Hosea 11

Datum: 4 Augustus 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

Daar waar ek vandaan kom, sê die mense: Jy kan die man uit die Karoo uithaal, maar jy kan nooit die Karoo uit die man uithaal nie. En weet jy - dis nogal waar. Iemand beweer jy kan aan die manier wat iemand loop, sommer sien hy kom uit die Karoo. En ek kan dit glo, want eintlik dra elkeen van ons ‘n stuk geskiedenis met ons saam, wat ons vandag maak wat ons is. Ons is gevorm deur dit wat agter ons lê. Party daarvan is mooi verhale en ander minder mooi stories, lekker herinneringe en dalk selfs aaklige herinneringe, wat ons eerder sou wou vergeet. Maar jy is ‘n somtoaal van dit alles, en jy moet maar vrede daarmee maak. Want elke mens het ‘n geskiedenis. Dis deel van ons, en ons kan nooit heeltemal loskom daarvan nie. Dit het ons gevorm, en van ons die mens gemaak wat ons vandag is.

  1. Die volk het ‘n besonder mooi geskiedenis

Dis natuurlik waar van indiwidue, maar dis ook ewe waar van groepe mense. Van volke en nasies, en van kerke en gemeentes. Ons almal het ‘n pad geloop tot hier toe. En nou kom sê die Bybel dat nie een van ons hierdie pad alleen geloop het nie. Nee, die Here speel in elkeen van ons se storie ‘n rol. Nie net in die wat Hom dien en volg s’n nie, maar selfs ook van hulle wat kies om Hom eerder te ignoreer. Selfs al wil jy niks van Hom weet nie, bly Hy deel van jou verhaal.

Maar miskien is die mooiste stories dié van God se mense. Esegiël 16 skets vir ons so duidelik waar alles begin het. Dit begin waar God Hom ontferm oor ‘n hopelose, patetiese groepie mense. Daarvan sê God: “Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê: ‘Leef!’ Ja, Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê: ‘Leef, groei!’” In Genesis kan jy in meer detail gaan lees hoe God met die onwaarskynlike paar van Abraham en Sara begin het. Die kinderloses wat die voorvaders van sy volk moes word. En hoe hulle geglo het en gekies het om Hom te volg.

En so gaan die storie van God se mense aan. Later is sy mense slawe in Egipte. En weer gryp God in en laat die farao op sy neus kyk. God lei hulle uit Egipte uit, deur die woestyn tot by die land wat Hy belowe het. “Ek het hom, my seun, uit Egipte geroep” sê die Here in vers 1.

Daarna vertel Hy hoe Hy sy volk soos ‘n babatjie in sy arms gedra, hulle teen sy bors gekoester en hulle beskerm het. Hy was vir hulle ‘n Vader. ‘n Pragtige storie!

  1. Maar net daar eindig die mooi van hulle storie

Maar dis dan ook net daar wat die mooi van hulle storie eindig. Want as jy verwag jy gan nou lees van die Israeliete se dankbare toewyding aan die Here, gaan jy baie teleurgesteld wees. Want daarvan kom niks nie. Die kind wat God so lief gehad het en so oorlaai het met liefde, het heeltyd net weggebeur van Hom af. Hulle het weggedraai na ander gode toe, wat hulle nie kon help nie en vir seker nie eens in staat was om hulle lief te hê nie. Vir lewelose afgode het hulle hul rug om hulle liefdevolle Vader gedraai. Dit was hulle reaksie op sy liefde.

Hulle hele lewe getuig van absolute ondankbaarheid. Hulle het geen erg aan die verbond, daardie kontrak wat God met hulle gesluit het en wat die Here nooit sou breek nie. Maar húlle het die kontrak met God gebreek. En nou sê die Here, gaan hulle die prys daarvoor betaal. God gaan hulle nie langer beskerm nie. Vir hulle wag net bloed en slawerny, en God gaan hulle nie daarteen beskerm nie. Want hulle het gekies om die rug op Hom te draai. Om sonder Hom te lewe...

Niks kan dit nou meer keer nie. Die oordeel is vir hulle eenvoudig onafwendbaar.

  1. Die verrassende van God se liefde

Of is dit? Wat dan volg die absolute wonder van Hosea 11. Want nes jy verwag dat God nóú die oordeel oor hulle kom voltrek, verras Hy ons. Kom slaan Hy ons asem weg en doen die totaal onlogiese, die onverwagse: Hy kom gee hulle nog ‘n kans. En so word Hosea 11 een van die heel mooiste hoofstukke in die hele Bybel. En dit alles, in die woorde van Hosea 11, omdat Hy God is, en nie ‘n mens nie...

Dit laat jou vierspoor vassteek in abslolute verwondering. En daarom moet ons dalk inderdaad hier ‘n oomblik vertoef, en dit indrink. En nie te vinnig net daaroor heen gaan, en aangaan met ons lewe nie. Miskien moet ek en jy net ‘n oomblik verwonderd bly staan oor wat die Here hier sê: Hy is God, nie ‘n mens nie.

Omdat Hy God is, kom gee Hy hulle ‘n nuwe kans, kom skep Hy vir hulle die moontlikheid van ‘n nuwe toekoms. Kom belowe Hy ‘n dag wat Hy hulle almal weer bymekaar gaan maak waar hulle dwarsoor die wêreld verstrooid is, ‘n dag wat wanneer hulle almal in verwondering na Hom toe sal terugkeer. Hulle gaan na Hom toe kom, oorweldig oor wie Hy is, en oor die nuwe begin wat Hy met hulle gemaak het. Omdat Hy God is. Daarom bly Hy getrou. Hy is God, nie ‘n mens nie...

  1. Waar laat dit ons?

Dis ‘n wonderlike stuk geskiedenis dié. Aangrypend hoe God mens verras, hoe sy genade en liefde en sy trou net groter is as wat jy ooit sou kon dink. Maar nou staan dit nie maar net hier in die Bybel opgeteken om net vir ons ‘n mooi storie te wees nie. Nee, die vraag is vanoggend: Wat sê Hosea 11 vir jou?

Want jy sien, ons het mos ook ‘n geskiedenis by God. Daarom is Hosea 11 ook vir jou net so relevant. Dis net so waar vir jou ook. God sien eenvoudig nie kans dat jy verlore gaan nie. Daarom het Hy jou uit suiwer genade gekies en geroep, en jou syne gemaak. Daardie dag toe jy gedoop is, het Hy jou verseker dat Jesus se bloed ook vir jóú is, sodat jy kan lewe. Ja, vir jou het Hy in sy arms gedra toe jy nie kon loop nie, jou teen sy bors gekoester. Jy het ‘n geskiedenis – ‘n geskiedenis van hoe eindeloos God jou liefhet en sy genade oor jou uitgiet.

Maar ook my en jou geskiedenis strek ons ook nie altyd tot eer nie. Want lang stukke van ons lewenspad het ons ook presies gedoen wat die volk hier in Hosea 11 doen – Oor lang stukke van ons lewe staan net een woord geskryf: totale ondankbaarheid. Vir lang tye het ons net op geen manier geleef soos mense wat die teken van God se liefde op ons voorkop ontvang het nie. Vir lang tye sou geen mens kon raai dat ons die Here ken of dien nie. Dalk is jy nóú in so ‘n lewensfase. Dalk het jy eintlik baie los van die Here geraak. Praat jy amper nooit meer met Hom nie, luister nooit na Hom nie en doen maar eintlik soos dit vir jou lekker lyk.

Dis eintlik presies dieselfde as die Jode van Hosea 11. Ook ons verdien eintlik nie dat die Here enigsins verder met ons moeite sal maak nie; verdien eerder dat Hy ons die rug sal toekeer en ons aan ons lot oorlaat. En dis presies hoekom Hosea 11 vanoggend ook vir ons sulke wonderlike nuus is. God het niks verander nie! Sy liefde bly steeds groter as ons ontrou. En jy kan dit baie duidelik hier sien, hier by die doopfont. Wanneer God ook ons kinders intrek in sy verbond, om ook deel van hulle geskiedenis te word. Want dis hoe God werk. Hy werk nie net met enkelinge nie, maar met families.

Die vraag is net vandag: wat daarvan? Wat gaan jou reaksie hierop wees? Gaan jy dit maar net by jou laat verbygaan? Of is dit tyd dat jy toelaat dat God se liefde jou lewe verander, jou nuut maak, dat hy jou koester soos Hy graag wil?

AMEN