Lukas 2:1-20

Datum: 28 November 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Verwelkoming

Afkondigings

Aansteek van die Kers

Openingsgebed

Kerkklok lui

 

Met Middernag (O Holy Night)                                                                                Marcelle Steinmetz

Die Kersverhaal Lukas 2:1-20                                                                                    Ds Chris Barnardo

Jubelsang                                                                                                                     Marcelle Steinmetz

Hosianna, Seun van Dawid - Orrel, Klavier en Dwarsfluit

Stille Nacht - Marcelle Steinmetz

Elisabet

Eenvrou-vertoning deur Petro van den Heever

  10        GEMEENTESANG:  Lied 345:1,3 Kom alle getroues Sittende

            Orrel, klavier en dwarsfluit

 

1     Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde,

O kom in die gees nou na Betlehem!

Loof daardie Kindjie tot ons heil gebore –

Dames:                            Kom buig daar in aanbidding

Mans:                               Kom buig daar in aanbidding 

Hele gemeente:            Kom buig daar in aanbidding

Voor Jesus, die Heer

 

3        Kom, lofsing die Here; Hy is onse Koning.

Vir ons word Hy mens en oorwin die dood.

Hy heers met reg in hemel en op aarde -

Dames:                            Buig dankbaar in aanbidding

Mans:                               Buig dankbaar in aanbidding                                  

Hele gemeente:            Buig dankbaar in aanbidding

Voor Christus, die Heer

Elisabet

11  GEMEENTESANG:  Lied 353 : 1 en 2 : Die Heiland is gebore  Staande

Mans:

Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel.

Daar in die stad van Dawid word Hy Immanuel.

Met blye Hemelkore wil ons ook juig en sing:

Ons Heiland is gebore – dis Hy wat redding bring!

 

Dames:

Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer.

Uit liefde vir die mensdom daal Hy as dienskneg neer.

So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun –

Só word Hy ons verlosser, ons Middelaar en Steun.

Elisabet

12        SOLOSANG - Vonkk 39  Lank, lank terug in Bethlehem - Marcelle Steinmetz

 Elisabet

 13        GEMEENTESANG:  Lied 354:1 en 3 O Christus ons Verlange Sittende

            O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring.

Sal ooit ons jubelsange u lof na waarde sing?

Vervul in welbehae ons harte met u Gees;

Skenk ons in hierdie dae ‘n ware Christusfees.

 

U wat as Hemelkoning in heerlikheid regeer,

Maak onder mense woning; daal as ‘n dienskneg neer -

En herders vind ‘n Herder oor wie hul dankbaar juig;

En wyses vind dié Wysheid voor wie hul biddend buig.

 Elisabet

 14     GEMEENTESANG:   Lied 358 : 1 en 3   Welkom, o Stille Nag van Vrede  Sittende Orrel, Klavier en Dwarsfluit:

Almal:  Welkom, o stille nag van vrede, onder die suiderkruis,

Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis:

Dames:  Kersfees kom, Kersfees kom – gee aan God die eer.

Almal:  Skenk ons ‘n helder Somerkersfees in hierdie land, o Heer.

 

Almal:  Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk,

Toe Hy sy Seun aan ons gegee het – ons grootste kersgeskenk.

Mans:  Christus kom, Christus kom – gee aan God die eer.

Almal:  Skenk ons ‘n helder Somerkersfees in hierdie land, o Heer.

Elisabet

15  SOLOSANG            - I’ll walk with God - Marcelle Steinmetz

Elisabet

Gemeente sakel hul selfoonliggies aan terwyl ons

Stille Nag sing

 

16 GEMEENTESANG:  Lied 348:1-3  Stille Nag saam met Marcelle Steinmetz

 

            Stille nag, heilige nag!  Jesuskind, lank verwag,

Lig uit Lig uit die Vader se ryk,

Word uit liefde aan mense gelyk.

Loof die hemelse Kind! (2X)

 

Stille nag, heilige nag!  Hemelvors, ons gee ag

Op die lied van die engelekoor.

Herders het dit die eerste gehoor:

Juig, die Redder is daar! (2X)

 

Stille nag, heilige nag!  Jesus, Heer, voor u mag,

Voor u ryk moet die duisternis swig;

Tot in ewigheid bly U die lig -

Heer, gebore vir ons! (2X)

17        Uitspreek van die Seën

18        Amen