Deut. 18:15-22

Datum: 28 Januarie 2024 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Preek sal gepubliseer word sodra beskikbaar

Deuteronomium: Moses se lang toespraak by die Jordaan...

- Die volk word herinner aan die verbond met ‘n liefdevolle Vader.

 

  1. Maar hierdie is ‘n waterskeiding.

- Sowel Moses as die volk weet dis die einde van sy reis met hulle.

- Maar sal die volk ooit kan voortbestaan sonder hom?

- Die boodskap van Deuteronomium: God se mense sal bly leef, solank hulle naby aan Hom bly...

- Die Here sal weer iemand roep om hulle te lei...

 

  1. Wie is die profeet van wie Deut. 18 praat?

- In die kerk is die versoeking groot om dadelik te antwoord: Jesus, natuurlik!

- Maar soos met alle profesie is dit nie heeltemal so eenvoudig nie.

- Na alles is Jesus tog oneindig méér as net dit wat hier voorspel word!

- Nee, die profesie gaan by herhaling in vervulling...

 

  1. Maar natuurlik in besonder ook in die Here Jesus.

- Hy is by uitstek die Een wat soos God is, deur wie God praat.

- Hy het al die gesag, sodat ons na Hom moet luister.

- Hy kom maak God se wil aan ons bekend.

 

  1. En natuurlik...jy!

- Maar daar is natuurlik ‘n rede hoekom hy in sulke vae terme beskryf word.

- Want hierdie profeet is ook...  jy!

- Jy is geroep om die wil van God bekend te gaan maak in die wêreld.

- ‘n Doodgewone mens, net soos hulle.

- Maar hy dra gesag, want as hy praat, hoor jy eintlik vir God praat...

- Jy is God se oplossing vir ‘n wêreld wat smag na Hom.