Job 42:1-6

Datum: 26 Mei 2019 (Aanddiens)

Prediker: Hannes Burger

God ontmoet mense op vreemde plekke:

- Vir Moses terwyl hy sy skoonpa se vee oppas in die woestyn.
- Vir Elia diep in 'n rotsskeur weggekruip, in die windstilte.
- Vir Saulus op pad na Damaskus.
- En vir Job, op die ashoop.

1. Dit het sleg gegaan met Job.
- Op een dag het Job als verloor: sy rykdom, sy kinders, en sy gesondheid.
- Sodat Job op die ashoop sit en wens hy was liewer nooit gebore nie.
- "Waarom moes God die lewenslig gee aan ’n man wat net swaar kry, waarom moes Hy lewe gee aan 'n man wat so bitter Iy, aan iemand wat tevergeefs        hunker na die dood, wat daarna soek soos na 'n verborge skat..? Ek kan nie eet van die pyn nie, ek kan nie ophou kreun nie. Wat ek gevrees het, het          oor my gekom; waarvoor ek bang was, het my getref. Ek het geen rus en vrede nie, geen verposing nie, net angs."
- Sodat Job se goeie vriende hom nie eens herken toe hulle hom besoek nie. En 7 dae en 7 nagte lank net stil by horn sit, stil geskok oor die omvang van Job se smart.
- Dit, terwyl Job 'n kind van die Here is.

2. En nou wil almal maklike antwoorde gee.
- Wat maak Job nou? Hy het God nooit gevloek of verwyt nie.
- Maar hy het baie vrae gehad: Waarom laat die Here dit toe? Waarom gebeur dit?
- En daar was nie maklike, kitsklaar antwoorde nie.
- Nie dat dit sy vriende gekeer het nie! Hulle wou baie graag vir hom maklike redes gee.
Hulle wou hulle oortuig, vir horn verklaar waarom dit gebeur het.
- Selfs sy vrou het vir horn gesê: "Job, gee moed op. Vloek vir God en sterwe!"
- Elifas het gesê: "God is besig om jou te straf, Job!"
- Bildad het gesê: "Jy mag nie so met God praat nie."
- En Sofar het gesê: "Job, lewe net beter, dan sat dit beter gaan met jou".
3. En toe, uit die stormwind...
- En steeds het Job niks verstaan nie. En toe kom daar 'n 'n geweldige slormwind...
- En Job leer: God gee nie sy kinders prys nie, al lyk dit soms so.
- Steeds gee Hy nie vir Job al die antwoorde nie.
- Hy herinner Job aan die natuur, die seekoei, en die krokodil.
3.1. Toe leerJob weer vir God ken: Toe onthou Job weer, met Wie hy te make het.
- God is die Skepper, die almagtige Koning van hemel en aarde.
3.2. En toe leer Job ook weer homself ken: Hy besef hoe klein hy self regtig is.
- Hy sat nooit kan verstaan wat God doen nie.
En so, in sy swaarkry, in sy krisis, leer Job God eers regtig ken. Sodat hy op die ou end sê: ”Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien..."
Dis wat gebeur as 'n gelowige swaarkry...
Maar God gee nie altyd antwoorde nie. Maar Hy gee iets baie beters: Hy gee Homself...