Rom. 5:12-21

Datum: 26 Februarie 2023 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Hier in 2023 kan die vers wat ons pas gelees het, nie eintlik anders as om ‘n rilling langs jou ruggraat af te stuur nie. Want dit roep beelde op wat nog vars is in ons geheue. Wat jy nie kan vergeet nie, al probeer jy ook hoe hard. Want Paulus gebruik hier ‘n woord wat ons net te goed ken, as hy sê: “Die dood het in ons wêreld ingekom”. In Afrikaans klink dit byna onskuldig. Maar die Griekse woord sê meer as dit. Wat Paulus hier gebruik, is ‘n militêre term van geweldadige oorname. Meer korrek sou dalk gewees het: “Die dood het ‘n inval geloods in ons wêreld, en alle weerstand voor hom wreed weggeveeg, sodat hy beheer oorgeneem het...”

 

En nou klink dit skokkend baie soos die beelde wat ons uit die Oekraïene op ons televisieskerms gesien het. Ons weet wat dit beteken as ‘n militêre mag ‘n gewelddadige inval loods, wat tot verskriklike ellende en slagting lei...  Byna net so goed soos die mense aan wie Paulus destyds sy brief geskrywe het. Tereg is al gesê dat die Grieke die wêreld met sy kultuur en kuns verower het, en dat die Romeine dit daarna met brute mag verower het. Hulle het alle weerstand net eenvoudig onmenslik wreed onderdruk, en so die hele bekende wêreld onder hulle beheer gehou.

 

En dit, sê Paulus, is presies wat die sonde en die dood in ons wêreld reggekry het.

 

  1. Een mens het die deur oopgemaak vir soveel ellende.

Dit het alles by een mens begin. Die mens se dwase keuse om sy rug op God te draai, het die deur oopgelaat vir die dood om ‘n skrikwekkende greep op ons wêreld te kry. En so dompel Adam se dwase ongehoorsaamheid toe die hele mensdom in ellende. Een Bybeluitlêer vergelyk dit met die Covid-pandemie wat soos ‘n kombers ons hele wêreld toegevou het, en oral paniek en tragedie gebring het. Ook dít is nog vars genoeg in jou geheue dat jy verstaan hoe die dood ons wêreld in sy mag gekry het, en hoe magteloos die mensdom daarteen gestaan het.

 

Maar met hierdie twee aaklige beelde in jou kop, aan die een kant van die verwoesting van die Russiese inval, en aan die ander kant die verwoesting wat Covid gesaai het sodat hulle by tye nie vinnig genoeg begrafnisse kon hou nie, het jy ‘n idee van die verwoesting wat die sonde en die dood in ons wêreld gebring het. Behalwe dat nie die Russe of die pandemie jou ewige bestemming kon raak nie. Maar dalk is die heel ergste hieraan, soos ek al vantevore vir jou gesê het, dat ek en jy hoegenaamd geen rede het om vir Adam kwaad te wees nie. Want herhaal ek en jy nie daagliks sy fatale keuse verskeie kere nie? Kies ons nie telkens weer om aan God ongehoorsaam te wees, en sy liefde terug te gooi in sy gesig nie?

 

En so was daar toe, sê Paulus, vir ons geen uitweg nie. Daar was geen manier waarop die mens aan hierdie verskriklike greep kom ontkom nie. Die Jode het gedink dat die wet vir hulle ‘n brug kon bou om daaroor te klim. Maar dit was ‘n strooihalm waarna hulle gegryp het. Want ongelukkig weet ek en jy ook dat vir elke wet wat jy met groot toewyding gehoorsaam, jy twintig ander oortree waarvan jy dalk nie eens weet nie. Die wet is nooit gegee om ons te red nie. Dit moes ons net leer hoe nodig ons God het. Soos die Kategismus sê, “hoe groot ons sonde en ellende is”.

 

Nee. Ons het hulp van buite nodig gehad. Iemand anders wat kon in gryp, terwyl ons of magteloos gestaan het, of desperaat strooihalms gegryp het, en die dood se heerskappy net voortgeduur het. Terwyl dit net al erger en erger geword het. En ons wêreld net al donkerder en donkerder geword het.

 

  1. En toe kom Jesus...

En toe gebeur die wonder. Ek kan dit met beste wil ter wêreld nie beter stel as wat Paulus dit self stel in Efesiërs 2 nie. Daar skrywe hy ook hoe die hele wêreld in die greep van die dood was, hoe sondige begeerte ons oorheers het en die muur tussen ons en God al hoër gebou het. Ons was verlore, sê hy, en sou saam met die ganse mensdom verlore moes gaan. Maar dan, in hierdie somber prentjie, breek die son skielik deur. En in Efesiërs 2:4 staan daar weereens die groot “maar” van die Bybel: “Maar God is ryk aan barmhartigheid en het ons innig lief...”

 

En net daar verander die prentjie van die mens en sy wêreld. God stuur sy Seun na ons donker wêreld toe. God gryp in Jesus Christus in, en so begin daar ‘n nuwe era! Om terug te keer na die beeld waarmee Paulus hierdie gedeelte begin het: dis asof daar ‘n nuwe mag op die horison verskyn, wat die magte van oorheersing en onderdrukking kom verdryf sodat almal weer vry kan wees. Jesus Christus kom as verowerende Oorwinnaar en kom verjaag die dood, en breek sy mag.

 

Daarna sou die dood nooit weer oor ons heerskappy voer nie, want ons lewe staan nie meer onder sy gesag nie – ons staan onder die gesag van Hom wat nou ons Here is. In eenvoudige Afrikans: Die donker era van die dood is verby en sy mag oor ons is gebreek. Die nuwe era van die genade en die lewe is hier.

  1. En nou?

En dis waar ek en jy nou is. Ons het die ontsaglike voorreg om te mag belewe dat die era van onvrede met God verby is. Van die sondeval af was daar ‘n wig tussen God se sy skepping wat by die dag net al groter geword het, ‘n muur wat net al hoër verrys het. Dit was die aakligste ding wat met die mensdom kon gebeur het – hy was afgesny van sy Vader af, op homself aangewese in ‘n wêreld wat oorheers is deur sy grootste vyand. Die dood. Nou is daardie aller verskriklike era iets van die verlede. God het in sy genade gekies om dit te deurbreek, die dag toe Jesus ingeval het in ons wêreld in en die nuwe era van God se koningkryk gevestig het.

 

En so het die era van die heerskappy van die lewe wat geen einde ken nie aangebreek! En nie net mag jy daarin deel nie, jy het ook die ongekende voorreg dat jy self die draer van hierdie boodskap mag wees!

 

Stel jou voor jy was die een wat op die televisie in Oekraïene mag verskyn om die wonderlike nuus vir die nasie te bring dat die mag van die invallers verbreek is, en dat hulle teruggedryf is sodat almal weer vry kan wees. Of dalk dat jy op die televisie kon verskyn om vir jou “fellow South Africans” te verduidelik dat die inperkings van Covid uiteindelik verby is, en dit “with immediate effect”.

 

Dis ons getuienis. Jy word geroep om vir ‘n wêreld wat geteister is deur die dood en die sonde te gaan vertel dat daar ‘n nuwe era aangebreek het, ‘n era wat deur liefde en genade gekenmerk word, ‘n era waaraan elkeen wat wil, deel kan kry.

 

Dis ons boodskap. En dis wat ons ook uitdra wanneer ons die GBO van De Eike ondersteun. Ek hoef nie vir jou te vertel dat geen sent van die GBO nog ooit gebruik is om ‘n dominee se vakansiebonus te betaal, of om die toring te versterk dat hy nie dalk omval nie. GBO is van die begin tot die einde uitsluitlik bedoel om die evangelie uit te dra op elke terrein waarby ons moontlik betrokke kan wees.

Mag ek sê, ek reken dis hoekom die Here dit op ‘n haas ongelooflike vlak geseën het van dag een af. Natuurlik vervang dit nie jou getuienistaak in die plek waar die Here jou geplaas het, in jou eie huis en by die werk en tussen jou vriende nie. Dit spreek vanself, dat jy sal blom in die akkertjie waar die Here jou geplant het, soos daardie vriend van my altyd gesê het. Maar hierdie is nog ‘n manier waarop jy betrokke kan raak en die boodskap kan uitdra. Die nuwe era van die lewe is hier, en soos Jesaja sê: “Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê: “Jou God is Koning!”

AMEN