Openbaring 2:8-11

Datum: 25 Mei 2020 (Aanddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Uit die brief weet ons dat, in kontras met die stad, die gemeente arm was en waarskynlik ook maar redelik klein. Hulle het regtig swaargekry en deurgeloop onder kwaai diskriminasie maar ten spyte daarvan was hierdie ’n wonderlike gemeente oor wie daar net positiewe goed gesê word. Daar word drie uitdrukkings gebruik wat ons help om ’n prentjie van die gemeente te kry:

Daar word gesê dat hulle “verdrukking gely het”; die soort wat jou kan platdruk en breek. Die “verdrukking” het waarskynlik te doen gehad met die geestelike, kulturele en politieke uitsluiting van die Christene. As jy nie doen wat die Keiser van jou vra nie was jy eenkant geskuif en ge-isoleer. Stil-stil was lidmate op ’n subtiele wyse uit die arbeidsmark rangeer. Die druk was geweldig gewees. ‘n Bord kos is nooit gratis nie. Êrens in die toekoms sou die Keiser iets terug wou verwag. Dit verklaar waarskynlik ook waarom die gemeente arm was. Maar ten spyte van al hierdie probleme het die gemeente vasgebyt en volhard op hulle geloofspad.

Dit beteken ook dat ons kan sê dat hierdie gemeente nie hulle getuienis in hierdie vyandige stad verloor het nie! Dit gaan nie in die eerste plek oor vele aksies of mooi, groot geboue of baie mense nie; dit gaan oor die vraag of ons getrou is aan Christus en nie ons getuienis oor Hom opgegee het nie.

Dit is duidelik uit die Nuwe testament dat lyding en swaarkry nie heeltemal onverwags gekom het vir die Kerk nie. In baie van die Nuwe Testament boeke word ons gewaarsku dat lyding deel van ons lewens kan wees. Maar die Christene in die Nuwe Testament tyd het ook geleer dat die Here lyding positief kan gebruik in ons lewens en in die lewe van die kerk. Ons hoor dit as Paulus in Fil 1:29 skryf dat God ons die voorreg gee om Christus te dien, nie net deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly!

Hoe leer ons om saam met Christus te ly en om nie bang te wees daarvoor nie?

Die brief aan Smirna bring vir ons ook onverwagte goeie nuus oor lyding. Terwyl die gemeente in Efese liefde moes leer, was die gemeente in Smirna besig om te leer hoe ’’n mens moet ly. Dit klink nie baie opwindend of uitnodigend nie – dit is beslis nie die soort kursus waarvoor ons almal sal hande opsteek nie! Maar dit is tog wonderlik om te hoor dat ons kan leer om konstruktief te ly!

Ons moet heel eerste die beloftes van die Woord duidelik hoor en ontvang in ons lewens: dat Christus altyd by ons is; dat Hy ons nie bo ons kragte sal laat versoek nie; dat ons lewens in sy hande is; dat Hy alles tot ons beswil sal laat uitwerk. Dit is beloftes wat die Here vir ons gegee het en wat ons ons eie moet maak. Die volgende tree is dat ons in situasies van swaarkry voortdurend moet uitkyk vir Christus se teenwoordigheid en so goed as moontlik probeer luister vir die stem van sy Gees. Die Here het beloof om ook in donker tye, in die dale van doodskaduwee by ons te wees! En ons kan weet Hy sal daar wees – ook wanneer ons Hom nie onmiddellik te sien kry nie. Die Here wil ons leer om nie bang te wees vir lyding nie! Het julle dit in vers 10 gehoor? “Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie”.

Agter hierdie sagte opdrag van Jesus dat ons nie bang moet wees nie, sit al die beloftes waaroor ons hierbo gepraat het. Omdat ons weet dat die Here by ons is, kan ons in die moeilikste en mees bedreigende situasies kalm en onbevrees wees.Romeine 8: 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Dinge is dikwels anders as wat dit lyk en daarvoor het ons 20-20 geloofsvisie nodig. Met 20-20 geloofsvisie, gaan ons sien dat nog iets gebeur. Ons gaan begin sien dat baie dinge in die lewe – ook die dinge waarvoor ons bang is – dikwels anders is as wat dit vir ons met die eerste oogopslag gelyk het. Hoeveel keer was jy al in ’n krisis en het jy vir jouself gesê: Ek gaan nie deur hierdie krisis kan kom nie. En hoeveel keer het jy dit gemaak? Nog elke keer.

Hoeveel mense in ons gemeente en in die land en self in die wêreld doen angstig ’n saldonavraag en bid net om hul werk te behou. Dit is verskriklik! Ek verstaan. Maar ek pleit vanaand dat ons moet leer om met ’n 20-20 geloofvisie dieper te kyk! Dinge is nie altyd soos wat ons wysgemaak word deur die magte van hierdie wêreld nie. Ons moet leer om dieper te kyk. Jy het 20-20 geloofsvisie nodig. Jy het vir Jesus nodig in jou lewe. As Johannes in vers 8 sê dat Jesus die Eerste en Laaste is, moet ons dit hoor teen die agtergrond daarvan dat Smirna  a.g.v. haar prag en glorie genoem was “die eerste in Asië”. Johannes wil sê Smirna en haar mense is nie regtig die “eerstes” hier in Asië nie. Asië behoort nie aan die mense van Smirna of aan die Romeine nie; dit is alles God se eiendom. Smirna en die hele Asië behoort aan Jesus. Jesus is die Eerste en die Laaste.

Maar meer nog, Hy is ook die Lewende. Hy was dood, dood gemaak deur sy vyande – en het weer lewend geword! Daarom kan ons weet dat selfs die dood nie vir ons die einde van die pad beteken nie. Omdat Jesus opgestaan het na Hy gesterf het, kan ons weet dat ons ook sal opstaan uit ons dood. Omdat ons in Jesus glo en sy Naam bely en dra, sal die verskriklike tweede dood waaruit daar geen opstanding is nie, ons nie tref nie (2:11). Want God het beloof, om alles wat Hy vir Jesus gedoen het, ook vir ons sy broers en susters te doen. Daarom hoef ons nooit bang te wees nie. Onthou julle my persoonlike getuienis oor die lewe hierna? Oor my droom? Onthou julle die wenstreep wat op ons wag? Ek is rustig, ek is bereid om die pak te vat wat na my kant toe kom. Want ek weet niemand kan my uit God se hande ruk nie. Niemand nie. Nie ’n politieke bestel of Corona nie nie. Niemand nie. Met 20-20 geloofsvisie is ek op pad in die voetspore van Jesus na die hemelse gemeente.

AMEN