Johannes 15:1-8

Datum: 29 April 2018

Prediker: Chris Barnardo

Jesus was ’n storieverteller by uitnemendheid. ’n Storieverteller wie Sy gehoor kon bind en gefokus hou met al die beelde wat Hy gebruik het. Jesus het in woorde prentjies geskilder. In stede daarvan om letterlik te sê wat Hy bedoel, het Jesus die mense toegelaat om hulle eie gevolgtrekkings te maak. En die dissipels was soms gefrustreerd met hierdie weggesteekte boodskappe in Jesus se verhale. Hulle het gewens dat Jesus letterlik moet sê wat Hy bedoel eerder as om so subtiel te werk te gaan.

Vanoggend kyk ons na een van die “EK IS” uitsprake van Jesus. Jesus sê: Ek is die ware wynstok.

Weereens bedoel Jesus dit nie letterlik nie, maar glo my elke persoon wat na hierdie verhaal geluister het, het onmiddellik geweet wat Jesus bedoel. Glo my, toe Jesus van wingerd begin praat het, het die mense in Judea presies geweet waarvan Hy praat. Dit was ’n boerdery wat dwarsdeur die land versigtig en met soveel moetie bewerk is.. Die rede waarom wingerdbou so baie aandag gekry het en met soveel sorg verbou is, was as gevolg van die feit dat daar geld in was. Graanboerdery was vir huishoudelike gebruik maar wingerd het gesorg dat dat daar geld in die huis was.

Dus, wanneer Jesus oor wingerd praat kon mense met hierdie metafoor identifiseer. Maar daar is iets anders wat die luisteraars verseker ook geweet het. ’n Wingerd was die simbool van die volk. Keer op keer word daar in die Ou Testament na Israel verwys as die wingerdlote of die wingerd van God.

Die profeet Jesaja skets vir Israel as die wingerd van God. In Jeremia lees ons dat die Here na SY mense ook op hierdie wyse verwys. Hosea spreek oordeel wanneer hy sê: Israel het ’n droë wingerdstok geword. In Psalms lees ons dat God vir Israel vergelyk met ’n wingerdstok wat uit Egipte kom. Josephus, die Romeinse historikus, vertel ons dat daar bokant die ingang van die tempel in Jerusalem ’n goue wingerdblaar uit gegraveer was. Dit het as ‘n nasionale simbool van eenheid betekenis gehad. Israel op sig self  was in die oë van die mense, die ware wingerdstok, wie se wortels teruggaan tot by Abraham, Isak en Jakob.

Jesus verwys na Homself as die ware wingerdstok en die vrugdraende lote is die dissipels. God is die Boer, die een wat na die wingerd omsien. God versorg. God gee water. God snoei en verwyder die dooie lote. Die trosse druiwe hang aan die lote. Wat Jesus sê is helder en duidelik. Die dissipels moet hulle krag van Jesus kry. Hy is die ware wingerdstok. Wanneer hulle van Hom af wegbreek, sal hulle lote word wat geen vrugte dra nie. Dan sal die Boer geen keuse hê as om hulle weg te snoei nie.

Wat kan ons vanoggend hieruit leer wat van waarde tot ons eie lewens kan wees? Wat beteken dit om God se wingerd te wees?

DRA ONS VRUGTE VIR DIE KONINKRYK VAN GOD?

Eerstens word die vraag gevra wat elkeen van ons moet antwoord. Dra ons vrugte vir vir God se Koninkryk? Hoe weet jy dit is ’n peerboom? Aan die vrugte wat die boom dra. Hoe herken jy ’n appelboom? Aan die vrugte wat die boom dra. Hoe herken jy ’n Christen? Aan die vrugte wat hy /sy dra. So eenvoudig soos dit. Helder en duidelik. Die vrug van die lote is nie kerkbywoning, Bybelkennis of ons indiwiduele rentmeesterskap nie. Dis nie jou teenwoordigheid langs die nagmaaltafel en hoeveel keer jy per jaar die nagmaal vier nie. Dis nie hoe gereeld jy die kerkbanke warm sit en hoeveel kontant jy in die kollektebordjie gooi nie. Alhoewel al hierdie dinge belangrik is, is die ware vrugte ’n liefdevolle, passievolle verhouding met Jesus en die mense rondom jou. ’n Lewe met sagte oë en die wyse hoe ons mense behandel. Dit is hoe ek dit verstaan.

Ek luister nou die dag na ’n klomp dominees uit die platteland terwyl hulle gesels oor hoe hulle vreugde in die bediening deur mense gesteel word. Hoe hulle passie en roeping vir die bediening vervaag as gevolg van mense wat altyd daarop uit is om fout te vind en die dominee se lewe hel probeer maak. Sogenaamde Godvresende kinders van die Here wat gereeld die dominee se motiewe  en werkswyse bevraagteken.

Een van die dominees vertel toe van die vrou in sy gemeente wat by elke funksie opdaag met haar Bybel onder die arm. Sy is die voorbidder by gebedsgeleenthede. ’n Gereelde medewerker aan hulle gemeente-koerantjie. Voorslag pannekoekbakker by die basaar.  Maar daar in die loopgrawe, daar tussen die afvlekvoëltjies en randfigure, daar haal sy die figuurlik gesproke die sambok uit. Geen genade, volgehoue kritiek. Sonder passie of Jesusliefde vir haar naaste. Ten spyte van al haar sogenaamde geloofhandelinge wat sy na buite uitstraal, maak een van die ander dominees toe die opmerking. “Dra sy werklik die vrugte van ’n Christen? Vriende, mens kan aflei wat mense se verhouding met die Here is, deur te kyk na hulle verhouding met hulle medemens.

Dit is nie hoeveel kennis jy het of selfs hoe opreg jy is nie. Hoe hanteer jy mense? Christene wat passievol ingeënt is in Jesus, dra vrugte wat tot barstens toe vol is van liefde, medelye en omgee.

II 

DAAR BESTAAN WEL IETS SOOS ’n NIE-PRODUKTIEWE LEWE

Tweedens, daar bestaan wel iets soos ’n NIE-produktiewe lewe. ’n Vrugtelose lewe. In Jesus se verhaal is die plaasboer (God) besig met snoeiwerk. Dooie takke word weggesnoei. Hierdie deel wil ons nie regtig hoor nie, want wat eintlik hier gebeur is dat God van die die dooie hout ontslae raak. Dooie lote verminder die drakrag van ’n wingerdstok. Dooie lote is onproduktief en dreineer die energie wat in die lewende lote teenwoordig is. Dit bring mee dat die lewende lote se drakrag verminder word. In God se wingerd is daar net twee tipe lote. Lote wat vrug dra en lote wat nie vrug dra nie. Vrugdraende lote word versorg en bewerk en die dooie lote,... word uitgesny. Die Here seën die lewens van mense wat produktief is in Sy Koningkryk.

III 

ONS MOET ’n BETEKENISVOLLE VERHOUDING MET JESUS ONTWIKKEL

Derdens, moet ons ’n betekenisvolle verhouding met Jesus ontwikkel. Jesus sê dat ons in Hom moet My bly en Hy in ons. Jesus praat hier van ’n verhouding.  Soos die druiwe hulle kos van die wingerdstok ontvang, net so moet ons na Jesus draai en daagliks  ons geestelike kos en groei van Hom ontvang. Dis tragies dat so baie mense hulle krag sien in finansiële vryheid, dat hulle ge-respekteer word in die samelewing, of hulle kreatiewe vernuftigheid. Noem maar op. Hierdie dinge het nie ewigheidswaarde nie. Dit kan ons dalk vir ’n dag of selfs ’n seisoen voed, maar daar kom ’n tyd wanneer na meer dieperliggende voedsel gesmag gaan word. En daarvoor het ons die Here so nodig.

Ek sien in  die week wat verby is, het baie van ons land se Universiteite gradeplegtighede gehou. Een graduandi het my opgeval. Njabulo Ntobela het ’n regsgraad ontvang en gekies dat sy ouma die graad namens hom ontvang. Hoekom? Want sy ouma het hom grootgemaak, sy ouma het haar afgesloof vir hom. Sy ouma het alles opgeoffer sodat hy kon gaan studeer. Sy ouma is die rede vir sy sukses. Sy ouma is 89 jaar oud, sy het nie verwag wat gaan kom nie. Wat ’n mooi verhouding tussen ouma en kleinkind.

As so ’n verhouding tussen ouma en kleinkind kan bestaan, hoeveel te meer kan daar nie ook so ’n passievolle verhouding tussen ons en Jesus bestaan nie.? Ek is die ware wynstok sê Jesus.   Soos my Vader my liefhet, net so lief het ek vir julle. En wat gebeur wanneer Jesus in ons is, en ons in Hom. Ons blydskap word dan volkome. Dan resoneer Jesaja 27:2 in my menswees, in my alles, want die Vader en Jesus het ons eindeloos lief!

Jesaja 27:2Daardie dag moet julle sing

van die goeie wingerd;

3Ek, die Here, sorg daarvoor:

Ek lei dit gereeld nat,

dag en nag staan Ek wag daarby

sodat niemand dit kan beskadig nie.

4Ek is nie kwaad vir my wingerd nie.

Niemand sal dit waag om dorings en

dissels daarin te plant nie.

AMEN