Efesiërs 5:1-5

Datum: 30 Oktober 2022 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

“Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.”

Efesiërs 4:1-2

 

Dit alles begin en eindig vir ons by Christus. Dis een van die grootste waarhede waaraan die Hervorming ons kom herinner het. Om mee te begin, is alles net genade. Efesiërs 2 het dit vir ons baie duidelik uitgespel, dat God ons net uit genade verlos, sonder dat ons enigiets daarvan verdien het. En aan hierdie verlossing kry ons net op een manier deel: ons kan dit alleen maar vir onsself toe-eien deur die geloof. Daarom het die Hervorming ons opnuut weer teruggeroep na die Bybel toe. Om Christus te volg, is om net sy Woord die deurslag in jou lewe te gee. Maar bo-oor dit alles kom staan dalk die heel grootste waarheid wat die Hervorming weer vir ons helder en duidelik kom onderstreep het, die feit dat alles begin en eindig by Christus. Hy is inderdaad die Alfa en die Omega, soos Hy self gesê het. Die begin en die einde. Alles begin by Hom, en alles stuur ook af op Hom. Die A tot Z van ons lewe is Christus.

 

En dis juis by hierdie groot waarhede wat ons die afgelope paar Sondae in Oktober uit die Woord van die Here stilgestaan het uit Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons het ons weer verwonder aan die werklikheid van ons verlossing, dat Christus ons uit genade vrygemaak het sodat ons elke dag in dankbaarheid teenoor die Here kan leef. Hy het alles in ons lewe nuut kom maak, deur die paradys weer vir ons te herstel. Dis nou weer tussen ons en God soos die tyd toe Hy ons geskape het: Jy mag onbevrees en met vrymoedigheid na God toe gaan. Jy is vrygemaak om tot sy eer te lewe.

 

“Solus Christus” was die slagspreuk van die Hervormers. Christus alleen. Dit het alles by Hom begin. Die skepping van ons wêreld natuurlik, want Johannes vertel vir ons dat Hy voor die skepping al daar was, en dat alles wat ons om ons sien, deur Hom geskape is. “Alles het deur Hom tot stand gekom en nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie”. Hy was die Skeppingsmiddelaar aan die begin al. Maar daar het Hy nie gestop nie. Hy het ook die Herskeppingsmiddelaar geword. Hy het nie net passief toegekyk terwyl die sonde ons wêreld afgetakel en vernietig het nie. Hy het ons liefgehad, sê Paulus, en sy lewe vir ons gegee.

Christus het die inisiatief geneem wat die deur na God toe vir ons weer oopgemaak het, wat die muur tussen ons en God afgebreek het. En weereens, het Hy dit sonder jou hulp gedoen.

 

Maar daar eindig dit nie. Want na sy oorwinning oor die duisternis het God die hele wêreld na sy hemelvaart in sy hande gegee. Hy is die Koning tot in ewigheid, wat ons wêreld in sy hande hou en daarmee op pad is na die afsluiting wat Hy daarvoor beplan. Hy is die Omega, want alles sal by Hom eindig.

 

Daarom neem Christus ‘n unieke plek in die kerk en in ons lewe in. Hy alleen is ons Leier en ons Rolmodel. Hy is die Hoof van die kerk, en alles wat ons doen, is in navolging van ons Here wat ons eerste liefgehad het. Sy eer en sy wil is vir ons deurslaggewend. Hy is ons Koning en ons Here, en ons volg Hom elke oomblik van elke dag uit dankbaarheid vir alles wat hy vir ons gedoen het. Daarom is die gebed op ons lippe elke dag weer: Laat u wil geskied, en u koninkryk kom. Alles begin by U, en alles draai om U. U is die Here...

 

Dit was ongelukkig baie nodig dat die Hervorming ons bietjie meer as 500 jaar gelede daaraan moes kom herinner. Want ten spyte van sy mooi belydenis, het die kerk dit bietjie vergeet. En daarom is dit nodig dat ons ook steeds elke jaar Hervormingsondag vier. Want ook ons is steeds geneig om met soveel ander goed besig te raak, dat ons dit telkens weer vergeet. En daarom moet Paulus ons daagliks in Efesiërs 5 kom herinner. Want ons vergeet. Ons vergeet dat alles by Christus begin en eindig. Dat Hy die Koning van die kerk is; dat Hy jóú Koning is. En dat ek en jy elke dag uit dankbaarheid in sy voetspore moet leef. Sodat net Christus die rigsnoer van ons lewe sal wees. Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.

 

Efesiërs 5 roep ons op, dat alles, ja alles, vir ons net om Christus sal draai....

 

AMEN