Efesiërs 2:20 – 22

Datum: 15 Mei 2018 (Aanddiens)

Prediker: Johan Morkel

Ons weet bitter min van Jesus se lewe voor sy openbare bediening.  Ons weet dat Jesus saam met sy ouers in Nasaret gebly het; dat hulle as gesin het die Paasfees in Jerusalem besoek toe Jesus 12 jaar oud was en dat Jesus en sy pa, Josef, dieselfde werk gedoen het.  In Mat.13:55 vra die mense van Jesus: Is Hy dan nie die timmerman se seun nie?  En in Markus 6:3: Is Hy dan nie ‘n timmerman, die seun van Maria nie?  Die Boodskap vertaal dit met “Is Hy nie ’n eenvoudige houtwerker nie?”  Ek lees die Griekse woord “tekton” wat met “timmerman” vertaal word, dui meer op ‘n ambagsman.  Dit kan selfs na iemand verwys wat met klip werk, na ‘n bouer wat met hout en klip werk.  Dit maak eintlik sin dat Jesus meer van ‘n bouer was.  Vandaar die tema vanaand “Jesus ruik na hout en klip”.  Aan ‘n bouer sou die reuk van gekapte klip en hout kleef!  Die reuk van houtsaagsels en houtskaafsels.

Mens kan aanneem dat Jesus oor jare hierdie ambag aangeleer het.  Soos wat Jesus in wysheid gegroei het vandat Hy as 12 jarige in Jerusalem weggeraak het totdat Hy tot die openbare bediening getree het, so sou Hy ook in sy ambag groei.  Hy sou groei in kennis, vaardigheid en ervaring.  Jesus sou geleer het om al beter en beter bou, om iets wat stukkend was, te herstel, om iets mooi uit hout te maak, om iets sterk en stewig te maak.  Jesus sou geleer het om geduld te hê, om voor te begin, om weer te begin, om nie moed op te gee nie.

Paulus gebruik ook die beeld van bouwerk in ons teksvers.  Hy sê in v.20 “Julle is ‘n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is”.  Die hoeksteen was nie soos ons dit vandag ken, ‘n marmersteen wat êrens in die gebou ingebou word waarop die datum van die inhuldiging en die naam van die persoon wat die inhuldiging waargeneem het, aangebring is nie.  Die hoeksteen was die eerste steen wat met die oprigting van ‘n gebou neergelê is.  Die res van die bouwerk is vanaf dié hoeksteen (corner stone) bereken, uitgemeet, getoets of elke deel van die gebou in die regte posisie is.

As Jesus die Hoeksteen van die gemeente of die kerk is, beteken dit ons gelowiges kan nie maar vir ons ‘n gemeente inrig na ons smaak nie.  Ons kan nie maar na ons eie oordeel of gevoel besluit hoe die gemeente moet lyk nie, hoe die gemeente moet funksioneer nie, wat ons wil doen en wat nie, wat ons pas en wat nie.  Ons kan nie vir ons ‘n gemeente skep wat uitgemeet en ingerig word sodat vir ons so gemaklik en gerieflik moontlik is nie.  As ons sê Jesus is die Hoeksteen van De Eike, dan sê/bely ons daarmee, Jesus speel die bepalende rol in ons gemeente.  Soos elke steen en ander bouwerk in ‘n gebou se posisie destyds vasgestel is vanaf die hoeksteen, so moet ek en jy by die Here hoor, ons deur die Woord van God laat lei, na die Heilige Gees luister om vas te stel watter rol het Hy vir my in de Eike? Wat is my funksie in die Gemeente?  Hoe wil die Here hê moet ons as gemeente in 2018 lyk?  Wat is sy bedoeling met ons in Kuilsrivier. in die gemeenskap?  Is dit so?  Is Christus Jesus ons Hoeksteen van De Eike?  Met ander woorde, is ons as gemeente en as enkelinge ons besig om ons besluite op te lyn met die wil van Jesus Christus, ons Hoeksteen?  Of is ons maar elkeen ons eie hoeksteen.?  Ons smaak, ons gerief, ons menslike behoeftes is die bepalende faktor, “die hoeksteen” waarvolgens ons ons lewens inrig?

Verder staan hier dat ons gelowiges saam opgebou word tot ‘n heilige tempel vir die  Here, tot ‘n geestelike huis waarin God woon.  Ons praat van die kerkgebou as die huis van die Here.  Ons praat van die kerkgebou as heilig.  Maar dit is nie wat hier staan nie, hier staan, ons gelowiges, lidmate, word saam opgebou tot ‘n geestelike huis waarin God woon  Ons(ek en jy) is die boumateriaal waarmee die geestelike huis van die Here gebou word.  Ons is die klip en die hout.  Ons is die stene en dit waarvan die gebou verder gebou word.  Hoe dink jy oor jouself as steen of boumateriaal waarmee die Here vir Hom ‘n geestelike huis wil bou?  Dink jy saam met my, ek is dikwels nie die beste boumateriaal nie?  Ek is ‘n steen of klip wat nie aan gekap wil wees nie? Ek is ‘n stuk hout wat nie geskaaf en gevorm wil word nie?  Ek is ‘n bousteen wat meestal nie wil inpas op die plek waar die Here my plaas nie?  Ek wil nie opgelyn wil wees met Sy wil nie, maar myne!  Maar goed hardkoppig, halstarrig, eie wys, stroomop

Kom ons sluit af met die gedagte van reuke.  As jy weer by bouwerk kom, of miskien self bou, en jy ruik sement en stene en dagga.  As jy weer by ‘n skrynwerker kom, of miskien self iets aanmekaar probeer slaan, en jy ruik hout en houtsaagsels en -skaafsels, onthou dan twee dinge.  Die eerste een is, onthou ons is nie dooie, willose stene nie.  Die Bybel noem ons lewende stene.  Sê vir jouself: Ek is ‘n steen wat my samewerking vir die Here kan gee, wat vanaand vir die Here kan sê: hier is ek, gebruik my, lyn my op soos U wil.  Ek kan besluit ek gaan nie vir die Here so ‘n harde tyd gee om my te vorm nie.

Die tweede wat ek moet onthou as ek hout en klip ruik, is dat Jesus ken van met hout en klip sukkel.  Jesus ken van ‘n klip/steen wat nie pas nie en bietjie gekap en geskuur(gegrind) moet word.  Jesus ken van ‘n houtplank wat nie haaks is nie en geskaaf en gemeet en gepas moet word.  Jesus het die ervaring en geduld van om met hout en klip te werk.  En onthou dan, Jesus, die skrynwerker - bouer, is aan die werk met jou en my!  Hy weet Rome is nie in een dag gebou nie, Hy vat ook tyd met ons, Hy gee nie moed op op ons nie.  Ek onthou as laerskoolkind moes ek ‘n plankie haaks skaaf.  ek kon dit nie regkry nie en het toe na die onderwyser gegaan.  Hy het dit een kyk gegee, weggegooi en vir my ‘n ander plankie gegee.  Jesus maak nie so nie.  Hy gee nie moed op met ons nie.  Hy vergewe ons, Hy probeer weer met ons, Hy bou met groot geduld en groot genade. Ook vanaand kom timmer en kap Hy deur sy Woord en Gees aan ons!  Ruik jy sy teenwoordigheid?  Hy sal die goeie werk wat Hy in julle begin het, end-uit voer en dit voleindig op die dag wanneer Christus Jesus.kom(Fil.1:6 )

Amen