2 Korintiërs 4 : 1 tot 6

Datum: 14 Februarie 2021

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

VERWELKOMING

Baie welkom by De Eike se erediens.My wens en gebed is dat elkeen van ons vanoggend gevul sal vol met brood van die ewige lewe.

Ons lees vanoggend saam uit 2 Korintiërs 4 : 1 tot 6.

SKRIFLESING

Die apostels verkondig Jesus Christus, die Here

4 God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra.

Daarom word ons nie moedeloos nie.

2Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie.

Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ’n eerlike gewete het.

3As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met ’n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan.

4Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie.

Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.

5Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus.

6God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,”  het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

 

INLEIDING

Kan julle nog ’n “View Master” onthou? Baie van julle sal waarskynlik sê dat ’n “View Master” uit die dae dateer toe Paul Kruger nog vir Diggers skrumskakel gespeel het! Dit is oud! Baie oud! As jong seuntjie het ek baie lank gelede vir die eerste keer deur so ’n “View Master,” gekyk. En dit het my lewe verander. Ek was sprakeloos gewees! Ek kon nie glo wat ek sien nie! Ek wou net aanhou en aanhou kyk. Ek kon die ding nie neersit nie. Glashelder driedimensionele beelde het ’n nuwe wêreld vir my oopgebreek. Ek het daardie dag besef dat ek verder moet kyk as wat ek werklik sien. Ek het besef dat die lewe vanuit verskillende hoeke na gekyk moet word.

 

Is dit nie ook so met die liefde nie? Ware liefde is soos om deur ’n “View Master” te kyk. Ware liefde het vele kante wat verlig word sodat die volheid daarvan beleef en ervaar kan word. Ware liefde gebeur nie net op Valentynsdag nie. Ware liefde vra meer as om een maal per jaar herdenk te word. Ware liefde vra ook baie meer as net ’n rooi blommetjie.

Natuurlik is blomme nooit ongevraagd nie, maar tog, ware liefde vra COMMITMENT en ek kan ware liefde nie beter beskryf as God se liefde vir ons nie. Dit is liefde in VOLKLEUR! En daardie liefde in VOLKLEUR, is Jesus.... Kyk deur jou “View Master” na die kruis.

En wanneer jy hierdie liefde in VOLKLEUR regtig sien en beleef en daarin glo, verander jou hele lewe! Jou ingesteldheid teenoor die lewe verander. Jou hart verander, want van daardie oomblik af wanneer jy vir Jesus in VOLKLEUR sien, skyn daar ’n lig in jou hart. Daardie lig laat jou anders kyk en laat jou anders doen in die lewe. Jou getuienis en jou belydenis kan dan in een sin opgesom word: “Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus.” My motiewe kry ’n koersaanpassing. Dan is ek tevrede om net ’n plekaanwyser in hierdie lewe te wees.

WEES ’n PLEKAANWYSER

Ek kies om NIE in die “lime - light” te wees nie. Ek neem mense wat in die donkerte leef na die kollig. Ek word klein sodat Jesus in Sy volle heerlikheid verlig kan wees.  Ek staan nie in die pad van van die kollig nie. Ek maak geensins aanspraak op my prestasies en  wonderlike gawes nie. Dit gaan nie vir my  daaroor om met besondere retoriek, aangeplakte vroomheid en slim versies en kunsies Jesus te verkondig nie. Nee! Dit gaan daarom om doodgewoon in daaglikse handel en wandel openlik die lig van Jesus te laat skyn. Kan ek jou ’n vraag vra: “Hoe tree ek en jy  met hierdie kennis en waarheid op by die werk, tussen kollegas, in (moeilike) vergaderings, in situasies waar jy dalk mag verskil, binne gesinsverband en met jou pasmaat? Waar skyn die kollig op hierdie oomblik in jou en my lewe?

HER-BESOEK JOU PRIORITEITE

Dalk het dit tyd geword vir ons om vir ’n slag ons prioriteite te herbesoek. Wat is vir jou belangrik in die lewe? Wat staan sentraal in jou lewe? Wat is jy bereid om prys te gee in jou lewe?

Ek weet hoe moeilik dit is om oor te begin. Ek weet hoe dit voel om verlies te beleef. Ek weet wat dit vra om weg te loop van mense en dinge af. Ek weet hoe dit gevoel het toe mense van my af weggeloop het. Dit maak seer. Dit veroorsaak hartseer en pyn.

Maar as dit nodig is om van sekere prioriteite afstand te doen sodat Jesus sentraal in jou lewe kan wees, dan dis die pyn en die verlies die moeite werd. Dan eers kan ons vir Jesus in VOLKLEUR aanskou. Ek gaan vanoggend ’n ou beeld gebruik om hierdie evangelie-boodskap in volkleur te vertoon.

....EN AANSKOU WARE LIEFDE IN VOLKLEUR

Ons lewens bestaan uit so baie dinge waaraan ons prioriteite gee.

Ons pasmaats, ons kinders, ons kleinkinders, ons huise en besittings, ons beroepe, ons vriende, ons beleggings, ons nes-eiertjies, ons tyd, ons gesondheid, ons stokperdjies, ons sport, ons vrye tyd besteding. Noem maar op!

En so prioriseer ons alles in ons lewens.

O Ja, voordat ek vergeet, daar moet tog ’n geloof-sousie oor die prioriteite gegooi word. Dis mos hoe ons grootgeword het. Solank die Jesus lig net so ’n effense dowwe weerkaatsing in my lewe is, is alles mos nommerpas!

En dan kla ons steen en been wanneer daar nie seën is in ons lewens nie. Die kollig val op die eie ek met al my prioriteite. Daar is eintlik nie plek of spasie vir Jesus in ons lewens nie. Jesus pas nie volledig in binne ons lewensruimte nie.

Het jy dalk daaraan gedink om die kollig op Jesus te laat val in jou lewe? Het jy dit dalk al oorweeg om vir Jesus DIE sentrale plek in JOU lewe te gee? Wanneer jy kies om Jesus deel van elke prioriteit in jou lewe te maak gaan jy agterkom dat ALLES binne jou lewensruimte gaan inpas. Dan sien jy skielik vir Jesus in VOLKLEUR want die kollig is nie meer op jou nie. Jy is maar net ’n plekaanwyser. Dalk twyfel jy vanoggend. Dalk vreet skuldgevoelens jou op. Dalk wonder jy of jy ook vir Jesus in VOLKLEUR sal kan sien.

SLOT

Vir Paulus het die lig die eerste keer geskyn toe hy nog ’n verwoede vervolger van die vroeë kerk was. In Handelinge 9:3 staan: “Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval …” Hierdie ervaring (ontmoeting) met die opgestane Jesus het sy hele lewe verander. Jesus, die Seun van God, het letterlik die lig vir Paulus aangeskakel!

Jesus doen dit ook vir jou. Met al jou bagasie en “hang ups” en tekortkominge,.... doen JESUS dit ook vir jou. Tel net jou “Viewe Master” op en kyk vir ’n slag. JESUS is in VOLKLEUR want jy staan nie meer die kollig toe nie.

AMEN

SEENGROET

DANKOFFER

Kom ons gee ons lewens en al ons tyd en ons geld sodat die werk van die Here in VOLKLEUR kan voortgaan.

Die SNAPSCAN- KODE verskyn nou op die skerm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Of doen ’n internetoorplasing. De Eike se bankbesonderhede verskyn ook op die skerm.

Bank : ABSA

Tjek Rekening Nommer : 3010 590069

Tak Kode : 63 2005

Verwysing: Offergawe

WEES VEILIG

WEES GESOND

WEES GEREED