OPENBARING 2:1-7

Datum: 24 Mei 2020 (Aanddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Welkom liewe vriende by ons pinksterreis met die tema : ‘n 20-20 geloofsvisie

Johannes ons toergids, het vanoggend vir ons die gemeente in die hemel gaan wys. Weereens was ek diep geraak. onbeskryflik groot. God, Jesus, die ouderlinge, die die boekrol, n lied wat gesing word. Wat n heilige oomblik. Dis die gemeente waarheen gelowiges oppad is. Met 20-20 geloofsvisie het ons die wenstreep in sig en sien reikhalsend uit daarna

ek het gevra dat melissa papenfus vanaand vir ons die kers aansteek. melissa is alleen in grendeltyd nadat haar man Johan, in Desember 2019 na die gemeente in die hemel verplaas is. dankie Melissa dat jy bereid was om die kers vir ons aan te steek.

GEBED

KOM ONS BID SAAM

INLEIDING

Vriende, as jy meer agtergrond oor die gemeente Efese wil hê, kan jy gerus na my geskrewe preek op De Eike se webblad gaan kyk. Ons gaan ons vir die volgende paar aande besig hou met die vraag: Hoe kan ek ’n 20-20 geloofsvisie ontwikkel?

Efese gemeente se lidmate was nie bang vir werk en vasbyt nie. Maar die beste van die gemeente was hulle toewyding aan die waarheid. Hulle onderonsie met die Nikolaïete is vir ons ’n bewys van hul toewyding aan die waarheid. Hoe ernstig die gemeente oor die waarheid was, hoor jy in die woorde dat hulle nie “slegte mense” kon verdra nie!

Maar daar was ’n groot fout in die gemeente. hulle het hulle eerste liefde verlaat.

Hulle het waarskynlik so meedoënlose op die waarheid gefokus wat veroorsaak het dat hulle nie die evangelie gedien het nie. Ons hoor in 2:4 (Ou Afrikaanse Vertaling) dat Christus vir die gemeente sê: “Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het”. Vriende, dit is goed om ernstig te wees oor die waarheid, maar ’n mens kan so gefokus raak op die waarheid dat jy in die proses vergeet van die liefde en van mense. Dit is belangrik dat ons die boodskap goed hoor.

Jesus het nie in die eerste plek vir waarhede gesterf nie; Hy het vir mense gesterf. Die eerste en groot gebod van die evangelie, het Jesus gesê, is dat ons God sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons kragte – en ons naaste soos onsself. In 1 Kor 13 besing Paulus die liefde as die grootste van alle dinge. Kennis en geheimenisse sal verbygaan; maar die liefde bly vir ewig. Sonder die liefde is ons niks.

Die gemeente het nie meer vir Jesus helder voor hulle gesien nie. Hulle het hulle uitsig op die kruis verloor. Hulle gebede het verskraal, hulle saamwees met die Here was uitgehol, hulle blydskap in die Here amper dood. Daar was ’n hardheid in hulle oë. Vriende, as ons Jesus nie meer helder sien nie, verloor ons ons sagtheid; ons word hard en meedoënloos en ons slaan mense met die waarheid sonder om ’n oog te knip of skuldig te voel.

Efese was so na binne gekeer dat hulle self die groot sending opdrag vergeet het. Hulle was so gefokus op die moeilikheid in die gemeente dat hulle nie kon begin dink aan mense buite die gemeente nie.

Hoe kan ’n mens leer om weer lief te hê en jou passie vir die evangelie te herwin? Hoe kan ons ’n 20-20 geloofsvisie ontwikkel? In elkeen van die briewe praat die Here nie net reguit met die gemeente oor hulle foute nie; Hy gee ook vir hulle vaderlike raad oor hoe hulle die foute kan regmaak. Die groot uitdaging vir die gemeente in Efese was dat hulle weer moes leer om lief te hê. Die raad wat die Here vir hulle gee hoor ons in vers 5: “Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het”.

Die gemeente word opgeroep om na te dink, tot hulle sinne te kom en te besef wat die veertig jaar met hulle gebeur het. Hulle moet dink daaraan waar hulle was in die begin, onthou waarmee hulle toe besig was. Hulle moet die opwinding en die passie van weer te sien en te voel herontdek. Hulle moes besef dat daar iewers groot fout is nou en dat hulle nie so kan aangaan nie.

Tweedens sê die Here vir die gemeente: “Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het” (vers 5). Ons moenie die fout maak om te dink dat ’n mens net eenkeer tot bekering hoef te kom nie. Ons sal sien dat in elkeen van die sewe briewe die Christene opgeroep word om aan te gaan met hulle bekering en dit dieper en wyer te neem! En verder sê Johannes dat bekering nie gaan oor iets wat jy moet voel of ervaar nie; dit gaan oor iets wat ons moet doen. Dis nie moeilik nie , wil Johannes vir ons sê. As julle regtig omgee vir die Here en daarom geleer het om om te gee vir mense, gaan ons iets begin doen vir hulle.

Onthou julle nog ons plaasprojek in Mosambiek? Dink ons in hierdie tyd aan Green Park en sy mense? Wat van Raul en Loret en hulle twee kinders in Indië. Stefan vd der Watt en sy gesin in Japan? Ons mense van Nuwerus? De Eike se Melissa Papenfusse wat grendeltyd alleen moet aandurf.  Drop & Gô wat Dinsdae op die kerkgronde plaasvind? Wanneer ek hoor van ’n seuntjie wat vertel dat hulle nie kos het nie en ons laai vir die gesin ’n kospakkie vir ’n week by hulle huis af. En tannie Sonja het ’n bederfie in die sak gesit vir die seuntjie. ’n Pakkie koekies, ’n sappie en ’n pakkie Nick Nacks. Dan stap ek weg by die kerkgebou met nat-oë in dankbaarheid.

Ek vra so mooi. Moenie dat ons die waarheid so najaag dat ons mense vergeet nie. Ons kan verander. Ons kan vra vir ’n 20-20 geloofvisie. Om skerper te kyk.

Die goeie nuus is dat die Here ons kan help om te verander – as ons kan hoor wat die Gees vir ons sê…Dink vir ’n oomblik aan die gemeente in die hemel. Het dit so geklink en gelyk in Efese en wat van ons eie gemeente? 20-20 Geloofsvisie sal jou weer kan laat fokus sodat jy die regte dinge kan raaksien wat saak maak.

AMEN

SEENGROET

DIE GENADE VAN ONS HERE Jesus Christus

DIE LIEFDE VAN GOD

EN DIE TROOSVOLLE TEENWOORDIGHEID VAN DIE HEILIGE GEES SAL MET JULLE WEES.

Sien julle môreaand, selfde tyd, selfde plek wanneer ons kuier in Smirna waar ons leer dat lyding en teenspoed deel is van die kerk se lewe.

GERUSTE NAG