Amos 8:1-14

Datum: 21 Julie 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

Dit was van die beste tye. ’n Tyd van welvaart en vertroue, ’n tyd van relatiewe vrede, ’n tyd toe omtrent alles goed gelyk het, ’n tyd toe almal goed gevoel het. Dit was ’n tyd wat my baie aan ons eie land en ons eie tyd laat dink.

In so ’n tyd, tussen sulke mense, was pretbederwers nie welkom nie. Wie wil hoor van slegte dinge wat op pad is in die toekoms terwyl dinge so goed lyk? Wie wil negatiewe dinge hoor terwyl die winde van voorspoed so sterk waai? Wie wil luister na kritiek en afkeuring terwyl dit nog nooit so goed gelyk het in die land nie?

Dit is moeilik om ’n prediker te wees wanneer dinge goed gaan. Wie het dan ’n woord van God nodig wanneer ons eie woorde genoegsaam en voldoende is? Wie wil nou luister na die Skepper  wanneer ons eie skeppings met ons eie hande so suksesvol is? Wie gee om wat God dink wanneer ons eie denke so baie welvaart en rykdom geskep het.
Dit is moeilik vir ’n prediker wanneer alle beursies vet, en magies vol is. Dit is selfs moeiliker vir ’n profeet wanneer ’n visioen met die mense gedeel moet word en die boodskap nie strook daarmee wat tans in die land aangaan nie. ’n Prediker wat preek is oorbodig en ’n profeet wat profeteer is nie welkom nie. Dit is AMOS, God se geroepene, die plaasboer wat êrens in die agste eeu VC in Israel , soos ’n wolkbreuk ’n parade op ’n sonnige dag kom bederf het.
Amos daag op as prediker en profeet tussen welvarende mense. Niemand wil hom sien nie. Niemand wil na hom luister nie. Niemand wil ’n wolkbreuk hê terwyl die parade voort marsjeer nie.

Maar Amos doen wat die Here van hom vra. Hy stort die woorde soos vlae reën uit, oor die mense. Hy kondig ’n einde aan. Die einde van alles.  Die parade gaan tot ’n halt kom. Voorspoed gaan tot ’n einde kom. Vrede gaan tot ’n einde kom. Goeie tye gaan tot ’n einde kom. Die volk gaan tot ’n einde kom. Niks gaan enduit hou nie.

Amos sien raak wat mense miskyk. Hy sien die korrupsie en gulsigheid en die sonde  waardeur mense hulself verryk. Hy kyk agter die maskers en invloed en prestasies. Hy sien die krake in die strukture en die swakheid in die fondasies. Hy is ’n ooggetuie van misleiding en wanpraktyke in besigheid. Rykdom word tot nadeel van ander mense op ongeoorloofde maniere bereik. Die randfigure sonder stemme word op getrap. Die armes word verder uitgebuit. Aanbidding word halfhartig gedoen. Dit is nog iets wat verdra moet word. Iets waarmee die tyd verwyl word terwyl gewag word dat die markte oopmaak en die geld begin inrol. Amos beweer dat dit nie die beste tyd is nie. Dis ’n tyd wat geken word aan oneerlikheid en misleiding.

Amos sien al hierdie dinge gebeur en God gee aan hom ’n visioen met met ’n mandjie vrugte. Amos kyk na die mandjie vrugte wat tot barstens toe vol van lewe is. Soet, sappige en aanloklike somer vrugte. Die les is helder en duidelik.
Die vrugte wat tans goed lyk is vir die oomblik soet en smaakvol, maar dit gaan nie vir altyd hou nie. Die rypheid kom tot 'n einde. Somer vrugte hou nie vir altyd nie.  Die soet daarvan vervaag. Die vrugte vrot en niks bly oor nie.

Dis hoe dit is in ’n land en ’n tyd van onreg en onregverdigheid. Amos sê dat dit soos ’n mandjie somervrugte lyk. Alles lyk op die oog af goed. Op hierdie oomblik, is die lewe soet. Maar verrotting gaan intree. Verrotting is om die draai. Die goeie tye gaan nie lank hou nie. God gaan die pretbederwer wees. Die planne, welvaart en prestasies wat op oneerlike wyses verkry is en in standgehou word, gaan deur God vernietig word. Want God neem waar.

Dit is wat profete soos Amos preek. GOD NEEM WAAR. Ons lewens word onder die waaksame oog van God gelewe. God ken die waarheid van wie ons regtig is, en wat ons doen, en wat ons sê. Alles maak saak vir God. Hoe ons as individue leef en hoe ons as ’n gemeenskap kollektief saamleef.
Hoe ons die randfigure hanteer. Alles, ja alles, maak saak vir God.

En Amos het die “guts” om oor die parade soos ’n wolkbreuk te reën. Om aan te kondig dat die goeie tye tot ’n einde gaan kom. Alles gaan vernietig word. Die mandjie vrugte staan ongebruik, verrot.

Somer vrugte moet gebruik word. As jy te lank wag gaan hierdie vrugte tot niet. Dis hoe dit is.

Ek en jy moet ook gebruik word. Daar is tyd tot ons beskikking. Ek en jy moet uit die mandjie kom. Mense moet ervaar dat ons vol lewe is. Ons moet die soet van die lewe aan mense gee. Ons moet smaak verskaf aan die wêreld. Ons moet vrugte wees wat tot barstens toe vol is van die Heilige Gees. Dis vrugte wat nie verrot nie. Vrugte wat ingeënt is met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons moet toelaat dat God ons opgebruik in Sy Koninkryk.

Dit begin by die klein dingetjies.

‘n Sagte hart vir die randfigure.

‘n Oop hand vir die werk van die Here.

Billike, regverdige hantering van my personeel.

Kwotasies wat nie gelaai word nie.

‘n Eerlike invul van my SARS aanslag.

‘n Eerlike en regverdige werksetiek.

Om eenvoudig by die reëls te hou. ‘n Stopstraat is ‘n stopstraat.

Moenie toelaat dat jy ingetrek word by oneerlike uitbuiting van mense en dinge nie.

Dit is die getuie wat jy moet uitleef.

Maar dit vra ook dat jy soos ‘n Amos sal leef.

Probeer om op te staan vir die Here op jou eie maniere. Sit skouer aan die wiel. Staan op daarteen wat verkeerd is. Wys integriteitloosheid uit. Moenie gedurig dreig en dink dat jy nog iets vir die Here gaan doen nie. Moenie net dink nie, DOEN! Wees vrugte wat mense van hou sodat jy opgebruik kan word in God se Koninkryk. God neem kennis.

AMEN