg agtergelaat en aangegaan het. Net soos ek en jy na Paasnaweek die leë kruis en die leë graf agterlaat, en aangaan met ons lewe. Ander mense as wat ons was. Nuwe mense! Mense wat nuut lewe, nuut reageer as hulle geïrriteerd en gefrustreerd raak. Nuut lewe in elke verhoudings waarin jy staan. Jy moet God met ‘n nuwe toewyding dien, en sy wil met ‘n nuwe, groter oorgawe soek en doen.

 

Verstaan jy dat jy nie na Paasnaweek maar net weer kan terugkeer na ons ou normaal toe nie? Dis tyd vir ‘n nuwe normaal in jou geestelike lewe. Want die kruis en graf staan leeg. Daarom sluit Paulus hierdie brief af soos volg: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.” (1 Korintiërs 15:54-58).

AMEN