Markus 10:35-45

Datum: 13 Oktober 2019 (Aanddiens)

Prediker: Hannes Burger

Inleiding: Oral waar ek kom, praat almal oor één ding: die wêreldbeker

- Almal wens hulle kon in Japan kom om die ‘Bokke’ aan te moedig.

- Ekself wens ek was in Amsterdam, vir ‘n een-maal-in-jou-lewe uitstalling

- Twee meester-portretskilders, Velasquez en Rembrandt, in die Rijksmuseum.

- Maar nie alle portrette word met ‘n kwas geskilder nie!

- Dink maar aan die woord-portrette van bv Abraham, of van Petrus in die NT.

- Of hierdie minder vleiende een, van die seuns van Sebedeus,

 

  1. Maar nou moet jy nie te kras oordeel nie!

- Die Bybel is darem nie net negatief oor hulle nie!

- Om mee te begin, het hulle geglo: dat Jesus geen gewone mens is nie.

- Hulle het verstaan dat God se Koninkryk op hande is.

- Hulle was gewone gelowige (kerk-)mense.

 

  1. En tog verstaan hulle nog nie; al het Jesus al 3x sy lyding voorspel.

- Heeltemal die verkeerde goed is nog vir hulle belangrik (vgl Mark 9).

- Hulle sien selfs kans vir Jesus se lydingsbeker!

- En dis waar ons inkom: Hoeveel verstaan ons regtig van die Evangelie?

- Wys ons optrede nie dikwels dat ons geen benul het nie?

- Byvoorbeeld: Hoeveel dankbaarheid wys jou lewe regtig?

- Of hoeveel is daar van algehele oorgawe sprake?

- Kyk hoe ontsteld is die ander 10 – maar waaroor?

- Heel waarskynlik wou hulle die ereplekke self hê!

- Ook hulle dink nog aards, verstaan nog nie dat die koninkryk aan kindertjies behoort nie..

 

  1. Die eintlike probleem: Hulle ken Jesus nog nie regtig nie.

- Hy is die Dienaar by uitnemendheid. Hy kom leer ons dien.

- As jy regtig groot wil wees, moet jy almal dien...