Hand.4:1-22

Datum: 6 Junie 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Ds André van Wyk

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Die kortbegrip van bemarking:

 1. Jy sien ‘n pragtige vrou op ‘n partytjie. Jy loop na haar en sê: Ek is die man vir jou.

Dis regstreekse bemarking.

 1. Jy is saam met ‘n klomp vriende op ‘n partytjie en sien ‘n pragtige vrou. Een van jou vriende gaan na haar, wys na jou en sê:  Hy is die man vir jou.

Dis advertensie.

 1. Jy sien ‘n pragtige vrou by ‘n geleentheid. Jy doen niks behalwe om haar telefoonnommer te kry nie.  Die volgende dag bel jy haar en sê: Ek is die man vir jou.

Dis tele-bemarking.

 1. Jy sien weer die pragtige vrou. Jy trek jou das reg, skuif nader en sê: Die meeste vroue dink ek is die man vir hulle. Dink jy nie ek is dalk die man vir jou nie?

Dis Openbare betrekkinge. (PR in Engels)

 1. Op ‘n partytjie loop ‘n pragtige vrou jou trompop, kyk jou vierkant in die oë en sê: Jy is die man vir my.

 

Dis handelsmerk-herkenning.

 

Dis dalk nou ‘n tong-in-die-kies kykie na bemarking, maar wat het dit met geloof, Christene en die kerk te doen?  En wat het dit nou met die preek te doen?

Ons doen ook “bemarking” in die kerk.  Ons getuienis is ons bemarking.  Elke Christen het die opdrag ontvang om te getuig van Jesus se liefde en God se genade vir hierdie wêreld. Ons bemark die Koninkryk van God!

Skriflesing: Hand.4:1-22

Om Handelinge te verstaan moet ons eers by die einde van Lukas begin. Lukas 24:46-49  -  Getuies!!!

Hand.1:8  -  Jul sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees...

Hand.2            - uitstorting van die Heilige Gees

-  v.14 spreek mense toe onder leiding van die Heilge Gees.

-  3000 bekeerdes

-  Eerste gemeente leef anders – volk hul goedgesind, God voeg gereddes by (v47)

Hand.3           -  Petrus en Johannes oppad ‘kerk’ toe.  Verlamde man.

- “Kyk na ons” – nie meerderwaardig. Gelykes voor God.

- “...in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!”

-   v.11-26:   Getuig van Jesus.  v.16

 

Hand.4 – Nou kom die ‘kerkmense’ in die prentjie – Gooi hulle in die tronk oor hul eie teologiese strydvrae re: die opstanding uit die dood. Min gespin oor man wat kan loop. Intussen groei gemeente tot 5000!!!

 

v.7 ev -  Petrus praat vol van die Heilige Gees.

V.12 -  Jesus is die Here

v.13 -  Joodse raad verbaas, want dissipels was ongeleerde en eenvoudige mense.

-  Hul is ook herken as volgelinge van Jesus. Hoe? Hulle het anders geleef.

Raad besluit om hul te verbied om verder oor Jesus te getuig.

Hul antwoord – v.19-20

 

Wat verstaan ek van dit alles?

 

 1. Om te getuig oor Jesus is ons groot taak. Eintlik ons enigste taak...
 2. Getuienis is essensieel. Dis die rede hoekom ons Jesus se dissipels is.
 3. Almal kan getuig. (Dissipels was ongeleerde en eenvoudige mense)
 4. Die Heilige Gees is aan ons gegee vir ons getuienis taak. (Hand.1:8)
 5. Wanneer ons weg van onsself af kyk, sien ons die ander mens raak. Die ‘kerkmense’het steeds niks oor die man wat genees is gesê nie! So asof hy, en wat met hom gebeur het, nie saak maak nie. Hul ‘teologie’ is belangriker...En hy het elke dag by die ‘kerk’ se deur gelê!

 

Kan mense wat my op straat raakloop ‘sien’ dat ek ‘n volgeling van Jesus is?

 

Die vraag wat elkeen van ons eers alleen moet antwoord, maar dan ook as gemeente saam:

 

“Is jy waar die dissipels was – ‘n getuie van Jesus, of is jy waar die kerkmense was -  vasgevang in hul eie gemaksone wat verdedig moet word van enige ‘aanslae’van buite?”

“Is ons gemeente waar die dissipels was – ‘n getuie van Jesus, of is ons waar die kerkmense was -  vasgevang in hul eie gemaksone wat verdedig moet word van enige ‘aanslae’van buite?”

 

Maar waar begin getuienis.  Getuienis begin in jou hart, in jou binneste.  Kom ons kyk na die samevatting van die wet in Mark.12:30-31:

 

 • Liefde tot God. ‘n Lewende, groeiende , persoonlike verhouding met God.  Jy kan ander net vertel van die Here as die Here daagliks vir jou ‘n werklikheid is en jou verhouding met Hom daagliks jou lewe rig en verander.  Mense wil nie net ‘ou’ nuus van 2000 jaar terug hoor nie.  Hulle wil weet wat dit vandag beteken en wat dit vir jou beteken en dus vir hulle kan beteken.  Jou persoonlike redding en die daaglikse pad wat jy met die Here stap, die impak van die evangelie boodskap prakties op jou lewe, dis die dinge wat jou getuienis opreg maak.  Dis die dinge wat ongelowiges wil hoor.  Wat beteken God vir jou vandag?
 • Liefde vir jou naaste. As jy nie jou naaste, hul lewe en hul redding so hoog op prys stel soos jou eie lewe en redding nie, sal jy nie en kan jy nie effektief getuig nie.  Wie is my naaste? Jesus vertel verhaal van Barmhartige Samaritaan. Wie se naaste is jy?  Wie kom op jou pad vandag?

 

 

So dit is die begin en fondament van getuienis.  Maar nou is ek seker dat daar heelwat van u vanoggend hier is wat sal sê: “Ek praat moeilik voor mense.  Dis nie my persoonlikheid nie.  Ek sukkel geweldig om mense tromp-op te bestorm of van deur tot deur te loop om te getuig.”

 

En dis dalk so.  God het elke mens saamgestel met sy eie unieke persoonlikheid, temperament, talente en agtergrond,  MAAR Hy wil jou gebruik om ander aan te raak juis in ‘n manier wat jou styl pas.

 

Kom ons kyk gou na 6 verskillende mense en style in die Nuwe Testament:

 

 • Petrus: Hy was baie konfronterend, direk, “bold” en op die man af.  (Sien teksvers)
 • Paulus: Hy het die intellektuele manier gebruik.  Hy kon konfronterend wees, maar ons moet onthou dat hy ‘n geleerde man was wat uit die Skrif kon redeneer, dit uitlê en verduidelik en so deur die Skrif te gebruik bewys dat Jesus die Christus is.
 • Blinde man in Joh.9: Hy het nie juis teologiese kennis gehad nie, maar hy kon wel die volgende  sê: “Een ding weet ek wel – ek was blind en nou sien ek.”  ‘n Lewende en uiters praktiese getuienis.
 • Die Samaritaanse vrou in Joh 4: Sy los haar waterkruik net daar, hardloop na haar dorpie toe en nooi al haar vriende uit om die “man wat haar alles vertel het wat sy gedoen het” te kom ontmoet.  Sy nooi dus uit dat ander self kan kom sien.
 • Levi die tollenaar in Luk.5: Hy gebruik ‘n interpersoonlike benadering.  Hy nooi al sy vriende en mede-tollenaars uit na ‘n groot feesmaal in ‘n poging om hulle aan Jesus bloot te stel.  Hy het sy verhoudinge met mense, sy netwerke,  gebruik om hulle uit te nooi en dus sy vriendskapskanale gebruik om te evangeliseer.
 • Dorkas se diensbaarheid: Tabita/Dorkas in Hand.9 het getuig deur haar diensbaarheid.  Sy het klere gemaak vir die armes en noodlydenes.

 

Ons moet getuig, ons kan nie anders nie.  God verwag dit van ons.  Nie een van ons kan of moet dit wil vryspring nie.  Getuienis is in ‘n mate die essensie van ons geloof, die waarmerk daarop.  En onthou, dit begin by lief wees vir God en die mense rondom jou, almal en enigeen.

 

Iemand het die volgende gesê:  “I am just a nobody telling everybody about somebody who can save anybody.”

 

Die Evangelie is nie iets waarvoor ons kerk toe kom om te kom hoor nie, dit is iets wat ons uit die kerk uitneem en daar buite gaan vertel.

 

Mag die Here ons elkeen hiermee help!

AMEN