Johannes 6:24-35

Datum: 5 Augustus 2018

Prediker: Chris Barnardo

Johan Watney het vir ons hierdie twee brode gebak. Ek wil graag hê dat jy na die erediens vir jou ’n snytjie brood met konfyt sal kom vat. Sias en Sanet  Koen het die konfyt tuisgemaak. Wat is nou lekkerder as ’n stukkie tuisgebakte brood saam met tuisgemaakte konfyt.

Van brood gepraat.

Een of ander tyd in die komende week gaan jy ’n draai by die kruidenierswinkel maak om ’n brood te koop.  As jy by enige kettingwinkel se brood-afdeling ’n draai maak sal jy besef dat daar baie brood van te kies en te keur is. Die kanse is ook baie goed dat jy nie na die prys sal kyk wanneer jy daardie broodjie in jou mandjie sit nie. Alles in ag genome sal so ’n broodkoop-uitstappie nou nie een van jou opwindendste take van die week wees nie.

Vir ons in De Eike is dit moeilik om die noodsaaklikheid van brood te verstaan TOTDAT ons televisie kyk en sien wat besig is om in baie dele van die wêreld te gebeur.

’n Eenvoudige brood. Iets waaraan ons nie twee keer sou dink nie, wat in sekere dele van die wêreld op sigself lewe beteken.

Wanneer ons so daaraan begin dink begin ons die noodsaaklikheid van brood verstaan. Nie net nou nie, maar ook in Jesus se tyd.

Dink vir een oomblik saam aan al die betekenisvolle momente in die Bybel wat rondom brood gehandel het. Ek dink aan die Eksodus gebeurtenis. God se mense op pad na die Beloofde Land.

Maar hoe het die Volk in die eerste plek in Egipte beland? Hongersnood, en brood was broodnodig. En hulle migreer na Egipte as gevolg van ’n knellende droogte en  misoes. In die land van Farao is daar ’n oormaat in voorraad. Dit was brood, of die gebrek daaraan, wat hierdie reeks van gebeure laat plaasvind het.

En later toe die Jode op pad was na die Beloofde land was hulle gekonfronteer met hongersnood in die wildernis. En vanuit die hemel laat God brood reën. Brood wat manna genoem was.

In die NT gaan ons saam met Jesus woestyn toe. Jesus begin met sy bediening en Hy word deur die duiwel beproef. Dis warm en deur Jesus se nat-geswete skrefies oë lyk die woestynklippe soos brode. En Satan sien die geleentheid raak en vra vir Jesus om brood te gee vir al die mense sodat daar ’n einde kan kom aan die ellende van hongersnood in die wêreld. Tog, weerstaan Jesus die versoeking en sê dat mens nie alleen van brood leef nie.

Die Onse Vader is nog so fantastiese moment waar Jesus sy dissipels leer om te bid. “Gee ons vandag ons daaglikse brood.”

Maar hoe kan ons ooit daardie aand se gebeure voor die kruisiging vergeet? Daardie nag toe Jesus verraai is tydens die ete saam met sy dissipels. Toe Jesus brood geneem en gebreek het en gesê het, dit is my liggaam, gebreek vir julle, tot ’n volkome versoening vir al julle sonde.

Ons kan nie die betekenis van brood dwarsdeur die Bybelse tyd misken nie en dit bring ons by vanoggend se tema.

Die mense was ooggetuies van Jesus se vermeerdering van brood en vissies. Jesus het die honger in hulle oë gesien en Hy gee uitkoms. Vyf Duisend mense eet hulself trommeldik.

En daar begin die moeilikheid. Die mense daag vir Jesus uit. “Bewys dat jy die Messias is. Maak soos Moses en laat reën brood uit die hemel uit. Jy het vir 5000 kos gegee maar Moses het die die hele volk gevoed. Wat jy gedoen het, was om ’n paar broodjies  en vissies meer te maak en mense vir een dag kos te gee maar Moses het dit vir 40 jaar reggekry.

In daardie tyd was gedink dat die Messias vir Moses sou uitpresteer. Hy wat sou kom  volgens die Skrifkenners, sou grootste werke doen.

“Julle verstaan nie”: Sê Jesus. Dit was nie Moses wat vir 40 jaar kos voorsien het nie. Moses was net die fasiliteerder en nie die voorsiener nie. Julle plaas die klem op die verkeerde plek.  Die ware brood was glad nie manna nie.

Manna was bedoel om as simbool van die ware brood te dien. Die ware brood vanuit die hemel voed net nie mens se fisiese behoeftes nie, maar ook daardie geestelike honger wat mens het.

Ek is die lewensbrood, “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

Liewe familie hoor julle dit? Wat Jesus sê is dat daar ’n dieper betekenis tot hierdie saak is. Jesus sê dat daar teveel klem geplaas word op fisiese brood. Jesus sê nie dat dit onbelangrik is nie. Om fisiese behoeftes te voorsien is natuurlik belangrik maar jou geestelike honger, daardie geestelike leegheid wat jy beleef kan nie gevul word met aardse dinge nie. Jy moet hemelse brood eet om daardie leegheid in jou binneste vol te maak.

As ek hierdie teks reg verstaan sê Jesus dat brood nie genoeg is nie. Die volheid van regtig lewe, is meer as net brood.

Brood kan vir jou land gee, maar nie liefde nie.

Brood kan jou verband in standhou maar nie verhoudings nie.

Goud maar nie blydskap nie.

Silver maar nie opregtheid nie.

Hospitale maar nie gesondheid nie.

3 karaat diamante maar nie karakter nie.

’n Huis maar nie ’n tuiste nie.

’n Hotel maar nie die hemel nie.

Om jou honger vir die hemel te bevredig kan jy nie aardse brood eet nie. Jy moet die Here se brood eet. Daardie brood wie aarde toe gekom het, vanuit die hemel, en lewe in oorvloed gee.

Ons is tans vyftig plus mense wat elke Woensdagaand in die kerksaal vergader en die Alpha-program meemaak.

Nicky Leë is die aanbieder.  ’n Regsgeleerde wat ten alle tye tydens sy loopbaan staatgemaak op geloofwaardige getuienisse en feite. Hy was nie ’n Christen nie, totdat hy die NT begin lees het en besef het dat dit wat in hierdie Bybel oor Jesus geskryf staan, waar is.

Tydens die inleiding het ek so baie met hom ge-identifiseer. Hy het vertel van hierdie leegheid binne hom, ’n hongerte na iets meer.

Ek onthou hoe ek as laerskool seuntjie, op klein plattelandse dorpie, hierdie leegheid in my beleef het. Tyd het volgens my te stadig verbygegaan. Ek het geglo dat as ek net in die Hoërskool kan wees, hierdie leegheid gevul sou kon word. Maar die leegheid was op Hoërskool steeds daar.

As ek net matriek kan voltooi het ek gedink, gaan hierdie leegheid vinnig verdwyn. Maar dit het nie.

As ek net gekeur sou kon word vir offisierskursus in die lugmag sou die leegheid verdwyn. Maar die leegheid was steeds daar.

Totdat Jesus hierdie leegheid kom vul het. Toe was daar nie meer hierdie hunkering, daardie hongerte nie. Toe is daar wind in my hare, gras onder my voete. Uitbundigheid en dankbaarheid wat net die brood van die lewe kan gee.

Vanoggend doop ons vir klein Ruben. Julle as ouers voorsien aan hom al die fisiese behoeftes wat binne julle vermoë is.

Julle voed hom. Julle trek hom aan. Julle gee vir Ruben ’n warm bedjie en ek glo dat julle al toe-oë daardie weggooiluiers kan aansit. Maar julle gaan meer en meer ontdek  dat sy behoeftes baie dieper is as hierdie fisiese behoeftes waaraan julle voorsien.

Hy wil liefgehê en vasgehou word. Hy wil speel. Hy het ’n behoefte aan kennis. Hy honger na nuwe ervarings. Kortom, hy het ’n behoefte na kwaliteit van lewe en wil nie maar net bestaan nie.

Dit is wat Jesus primêr aan ons gee – kwaliteit van lewe wat jy nooit voorheen beleef het nie. ’n Leefwyse van diensvaardigheid. ’n Leefwyse waar dit nie gaan om net te bestaan nie. ’n Leefwyse waar ek en jy die krag van lewe voluit sal beleef en ervaar.

Kom ons eet vanoggend van daardie brood wat nie verteer nie. Kom ons eet van die brood wat vandag, môre en oormôre steeds vars en vullend sal wees. Kom ons eet van die brood wat ons tot in ewigheid versadig sal maak. Om jou ewige honger, daardie leegheid vol te maak gaan nie deur aardse brood gestil word nie. Wat is hierdie brood waarvan ons praat? Jesus ons Here. Hy is die lewensbrood, nou en vir altyd.

Amen