Johannes 6:38-40 en 1 Petrus 2:15

Datum: 28 Januarie 2018 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

INLEIDING

Familie beteken vir my ontsaglik baie. Liefde vir my vrou, my kinders en kleinkinders is nie onderhandelbaar nie. Gesonde verhoudings binne die uitgebreide familie is net so belangrik vir my. Iets waarop ek ‘n hoë premie plaas is die manier hoe ‘n familie met mekaar praat en dinge doen. Dit is nie wat ons sê nie maar HOE ons dinge vir mekaar sê.

In ons familie praat ons nie in raaisels nie.  Familietaal, daardie soort wat gelukkige families met mekaar deel, is anders as tipiese taal van raaisels en vraagstukke.

Familietaal laat mens nooit wonder nie. Ek wil nie nie wonder of ek behoort nie. Ek wil nie wonder oor my familie se liefde en lojalteit teenoor my nie. My familie moet ook nooit wonder oor my gevoel vir hulle nie. Hulle moet nooit wonder oor wat ek regtig bedoel wanneer ek my mond oopmaak nie.

Daarom is dit krities belangrik dat lede van ‘n familie nooit moet twyfel of wonder oor die motiewe van die res van die familie nie.

My droom, my visie is om altyd die hemelse familie as rolmelle na te volg in hoe ons familie wil wees hier op aarde. En daardie riglyne vind ons in die Bybel. Die Bybel is geskryf deur ‘n gelukkige hemelse familie. Die Vader, Seun en Gees is al ‘n ewigheid lank die gelukkigste familie in die hele heelal. En Jesus het boonop aarde toe gekom om ons deel te maak van hierdie familie.

OORGANG VAN DIE BYBEL

Tog sukkel sommige van ons om regtig ons hemelse Pa se wil deel te maak van ons lewens. Ons wonder, ons is onseker wat God se wil ou regtig beteken.

Ons onsekerheid oor ons hemelse Vader se wil laat ons gewoonlik met pleisters wat ons op kwelvrae plak. Pleisters soos:

Toemaar, jy sal later verstaan.

Moenie ‘n vraagteken plaas waar God ‘n punt gedruk het nie.

Of die Goue Oue met , Daar is ‘n doel met alles.

God se wil is nie Bybelse raaisels nie. Die Bybel vra nie raaiselagtige vrae oor God se wil nie. Die Bybel is nie ‘n vraag en antwoord boek nie. Die Bybel is ‘n verhouding-deurdrenkte boek. Dit praat familietaal, God s’n, veral op die bladsye van die Nuwe Testament.

JESUS IS DIE EKSKLUSIEWE GESIG EN NAAM VAN GOD SE WIL

God se wil het net een Naam: Jesus Christus. Hy is die hoogtepunt van alles wat God is en alles waarvoor God staan. Jesus is God in lewende lywe. Hy is die amptelike stem van God. Hy is God in volkleur-aksie. Alles wat Jesus ook is en alles wat Hy sê en doen, weerkaats God se spesiale teenwoordigheid. Jesus is die fokus en inhoud van God se wil.

Jesus bring God se hemelse wil aarde toe. Hy is die enigste wettige brug soontoe en terug. Hy is die enigste konneksie Godwaarts en menswaarts. Sonder Jesus gebeur God se wil nie op aarde nie. Wie met Jesus te doen het, het direk met God te doen. Hy maak die Vader eksklusief aan ons bekend. Jesus se sending is om die Ons Vader-Gebed eiehandig te bwaarheid: “Laat u wil geskied”.

WAT Sê ONS DUS VIR MEKAAR VANOGGEND?

JESUS IS DIE EKSKLUSIEWE GESIG EN NAAM VAN GOD SE WIL

Niks anders nie nie. Nie ons froom en troos-antwoorde wat ons van kleins af geleer het en waarmee ons krampagtig sin probeer maak van die lewe nie.

God se wil is Jesus Christus. Alles draai om Hom. Hy is ons lewe. Jesus het ons elkeen wat in Hom glo deel gemaak van God  se nuwe familie hier op aarde.

En net soos dit wat met enige gesonde familie gebeur, het God ook reëls vir sy familie.

Daar is vyf basiese familiereëls in die NT wat direk en reglynig verband hou met ons hemelse Pa se wil. Bedoelende, daar is 5 lewensbelangrike padwysers wat ons elkeen binne God se wil hou.

Vir die volgende kere wanneer ek gaan preek wil ek dit aan die orde bring.

Padwyser 1: Doen Goed (1Petrus 2:15)

Padwyser 2: Vat teenstand (1 Petrus 3:17)

Padwyser 3: Wees heilig (1 Tessalonisense 4:3)

Padwyser 4: Wees dankbaar (1Tessalonisense 5:18)

Padwyser 5: Wees vrygewig (2Korintiërs 8:5)

Al 5 hierdie familiereëls oor God se wil het te te make met sy een en enigste wil om vir Jesus te leef en God te verheerlik.

FAMILIEREëL 1 : DOEN GOED

1Petrus 2: 15Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ’n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.

God se wil is om goed te doen in sy Naam. Dis om ‘n oop hart en ‘n oop hand vir ander in Jesus se Naam te hê.

Vriende, dit is een ding om ‘n hart vir die armes te hê. Dit is ‘n ander “ball game” om saam met hulle tee te drink.

Dikwels word ander mense net objekte oor wie ons ons koppe in medelye skud, of aan wie ons soms ons ou klere en stukkende meubels gee. Hulle moet maar net vat wat hulle kry, want soos die Engelse spreekwoord sê: “Beggars can’t be choosers” Of kan hulle?

Kom ons bied vir ‘n slag ‘n goeie keuse of twee aan iemand wat arm is in Jesus se Naam. Kom ons bederf hulle met ‘n maaltyd waar hulle kan kies en keur wat hulle wil eet. Of met ‘n kledingstuk van hulle keuse. Of iets spesiaals wat hulle sommer net bederf. Die lewe het my geleer. Hoe meer keuses ek in die lewe het, hoe meer menswaardig voel ‘n mens.

Kom ons draai die wêreld onderstebo deur ‘n paar goeie keuses vir mense te te bied. Ek praat van goeie keuses wat hulle lewens Godwaarts sal meesleur. Dit vriende, is radikale dissipelskap.

Armoede stroop mense van hulle menswaardigheid. Lyding en siekte ook. Was jy al daar gewees? Waar jy jou menswaardigheid verloor het? Jare gelede, ek was in standerd 4 gewees en het toe al rugby vir ons skool se eerste span gespeel. Ek was binnesenter en Frikkie Ebersohn buitesenter. Ons skool se eerstepanne, rugby, hokkie en netbal het Kaapstad toe getoer. Ons gesin was baie arm gewees. My ouers kon die toer en die sweetpak nie bekostig nie. Die skoolhoof het my ingeroep en gesê dat my toergelde deur die skool geborg word. Die sweetpak kon ek nie kry nie. Ek het op toer gegaan met ‘n swart wol swaatpakkie wat drie nommer te groot vir my was. Iemand het dit vir my gegee omrede dit nie meer in hulle smaak gepas het nie.  EK was skaam gewees. Saans, op toer, het die skoolhoof my eenkant toe geroep en vir my sakgeldjies gegee. Wanneer mens al in daardie bootjie gevaar het wonder mens nie wat menswaardigheid beteken nie.

Vandag is Dankbaarheidsondag in De De Eike. Ons wil ons dankbaarheid betoon deur goed te doen. Soos die kos ‘n teken is van ons oorvloedige dankbaarheid. Om ‘n skoolbaadjie vir ‘n behoeftige kind te gee is om God se wil te doen.

Onthou dat Jesus gesê het die evangelie is goeie nuus. Jy kan sy woorde in jou eie omgewing vir een of twee mense waarmaak.

Binne hierdie oorvloedige dankbaarheid is Jesus vanoggend die eregas aan tafel. Ons as ‘n familie gebruik vanoggend familietaal wat almal van ons verstaan. Ons praat nie vanoggend in raaisels nie. Ons gaan nou saameet, en saam beleef wat God se wil is vir hierdie wêreld. JESUS CHRISTUS en dat ons uit dankbaarheid GOED WIL DOEN AAN ANDER. Ek nooi jou uit na vanaand se erediens wanneer ek gaan gesels oor die tweede familiereël naamlik VAT TEENSTAND. VAT DIE PYNE. As jy binne God se wil leef moet jy jou rug kan styfmaak teen die aanslae van die lewe.

AMEN