Romeine 6:6-14, 12:21

Datum: 27 Mei 2018

Prediker: Johan Morkel

27 Mei 2018
Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.
Laai lêer af om later te luister (7,48MB)

Watter situasie stuur jou byna outomaties op die pad van die kwade?  Maak dat in jou lewe, die kwaad die goeie oorwin?  Laat ek julle van ‘n ervaring in my lewe vertel: Ek het hier in die negentiger jare vir Bellville se senior(golden oldie)span hokkie gespeel  Die voorafgaande Saterdag het een van ons spelers ‘n woede-uitbarsting op die veld gehad.  Na die wedstryd het hy gesê dit was sy laaste wedstryd, hy is klaar met hokkie.  Op dié dag het my teenstanders van die begin af sy mes vir my ingehad.  Hy het my gestamp, my stok gespeel, my met sy liggaam geblok, alles gedoen wat buite die reëls was.  Toe hy my weer skouer dat ek op die grond beland, het ek opgespring en hom agterna gesit.  Die volgende oomblik het een van ons spanlede my van agter af om my arms gegryp en vasgehou.  Terwyl ek beur om los te kom, het hy in my oor gesê: “Don’t let the devil get hold of you as well!”  Ek weet nie wat ek die teenstander wou aandoen nie, maar ek was beslis nie oppad om “die kwaad met die goeie te oorwin nie”!

Ek vra weer: Watter situasie stuur jou byna outomaties op die pad van die kwade?  Watter situasie maak dat in jou lewe, die kwaad die goeie oorwin?  Dalk as jy in jou motor in ‘n lang tou sit en ‘n taxi kom aan die linkerkant verby en druk voor in?  Dalk as jou baas of senior jou onbillik of onregverdig behandel?  Dalk as jou lewensmaat jou vir die soveelste keer seermaak of teleurstel?  Dalk as die skeidsregter of teenstander op die sportveld met moord wegkom?   Dalk as ‘n politikus uitsprake maak wat jy voor jou siel weet op geen feite gegrond is nie?  Dalk as jy die reaksie van mense lees oor die insident in die Superport ateljee?

Hoe kry mens dit reg om jou nie deur kwaad te laat oorwin nie, maar om die kwaad met die goeie te oorwin?  Sonder dat iemand jou vashou ?  Ek wil begin deur te sê ons leef ongelukkig in ‘n wêreld waar daar soveel van die kwade, die bose, die slegte, die verkeerde elke dag om ons is.  Ons lees dit in die koerante, sien/hoor dit op die nuus, praat daaroor om die braaivleisvure!  Dinge soos: korrupsie, moorde(plaas-), huisinbrake, diefstal, motorkapings.  Hierdie negatiewe atmosfeer/omgewing dra sekerlik daartoe by dat as die slegte ons kant toe kom, ons reaksie maklik is om in eie munt te wil terugbetaal, kwaad met kwaad te vergeld, “‘n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand”.

Gelukkig, vriende, sal julle met my saamstem, is daar ook die goeie, die mooie in die lewe.  En ons kry ook met die goeie te make.  Ons sou ewe-eens voorbeelde van die goeie kon opnoem waarvan ons in die koerante en oor die nuus kennisneem.  Dinge soos mense wat mekaar help, liefde aan ander bewys(voer vir diere aanry).  Dit val my op hoeveel ons hoor van gegoede mense wat voedingskemas onder armes bedryf, huisvesting bied waar na kinders omgesien word terwyl hulle ouers werk, na straatkinders omsien.  Ons lees wat in kinderhuise gedoen word. Kyk nou die geweldige ondersteuning vir klein Zané.  Dink wat die D.B.V. vir verwaarloosde diere doen.  Wat ek netmaar wil sê, is dat ons darem nie net voorbeelde van die kwade rondom ons het nie, maar ook van die goeie.  Hopelik moedig dié dinge ons weer aan om as ons te nagekom word, onregverdig behandel word of die lewe ons ‘n dwarsklap gee, ons vriendelik bly, die ander wang draai, kwaad met liefde, genade, sagtheid beantwoord!

Dit is dan die twee moontlike reaksies.  Paulus sê: Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie.  Oorwin die kwaad deur die goeie.  My vraag is: Kan ons van nature die kwaad met die goeie beantwoord/oorwin?  Is die mens in ‘n 50:50 posisie om te besluit watter gedrag om te volg?  Kyk ons na die praktyk, sien ons hoedat mense reageer met weerwraak, met die kies van die kwade, deur kwaad met kwaad te beantwoord.  En ons sal moet erken dat kwaad dikwels die eerste reaksie is wat ook by onsself as gelowiges opkom: ons wil kwaad met kwaad vergeld, ons sit die kwaad met ‘n hokkiestok agterna.

Nou is dit nie net ons ervaring nie, die Bybel getuig dieselfde.  Rom.6 praat van die mens se sondige natuur, ons sondige bestaan, die mag van die sonde, toe julle slawe van die sonde was.  Die Bybel leer ons, ons sondige natuur wil die sonde doen, sal altyd die verkeerde, die sonde, die kwade kies.  Ons sondige natuur staan lynreg teenoor die H.G.(sê Gal).  Die Bybel getuig van ons natuurlike geneigdheid tot die sonde.  Ons word in sonde ontvang en gebore.  Daar staan egter ook in Rom.6 die sondige mens wat in ons is, is saam met Christus gekruisig, ons is nie langer slawe van die sonde nie.  V.13 sê: Stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van jule liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.  Die Bybel leer ons dat die gelowige se sondige natuur gekruisig is en dat die gelowige ‘n nuwe lewe deur die H.G. ontvang het.

Daarom kan Paulus hierdie versoek van Rom.12:21 aan gelowiges rig!  Daarom kan Paulus aan die een kant vir ons vra om nee te sê vir die sonde, die kwade.  Daarom kan Paulus vir ons vra om ook nee te sê as jou sondige natuur in die hitte van die oomblik roep, jou aanpor om weerwraak te neem, om die ander een terug te kry, om die ander in eie munt terug te betaal.  Daarom kan Paulus ook die ander oproepe wat v.21 in Rom.12 voorafgaan, aan ons doen: moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie hooghartig wees nie, moenie eiewys wees nie, moenie jul vervolgers vervloek nie.  As gelowige kan ons “nee” sê, want ons sondige natuur is gekruisig, ons hoef nie te leef of te reageer vanuit ons sondige natuur nie!

Om dieselfde rede kan Paulus aan die ander kant vir ons vra om ja te sê vir die nuwe lewe in Christus.  Om dieselfde rede kan Paulus vir ons vra om ja te sê vir die H.G. wat ons lei om vir die goeie te kies.  Daarom kan Paulus vir ons sê kies om die goeie te doen, kies ook vir die goeie as kwaad jou aangedoen word, as jy te na gekom word, as jy onregverdig behandel word.  Daarom kan Paulus ook die positiewe van ons vra wat in die verse wat 12:21 voorafgaan,voorkom.  Naamlik: seën julle vervolgers, wees goedgesind teenoor alle mense, gee jou vyand iets om te eet en te drink.  As gelowige kan ek en jy, want ons is deur Christus in ‘n posisie geplaas om ja te kan sê vir die goeie.  Die Heilige Gees stel ons instaat tot die goeie!  Ons kan dus gehoor gee aan Paulus se oproep: Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Laat ek julle nie onder ‘n wanindruk huis toe stuur nie.  Ons sal dit nie altyd regkry om teen die kwaad te kies nie.  Ons sal dit nie altyd regkry om die kwaad met die goeie te oorwin nie. Ons sal, soos Paulus in Rom 7, ook ondervind, “die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek”  As dit gebeur, moet ons die Here om vergiffenis vra, moet ons opnuut die posisie inneem wat ons in Christus ontvang het en die Here vertrou om ons vorentoe instaat te stel om die kwade met die goeie te oorwin.

Amen