Johannes 14:1-14

Datum: 21 Mei 2017

Prediker: Hannes Burger

Dalk is dit nie regtig die boodskap wat jy in die kerk sou wou hoor nie, en dalk is dit ook glad nie die boodskap wat die dissipels die aand by Jesus wou hoor nie. Wat Hy het so pas die bom aan tafel gebars dat een van hulle Hom sou verraai, en dat Hy later die nag gearresteer en ter dood veroordeel sou word. Natuurlik sal hulle ontsteld wees! Hulle geskok na mekaar gekyk. Was dit dan nou die einde van die pad? Hulle het verbysterd gewonder of hulle dan drie jaar saam met Jesus deurgebring het en saam met Hom drome gedroom van God se nuwe wêreld, sodat dit só moes eindig? En nou kalmeer Jesus hulle nie eens nie. In plaas daarvan sê Hy net vir hulle: “Moenie ontsteld wees nie!” Ek sou nogal verstaan as hulle vir Hom sou sê: Here maar ons het alle rede om ontsteld te wees! Hoe kan U dan net vir ons kom sê: Moenie ontsteld wees nie – asof ons dit aan en af kan sit soos ‘n lig. Natuurlik is ons ontsteld!

Ek wonder wat sou jy vanoggend vir Jesus sê as Hy hier tussen ons kom staan en vir ons vertel het dat ons nie ontsteld moet wees nie. Sou ons nie ook wou antwoord: Here, met alle respek, weet U ooit wat nou in Suid-Afrika aangaan? Verstaan U van rommelstatus en aardverwarming en droogte en geweld? Verstaan U hoe bekommerd ons oor ons kinders in hierdie land is?

Wat help dit regtig jy sê net vir iemand hy moenie hom ontstel nie? Is dit nie bietjie naïef om te dink ‘n mens kan maar net ophou om hom te ontstel nie? Is dit nie bietjie soos ‘n mens met ‘n kind maak, om vir hom te sê “Toe maar, moenie meer bang wees nie want Pappa is hier” nie? Is dit nie maar soos om te sê: “Toemaar, alles sal wel regkom” nie? Ek weet Jan Brand het ook so gesê, maar hy het mos toe nooit gesê wanneer nie. Hy het net bygevoeg “as elkeen sy deel doen” maar dít haal g’n mens ooit aan nie, want wie wil dit tog nou hoor?

Die interessante is dat dít presies is waarvan die kerk al honderd jaar beskuldig word. Dat ons presies dit vir mense sê; hulle sus deur te sê alles sal wel weer regkom, en dan gaan alles maar net ongestoord voort soos altyd. Laat ons nou maar eerlik wees: Dit beteken niks. Dit help niks om vir mense te sê hulle moet rustig wees, alles sal wel regkom nie. Dis net leë woorde.

En tog is dit dalk juis presies die boodskap wat ek en jy nodig het om te hoor.

1. Dis egter nie so eenvoudig nie.

Want dis Jesus wat dit sê. Want as daar Een is wat kan praat oor die lewe, dan is dit sekerlik Hy. Die Een wat hier aan die woord is. Want Hy IS die lewe. Dis hoekom ons vandag lewe – dis omdat Hy ons die lewensasem gegee het. Hy kan doen wat die slimste wetenskaplike nie kan doen nie – Hy kan lewe skep. Daarom het Hy alle reg om hier in vers 6 sê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” En nou kom leer Hy, die enigste Een wat die lewe in sy hand hou en lewe kan gee, vir ons iets geweldig belangriks oor die lewe: dat daar net twee opsies in hierdie lewe is. Daar is net een van twee lewensstyle waarvoor jy kan kies. Die een is ontsteltenis; en die ander een is geloof. Hierdie twee staan reëlreg teenoor mekaar, en daar is niks anders in die middel nie.

2. Maar dalk klink dit nog altyd vir jou onduidelik.

Maar wag – waarvan praat Jesus nou eintlik? Wat bedoel Hy? Wat beteken dit regtig om te glo?

Daar is Christene wat jou soms die indruk gee dat dit ‘n soort van ‘n kragtoertjie is. Iets waaroor jy jouself op die skouer kan klop, as jy goed genoeg glo. Dan kan jy God se arm draai, en jy kan enigiets vra, en jy moet dit kry, want jy glo dan so sterk. Persoonlik dink ek dit is presies die teenoorgestelde. Geloof is geen prestasie nie. Dis juis die absolute afwesigheid van enige menslike prestasie.

Dink vir ‘n oomblik aan die man wat ons net leer ken het as “die moordenaar aan die kruis”. In die waas van pyn was daar geen kans dat hy die perfekte geloofsbelydenis sou kon opsê, of die gepasde sondebelydenis sou kon doen, sodat Jesus na Hom sou luister nie.  Hy kon nie eens regtig na Jesus se kant toe kyk of draai nie. Hy kon net prewel: Here, dink aan my... maar dit was genoeg. Want dís geloof: om jou in magteloosheid net te verlaat op Jesus.

Jesus noem dit “glo soos ‘n kindjie”. In Matteus18:2 roep Hy spesiaal ‘n klein kindjie nader en laat hom tussen die klomp belangrike ooms staan. Ontmoet julle rolmodel, sê Hy vir hulle. As jy nie so word nie, is ontsteltenis jou voorland. Dan bly die koninkryk vir jou gesluit, en sal die vrede wat Ek gee, by jou verby gaan. Maar laat net gaan. Vertrou net. En jy sal lewe...

3. Maar wat help dit?

Maar dalk wonder jy nog altyd wat help dit nou eintlik, dat Jesus vir ons klomp beleërde Suid-Afrikaners sal sê om ons nie te ontstel nie? Dan wil ek jou aan ‘n ander oomblik in die Bybel herinner.

Een dag het Jesus vir die apostel Johannes in die troonsaal in die hemel laat staan... en daar het Johannes bitterlik staan en huil. Hy het troosteloos gehuil oor ‘n wêreld wat onherstelbaar stukkend is. Hy het gehuil oor die skade wat die sonde aan God se pragtige skepping kom aanrig het, oor die seer van mense wat net geen einde kry nie. Ek het baie gehuil, sê Johannes, want niemand kon ons wêreld reg maak nie. Maar toe tik ‘n ouderling op sy skouer. En sê vir hom: Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.  Moenie huil nie. Kyk, die Lam het oorwin! En gaan vertel dit vir die gemeentes in Klein-Asië wat hewige vervolging ervaar. Vertel dit vir Chrsitene vir wie die toekoms donker lyk. Gaan sê vir hulle: Moenie meer huil nie. Moenie ontsteld wees nie. Want die Lam het oorwin! Hy hou die toekoms in sy hand. Daar IS vir ons plek berei in die hemel. Dis nie net ‘n ydele troos nie. Dis gewaarborg.

4. Hoekom sukkel ons dan so om nie ontsteld te raak nie?

Maar dit alles weet jy mos. Maar nog heeltyd lewe ons in ‘n wêreld waarin daar soveel goed is waaroor jy jou kan ontstel. Die koerant is elke dag vol daarvan. En dit maak op ‘n manier dat ons steeds maar sukkel om God regtig te vertrou. Ons lewe asof ons nie regtig Johannes 14 gelees het nie, asof Jesus nie vir ons verseker het dat ons ons nie hoef te ontstel nie, omdat God in beheer is.

Jesus sê die rede daarvoor is eenvoudig. Dis omdat ons Hom nog nie regtig ken nie. Selfs ons wat kerkmense is, lewe asof ons nie regtig weet dat Hy die oorwinnaar is, en ons Hom onvoorwaardelik kan vertrou met ons toekoms nie. Ons lewe asof Ontsteltenis ons enigste opsie is. Asof ons toekoms onseker is en daar eintlik geen uitkoms in hierdie land is nie. Dis eintlik verskriklik. Dis eintlik ‘n verskriklike aanklag teen ons as gelowiges. Want, sê Jesus, as ons Hom beter geken het, sou ons net geglo het.

Die waarheid is dat ons nie regtig naby aan Hom lewe nie. En so vergeet ons Wie Hy is...

En dis presies waarvoor die Nagmaal daar is.