Markus 1:9-15

Datum: 18 Februarie 2024 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Preek sal gepubliseer word sodra beskikbaar

1.Inleiding. Iets het daardie dag in die Jordaanrivier gebeur. Dit was ‘n heilige oomblik toe Jesus, die geliefde Seun van God genoem word. ‘n Heilige oomblik toe die hemel oopskeur en die Gees soos ‘n duif op Jesus neerdaal. Op daardie oomblik toe Jesus uit die Jordaanwater stap was die deur oopgelaat dat ek en jy deel kan word van God se familie.

  1. Jesus bly staan! Vol van die Gees loop Jesus die woestyn in. Vir veertig dae soek Jesus stilte terwyl die engele Hom versorg. In hierdie wildernis met al sy gevare word Jesus voorberei en getoets vir Sy bediening en besef die duiwel dat hy geen vastrapplek het in Jesus se lewe nie. Vir veertig dae wys Jesus dat Hy die veeleisende lewe van die Christus kan lewe, en vir veertig dae bal Jesus ‘n vuis vir die duiwel.Jesus bly staan!
  2. In Jesus, deur die krag van die Gees, bly ons ook staan! Dit is die Jesus wat ons sien. Dit is Jesus in wie se voetspore ons volg. Jesus wat staande bly, ongeag wat ook al na hom geslinger word. Jesus se veertig dae in die woestyn laat ons net besef dat Christenskap nie speletjies is nie. Ons word daagliks gekonfronteer met moeilikhede en uitdagings en soos Jesus word ons ook getoets. Maar in Jesus, gevul met die Gees, bly jy staan met ‘n missie! Daar is ‘n vuur wat in jou brand waarmee die koninkryk van God verkondig moet word. Jy kan nie staan en stilbly nie.

4. Saam bly ons staan. Nadat Jesus getoets is, het Hy die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig. En soos Jesus verkondig ons ook die goeie nuus van die koninkryk van God. Ons vertel mense met ons woorde en ons dade van Jesus in wie se voetspore ons volg. Ons werk as Christene is om hierdie oortuiging doelbewus en met erns uit te leef sodat ons woorde en aksies daagliks bewys is van hierdie werklikheid. Ons sal bly staan! Slegs deur die Gees, dieselfde Gees wat Jesus nie laat val het nie.