Matteus 10 : 24 -39

Datum: 21 Junie 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

1. INLEIDING

 Dit is maklik om ’n dissipel te wees wanneer jy ’n salaris ontvang en die motor se paaiement en die verband kan betaal word. Dit is maklik om ’n getuienis uit te leef wanneer daar genoeg kos in die huis is. Dit is ’n ander storie wanneer jou salaris halveer word en jy nie al jou verpligtinge kan bybring nie. Dit is baie moeilik om te glo wanneer rekeninge nie betaal kan word nie. Dit is moeilik vir kinders om te glo wanneer hulle sien dat pappa se besigheid sukkel om kop bo water te hou. Dis bitter moeilik om te glo wanneer jy pappa en mamma hoor gesels en jy kan die vrees en bekommernis in hul stemme hoor. Vriende, ek suig nie hierdie dinge uit my duim nie. Dit is die werklikheid waarmee ons gekonfronteer word.

 

Dit is die tye wanneer mense in ’n dubbele isolasie inbeweeg. Wanneer mense soos yesterday’s hero’s voel en vir hulleself sê: Ek het my gesin gefaal. Ek is nie goed genoeg nie. Daar is nie lig in die tonnel nie. Dan beweeg ons in dubbele isolasie in.

Mense begin onttrek. Mense raak in hulself gekeer. Mense glimlag na buite en huil na binne. Mense voel weerloos, magteloos, gebroke. Dit is alles snellers wat die ratwerke van jou lewensbestaan laat vasroes. En dan kan dinge in jou lewe ontspoor. Vriende, die gevaar bestaan dat hierdie ervarings op verkeerde maniere kop uitsteek en negatief inwerk in verhoudings met pasmaats, ons kinders en in die breë samelewing.

 

Covid 19 het, en gaan nog baie mense skade berokken. Vriende die speelveld het heeltemal verander en ek vermoed dat ons nie vinnig gaan terugkeer na ons vorige manier van gemeentewees nie. Watter teenmaatreëls het ons in plek om by hierdie vernielde mense uit te kom? Wat doen ons as gemeente hieraan? Luister en kyk ons vanoggend en dink diep daaroor na? Of sê jy vir jouself dat die gedagte al by jou opgekom het dat mense verrinneweer word in die hierdie moeilike tyd? Om daaroor te dink of ’n gedagte daaroor te hê is wonderlik maar dit gaan niemand help nie. Waarmee is ons as kinders van die Here besig? Ons word nie nou geroep om in ’n eredienswerker te word of om ’n konvenor op die jaarlikse basaar te wees nie. Ons word geroep om agente te wees. Genade agente wat vindingryk en veerkragtig ons getuienis as dissipels uitleef. Nou, meer as ooit, moet ons slim te werk gaan om vanoggend se boodskap met my buurman of buurvrou, my kollega of familielid, die karwag of  ‘n mede lidmaat te deel. Glo my, die Heilige Gees gaan jou bemagtig om dit te doen. Moet net nie nou daarvan af wegskram of bang word nie. As agente van genade moet ons mense se lewens infiltreer met Jesus. Ons moenie net dink nie, ons moet doen.

 

Natuurlik is daar risiko’s daaraan verbonde. Wat kan ons verwag wanneer ons agente van genade is. Wat kan met ons gebeur wanneer ons op hierdie sending vertrek?

Ek het goeie nuus vir jou vanoggend. Die Here rus ons toe en bemagtig ons. Die Here gee ons vanoggend instruksies en skep ’n omgewing van vertroue voordat ons die telefoon optel en die bure bel. Die Here maak my rustig terwyl ek daardie lank uitgestelde whatsapp boodskap of e-pos tik waarmee ek genade gaan aflaai by mense.   Voordat ek die petroljoggie of die karwag in die oë kyk kom die Here en gee my selfvertroue om dit te doen.

Vriende, dit is nie wat ek uitdink om jou te motiveer om saam met my as genade agente mense se lewens te infiltreer nie. Dit is die Here se woorde wanneer Hy vanoggend vir sê:

 2. IN DIE OË VAN DIE HERE IS JY KOSBAAR.

Jesus vertel ons van die mossies. Jesus vertel ons dat ons almal meer werd is as ’n swerm mossies. Twee mossies wat vir een sent verkoop word, word ook deur die Vader versorg. Hoeveel te meer nie sy agente van genade nie? As jy ’n een sent muntstuk het, moet jy daaraan vasklou. Kyk na die twee mossies. Bêre dit êrens sodat jy elke dag daarna kan kyk en in jou geestesoog ons Hemelse Vader se sorg--hande en en sorg-hart kan sien. Liefde vir altyd. ’n spesiale tipe liefde. Liefde wat ons nooit oor hoef te twyfel nie. Liefde wat ons opsoek en tot in die fynste besonderhede vir ons omgee. Selfs die hare is op ons koppe getel. ’n Vader wat ons liefhet en vir wie ons kosbaar is. Dit is die Vader wat my inspireer om ’n agent van Sy genade te wees.

Daarom pleit ek vanoggend dat ons mense wat in dubbele isolasie verkeer sal infiltreer met ’n andersheid waaraan hulle nie gewoond is.

In Zambië vind ons die Bebemba stam. Hulle het ’n gebruik waarmee ervarings van verwerping ongelooflik mooi hanteer word.

Wanneer ’n persoon onverantwoordelik en verkeerd optree word hy of sy na die middelpunt van die “village” geneem waar elke persoon van die stam, oud en jonk, ’n sirkel om die aangeklaagde persoon vorm. Elke lid van die stam kry dan die geleentheid om ’n klip na die persoon te gooi.... Ek maak ’n grap. Dit is wat ons gewoonlik sal doen. Nee, elkeen kry dan geleentheid om met die aangeklaagde persoon te gesels. Hardop, word aan die persoon al die goeie dinge wat hy/sy in die verlede vermag het, gedeel. Al die positiewe oomblikke in die persoon se lewe , asook al die goeie eienskappe, sterkpunte wat geopenbaar was, word in die fynste besonderhede aan die persoon oorvertel. Nie een woord, nie ’n woord, word gerep oor die persoon se ant-sosiale gedrag of onverantwoordelike optrede nie.

Hierdie gebruik of seremonie hou dae lank aan waarna die persoon terug verwelkom word in die stam. Praat van positiewe versterking. Kan jy jouself indink wat gebeur wanneer hierdie persoon terug verwelkom word? Die aanvaarding wat ’n persoon beleef. Die bevestiging deur die groep dat jy nie geïsoleerd en verwerp is nie.

Dit is presies hoe die Here werk. Joh3:17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

En dit is die genade wat ons by mense moet gaan aflaai. Ons moet hierdie mense sagkens infiltreer en hulle wys hoe kosbaar hulle in die oë van die Here is. Elke haar is op ons koppe getel. Die Here ken ons en weet van alles. In die oë van die Here is ons kosbaar. Ons Vader in hemel is eindeloos lief vir ons.

En tweedens moet ons besef dat ons saam in hierdie storm is.

3. ONS IS SAAM IN HIERDIE STORM

Met die rugsteun van ons Vader se liefde is magsvermenigvuldiging uiters belangrik. As die agente van God se genade het ons ’n enorme taak op ons hande. Dat dit altyd voor die die wind sal gaan is ’n fee-verhaal. Tye gaan moeilik wees. Ons gaan die wind van voor kry. Daar sal altyd veranderlikes en risiko’s wees wat ons van koers af wil dwing. Jy sal jou kruis moet opneem en dra. Die roete van ’n genade agent  is “tough”, glo my, maar dit is bevredigend. Jy sal ook sekere keuses moet maak. Daar sal mense wees wat hul rug op jou gaan draai. Mense wat jou uitreik na hulle in jou gesig sal teruggooi. En dan sal jy waarskynlik wil uitklim en wegstap. Dit sal besmoontlik/waarskynlik sommige mense hulle hande in die lug sal wil gooi sê: Ek het nou genoeg gehad. Ek is klaar met hierdie ondankbare werk. Dit is dan wanneer ons mekaar nodig het.

 

Ek dink terug aan my offisiersopleiding-tyd destyds in die Lugmag. Tydens die kursus was ons elke Woensdagmiddag vir 12 weke blootgestel aan onmoontlike, energie dreiNerénde leierskapoefeninge in groepverband. Dit was klaskompetisies genoem. Ons het in vlugte of pelotons daaraan deelgeneem. Alleen sou nie een van ons die wenstreep kon bereik nie. Saam het ons dit makliker gemaak vir mekaar.  Daar was tye dat van die manne handdoek wou ingooi. Dan het ons mekaar moed ingepraat en soms mekaar fisies gedra. Maar ons sou nooit ’n ”buddy” agterlaat nie. In die onmoontlikste tye was ons daar vir mekaar. Ons het onsself ter wille van mekaar opgeoffer. Is dit nie ook hoe dit veronderstel is om te werk in die lewe nie? 39“Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” As ons net aan onsself dink gaan ons alles verloor wat tel.

 4. SLOT

Ek wil jou uitnooi om deel te wees van hierdie opwindende en baie uitdagende infiltrasie operasie waar ons genade tydens COVID-19 en daarna aflaai. As jy klomp een sente het, wil vra dat jy dit sal begin uitdeel en Jesus se mossiestorie sal oorvertel. Of neem ’n foto van ’n een sent en heg die mossiestorie daarbý aan en stuur dit aan mense wat dit dalk nodig sal hê. Wees ’n genade agent vir Jesus en soek daardie mense op wat soos Yesterday’s Hero’s voel.

AMEN