Matt 28:1–8; Mark 16:1–8; Luk 24:1–12

Datum: 12 April 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

JOHANNES20:1-10

INLEIDING

Paasfees gaan alles oor ’n vier-letter-woord.

En ons as Christene moet tot barstens toe vol wees daarvan. Of kom ek sê eerder, ons is veronderstel om daarvan vol te wees.

Die vier-letter-woord is LEWE

NUWE LEWE. ’n VOL LEWE. ’n OORVLOEDIGE LEWE. ’n VERLOSTE LEWE, ’n OPGEWEKTE LEWE

EK HET OP DIE HARDE MANIER GELEER DAT DIE DIE DOEL VAN LEWE NIE DIE DOOD IS NIE. DIE LEWE BEGIN OP DAARDIE OOMBLIK WANNER JY BESEF DAT JESUS DIE REDE VIR JOU LEWE IS. PAASFEES Sê : DIE DOEL VAN DIE LEWE IS ’n LEWE.....WAT OOR DIE DOOD TRIOMFEER. VIR ALTYD

Opstandingsdag is die nuwejaarsdag van ons as Christene. ’n Son het opgegaan wat nooit weer sal sak nie, ’n son wat nuwe lewe verwek. Hierdie Son is die gekruisigde- en opgestane- Seun van God.

Om Paasfees te vier is die beste ding wat die kerk kan doen want dit is ’n viering van alles wat goed is, alles wat waar is en alles wat mooi is.

Paasfees is die belangrikste fees op die kerk se kalender want die werklikheid van Paasfees, Jesus die opgestane Here, maak alles wat ons tans doen, moontlik.

Onthou jy nog Jesus se laaste woorde aan die kruis in die vorige hoofstuk vers 29?

DIT IS VOLBRING!

Nadat die soldate Jesus se liggaam van die kruis verwyder het, het een van die soldate vir Jesus met ’n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water by die wond uitgeloop.

Geleerde mense sê dat dit waarskynlik die teken was van oorsaak van dood.

’’n Gebarste aorta. ’n Gebroke hart. Die offer was voltooi.

Maar opopstandigsondag bewys aan ons dat jy die Waarheid in ’n graf kan sit, maar dit sal nie daar bly nie. Jy kan dit aan ’n kruis vasspyker , dit in doodsdoeke toedraai en agter ’n reuseklip toemaak, maar dit sal opstaan en lewe. Mens kan nie die Waarheid doodkry nie.

Daarom was die kruis nie die einde van Jesus se missie is nie. Vanuit Jesus se gebroke hart  kom daar ’n nuwe hart na vore.

’n Opgewekte hart, ’n onbreekbare hart, ’n onstuitbare hart.

Vanuit Goeie Vrydag met die woorde DIT is VOLBRING, kom daar op Opstandingsondag ’n NUWE BEGIN

‘N NUWE BEGIN

Nuwe lewe begin met die opgewekte ritme van ’n PAASHART. En Jesus kom bied dit aan vir jou wat in Hom glo.

Ons lees dat die ander dissipel na die die doeke in die graf kyk en GLO dat Jesus opgestaan het. Op daardie oomblik het die ander dissipel se Paashart begin klop.

Maria Magdalena hoor dat iemand haar op haar naam roep. Maria! Sy herken die stem en sy sien en glo dat die opgestane Jesus voor haar staan. Dit was die oomblik toe Maria se Paashart begin klop het.

Toe Jesus saam met die Emmaüsgangers gestap het, was Jesus besig om hartmassering toe te pas. Kan julle nog onthou wat die die twee manne vir mekaar gesê het?: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (Matt 24:32)

Maar eers nadat Jesus hulle geseën en die brood gebreek het het hulle begin glo. Dit was nodig dat hulle ‘n skok met die defiprulator kry sodat hulle paasharte kon begin klop.

 

Is jou hart gevul met PAASFEES? Het jy ‘n paashart? Dit is nou tyd om die gety te draai. Die tyd het aangebreek dat ons met PAASHARTE hierdie land en haar mense sal omarm en onvoorwaardelik sal liefhê.

Dalk sit jy en kyk en luister en dink dat ek nou te vinnig wil oorgaan tot dade. Dalk wil jy eers hoor HOE lyk n paashart:

1) ’n Paashart is vol nuwe lewe. ’n Paashart is gevul met ’n nuwe missie. ’n Paashart is vol nuwe moontlikhede. ’n Paaskerk is gevul met Paasharte wat aanhoudend tekens van nuwe lewe vir die wêreld aanbied.

2) ’n Paashart – kerk dra nie ’n doodskleed nie.

Moenie jouself toedraai in duur eksotiese fyn  linne nie. Moenie voorgee wie jy nie is nie. Mense sien deur ons. ’n Paashart-kerk is ’n kerk met blou jeans. So ’n kerk leef elke dag in geloof, in werksklere, klere wat gemaak is om vuil te word. Om die waarheid te sê, my jeans word sagter hoe meer ek hulle dra en hoe meer hulle gewas word.

3) ’n Paashart-kerk is gevul met klip-rollers.

Die eerste teken van die opstanding was toe Maria opmerk dat die klip voor die ingang van die graf weggerol is.  

Almal moet die geleentheid gegun word om uit die graf te kom.

En klip- rollers bied uitkomkans aan mense wat vasgevang is in verskillende vorms van grafte.

Versterk deur ’n paashart kan ons....klippe vir mense wegrol . . .

Ons kan wanhoop wegrol en ’n pad van hoop vir mense aanwys.

Ons kan vrees wegrol sodat almal in die Lig kan intree.

En dit is nie ’n een persoon – taak nie. Ons moet ’n span met Paasharte wees sodat daardie klippe in die regte rigting weggerol kan word.

4) ’n Paashart – kerk het altyd ’n vinnige polsslag - want binne ’n paashart -kerk gebeur daar altyd die onverwagte. ’n Paashart-kerk daag nooit laaste by plekke op nie. In ’n Paashart-kerk gebeur goeie dinge. Mooi dinge vind plaas. Jesus gebeur. Daar is nie plek vir primadonnas  en aandagsoekers nie. Want al wat saak maak binne ‘’n Paashart-Kerk is Jesus. Niks anders nie.

5) ’n Paashart-kerk is gevul met vreugde. Die Joodse Raad het gedink dat hulle die laaste gelag het.

Die Romeinse owerhede het ook so gedink.

Die nare skare en die sadistiese soldate het ook gedink dat hulle laaste gelag het.

Die dood kon ook nie laaste lag nie.

God het laaste gelag.

In die vroeë kerk was daar gepraat oor die Paas-gelag. Die vroeë kerk het gevoel dat daar op Opstandingssondag gelag moet word. Paassondag moes geken word aan uitbundige vreugde. Dit is wat ons vandag moet doen. Ons moet lag en huil van vreugde en dankbaarheid want die dood is doodgemaak in die opstanding van Jesus

6) Laastens, ’n belangrike eienskap van ’n paashart-kerk is...om gebroke te wees. ’n Paashart-kerk het ’n gebroke hart.

Dit gaan oor aanvoeling. Dit gaan daaroor om in ander se skoene te klim. Om te beleef en die seer en stukkend raak te sien.

’n Paashart word nie vrygespreek van die gebrokenheid van hierdie wêreld nie. As jy vir Jesus liefhet met jou alles, sal jou hart breek vir alles wat tans verkeerd loop in hierdie wêreld, Die kruis is die simbool van ’n gebroke hart. ’n Gebroke hart is die prys van liefde. As jy kinders het, sal jy weet waarvan ek praat. As jy kind gesny word, bloei jy. Kry jy ook seer.

Breek jou hart op Paassondag? Breek die kerk se hart op Paassondag? Breek jou hart oor dieselfde dinge wat vir God saak maak en seermaak?

Die Bybel leer ons dat Dawid ’n man was so na aan God se hart.

’n Man wie se hart geklop het vir die geringstes en randfigure. Klop jou hart in ritme saam met God se hart? Klop jou hart  vir hulle wat die minste het?

Of het jy ’n kliphart soos wat ons in Esegiel 11:19 van lees? Funksioneer jy vanuit ’n gebroke hart? Of funksioneer jy vanuit ’n yskoue kliphart?

SLOT

Wat sê ons vir mekaar? Ons sê dat die groot wonder van Pase is nie net dat ons na ons dood opnuut sal lewe nie, maar dat ons deur die ontsaglike krag van Jesus se opstanding nou reeds volkome nuut kan lewe, en so hierdie wêreld kan help vernuwe.

Kom ons vier die nuwe lewe saam met Jesus in blou jeans vol opwinding en vreugde, ‘n kliproller met ? gebroke hart.

AMEN

Ek wil hierdie opstandingsdiens afsluit met die Priesterlike Seën soos ons dit vind in Numeri 6:24 – 26

24Die Here sal julle seën

en julle beskerm;

25die Here sal tot julle redding

Verskyn en julle genadig wees;

26die Here sal julle gebede verhoor

en aan julle vrede gee!

AMEN