Johannes 16:5-15

Datum: 12 Junie 2022 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

INLEIDING

Die wintervakansie is ophande. Ons kinders skryf eksamen en hulle sien baie uit na dit wat vir hulle voorlê. Tydens ’n gesprek met die belydenisklas verlede Sondagaand het ek gehoor dat ’n paar van hulle saam met hul ouers by hul strandhuise gaan uitspan. Sommige van die jongmense gaan net rustig by hul huise wees. Ander wil opvang saam met hul vriende. Daar is ’n paar wat dag en nag X-Box en PlayStation gaan speel.

Terwyl die kinders in hierdie wintervakansie – wêreld leef, leef ons as ouers en grootouers binne ’n totale ander wêreld. Daar is ’n ekonomiese stryd wat ons voer en rekeninge wat betaal moet word.  Spanning in ons land balanseer op ’n mespunt terwyl gerugte die rondte doen dat ons President se integriteit wankelrig is. Luidens gerugte was sommer baie geld in meubels op sy plaas versteek.  Wat is die volle waarheid?

Spanning tussen lande lei tot verhoogde brandstof- en voedselpryse, om nie eers te praat van die voedsel tekorte wat ooglopend sigbaar is nie.

Volgens die ekonome kan ons nog ’n brandstof prysverhoging te wagte wees. Is dit regtig die waarheid of net voorspellings.

Rusland se mense word figuurlik die wolmus oor die kop getrek en weet nie wat regtig in hul President se kop aangaan nie. Dit blyk dat hy ook ’n vreemdeling van die waarheid is.

Oral, op baie terreine van die lewe, word die waarheid verdoesel.

As daar een ding is wat ek in die lewe geleer het, is dit dat elkeen van ons oor ons eie weergawe van die waarheid beskik. En ons moet probeer om die waarheid te vind tussen al hierdie sogenaamde waarhede waarmee ons daagliks gekonfronteer word. Dit is bitter moeilik om te weet, wie om te glo. Wie moet ons glo want almal poog om ons met hulle weergawe van die waarheid te oorreed. Waarheid. Wat is die waarheid.

Selfs Pontius het die Waarheid misgekyk. Hy wou die regte ding reg doen, midde onder die druk waarin hy homself bevind het. Toe was hy maar sy hande as ’n troosprys.

WAT IS DIE VOLLE WAARHEID?

Wat is die waarheid? Dit is ’n vraag wat almal, wat die regte ding, reg probeer doen, gryshare en slapelose nagte gee. Almal wat reg probeer leef, almal wat met die kompleksiteite van die lewe gekonfronteer word, sukkel elke dag om binne die waarheid te leef. Ons word van alle kante af deur onwaarhede en fopnuus bombardier. Ons staan weerloos en wonder wat is reg, en wat is verkeerd.

En dan hoor ek Jesus se stem in vers 12 wanneer  Hy sê: 12“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Vir ‘n oomblik voel ek magteloos en onseker. Moet ons asseblief nie met meer vrae as antwoorde agterlaat nie!

Maar dan gee Jesus vir ons die vaste versekering in vers 13. 13Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.

Die Hele waarheid. Die Heilige Gees sal ons in die Hele Waarheid lei.

Doen ons dit? Laat ons toe dat die Heilige Gees ons in die Hele Waarheid lei? Kom ek vra die vraag op ’n ander manier. Hoe benader ons die uitdagings in die lewe? Ons as Christene is veronderstel om die volgende te verklaar: “Ons laat ons lei deur die Heilige Gees in die volle waarheid.” Jesus sê dat die Gees die volle Waarheid is. Die Heilige Gees se werk is om na die Waarheid te wys. Om ons na die waarheid te lei. Doen ons dit? Of is die geloofskote wat ons afvuur vanuit die heup. ’n Mog getroffe!

Kom ons gebruik vanoggend hierdie voorbeeld:

Hoeveel lekkers is in hierdie glaspotjie?

Laat ’n paar van die lidmate raai en skryf die getalle neer. Kyk dan wie is die naaste aan die korrekte getal lekkers in die pot.

Laat elkeen nou hul gunsteling lied kies. Dink aan jou eie gunsteling lied.

Hoor by ’n paar lidmate en skryf die liedjies se name neer:

Die korrekte hoeveelheid lekkers in die pot gaan ek later bekend maak, waarna die hele gemeente kan bepaal hoe vêr of hoe naby hy/sy aan die korrekte getal was.

Dan kyk ons na die gunsteling liedjies. Watter een van die volgende liedjies is die korrekte antwoord? (Lees die liedjies se name uit) Lidmate sal dan dink dat daar nie ’n korrekte antwoord kan wees nie. ’n Persoon se gunsteling liedjie is suiwer persoonlike smaak.

HOE BESLUIT ONS OOR GELOOF?

Hoe besluit ons oor die waarheid wanneer dit by geloofsake kom? Is dit soos om te wonder hoeveel lekkers in die pot is, of om ’n gunsteling liedjie te kies?

Vir die meeste sal dit wees soos om ’n gunsteling liedjie te kies. Dit is waarvan ek hou. Dit wat goed op my ore klink.

Kan dit reg wees? Hoe kies ons waarin ons glo? Kies ons soos in die geval met die lekkers of kies ons, soos ons ons gunsteling liedjie sou kies?

Kom ons sê dit vanoggend vir mekaar. Geloof is soos om te sê hoeveel lekkers in die glaspot is. Geloof is vas en seker. Geloof is nie vaag nie. Geloof is nie ’n opinie nie. Geloof is nie hoe ons daaroor voel nie.

Jy is ’n Christen of jy is nie ’n Christen nie? Vir my maak dit saak hoeveel lekkers in hierdie pot is. Kom ek sê vir jou presies hoeveel lekkers in hierdie pot is.

Apostoliese Geloofsbelydenis

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 3. wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ? heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees
 12. en ? ewige lewe.

TWAALF. Dit is hoeveel lekkers in hierdie pot is

 

DIE GEES VAN DIE WAARHEID MAAK JOU VRY 

Tweedens, die Gees van die waarheid maak jou vry. Maar daar is ’n vereiste daaraan verbonde. Wanneer jy die waarheid vind, moet jy by die waarheid staan. Dit is nie genoeg om te weet wat die waarheid is nie. Jy moet ook daarvolgens handel. Jy moet volgens die waarheid optree. Jou hele lewe moet getuig van die waarheid. Ons almal weet hoe om reg op te tree wanneer ons met ’n aangeleentheid gekonfronteer word. Ons weet wat is die regte ding om te doen. Ons weet hoe dit hanteer moet word. Die vraag is of ons volgens die waarheid sal handel. Sal ons die regte ding, reg doen volgens die waarheid?

Daar is drie uitdagings wanneer dit by die waarheid kom.
Die eerste uitdaging is om die waarheid te vind.

Die tweede uitdaging is om daarvolgens op te tree.

Die derde uitdaging om die waarheid te praat.

SLOT

Die kerk moet die VOLLE Waarheid spreek. Net soos die twaalf lekkers in hierdie glasbottel. Ons is nie die draers van ’n halwe waarheid of ’n mate van die waarheid nie. Ons as Christene is draers van die Volle Waarheid. Jesus is nie ’n Weg na God nie. Jesus is die WEG en Die Waarheid en die Lewe. Johannes 14:6. God het nie ’n verteenwoordiger na die aarde gestuur nie. God het sy enigste Seun na die wêreld gestuur.

Ons mag dalk klink na verwaande en geestelik hoogmoedige mense. Maar ons kan nie anders nie. Ons is Sy volgelinge, vasgebind aan dit wat die Heilige Gees aan ons openbaar, en ons is verplig om daaroor te getuig, en die volle waarheid te praat. Niks anders as die volle waarheid nie. Ons kies die hele waarheid.

Amen.