Efesiërs 2:11-22

Datum: 24 Desember 2017

Prediker: Jandré Viljoen

So 2 weke terug, op die 5 Desember het ek ‘n baie koue oggend in my lewe ervaar.  ‘n Fisiese koue van -4 grade.  Daar het so koue windjie daardie oggend gewaai.  ‘n baie Droë wind.  Ek het vyf lae klere aangehad en ek het steeds koud gekry.  Ek het op ‘n stadium my neus so toe gedruk en dit het gevoel asof my neus toe plak van die koue.

Ek het ook ‘n diep emosionele koue ervaar.  Hoekom?  Ek het myself in die middel van “Buchenwald” gevind.  ‘n Konsentrasie kamp wat tydens die Tweede wêreld oorlog gebruik was.  ‘n Plek van seerkry en haat.  ‘n Plek waar dit so stil is, koud is, jy hoor nog die stemme van mense wat huil.

Vir die eerste keer in my lewe, kry ek myself op ‘n plek waar ek God se bestaan en mense se motieve bevraagteken.

Die beeld wat my die diepste geraak het was hierdie foto wat ek geneem het.  ‘n Foto wat iets illustreer van skeiding.  Die skeiding tussen Mense.  Die skeiding tussen ryk en arm.  Die skeiding tussen mag en magteloos.  Die skeiding tussen dood en lewe.  Iets wat ek oorals in die wêreld sien.

As jy kyk na Afrika, na Israel, na Europa, na Amerika, na Korea, na ander lande ook, kan jy nie anders as om te dink aan die hoë drade wat mense tussen mekaar span nie.  Die hoë mure wat “Jood en Heiden” van mekaar skei nie.  As ek hierna kyk dan wonder ek wat is die anderste tipe boodskap wat die wêreld hierdie jaar met kersfees moet hoor?  Dit kan dalk een van vele wees?

Daag hierdie teks ons nie vanoggend uit om anderste te dink oor Kersfees nie?  Daag hierdie teks ons nie uit om anderste te dink oor Jesus se geboorte en sy lewe op aarde nie?  Ek weet nie, maar ek wil baie graag ‘n ander perspektief op die tafel sit vanoggend.  Een van versoening.  Hoekom, want…

1) Jesus se geboorte kom breek mure af wat mense skei tussen mekaar. 

Ons lees hiervan in vers 14 & 15 en hoe die skrywer van Efesiërs ons herinner aan al die mure wat Jesus kom afbreek het.  Ek lees in al die evangelies hoe Jesus se sentrale doel op aarde was om mure af te breek.  Sy geboorte in ‘n stal wat armoede simboliseer en sy gesprekke met tollenaars (Ryk mense).  Die hele ding tussen onrein en rein – Jesus wat onrein mense deel maak van rein gemeenskappe – blindes, gebreklikes, ontroues.  Die feit dat Jesus met kinders en vroue gepraat het in die teenwoordigheid van mans – Samaritaanse vrou, vrou met owerspel betrap.  Die feit dat Jesus die verhaal – metafoor -  van die goeie Samaritaan gebruik het.  Samaritane wat eintlik totale uitgeworpenes was.

Jesus se geboorte en lewe op aarde kom bevestig menswaardigheid en dat Jesus deur ander mense as waardig te ag, hulle wil versoen met ander.

Dit is baie interresant hoe hierdie teksvers ook die Jode en Heidene met mekaar afspeel / vergelyk.  Maar wat die skrywer goed doen is om te verwys na die wettiese aspekte van die Jode en hoe dit hulle bemagtig om mure te bou tussen hulle en die nie-Jode.

Baie soos baie van ons.  As jy in die strate van die gemiddelde woonbuurt in Suid-Afrika ry, dan kan jy anders as om te sien hoe hoër die mure en sekuriteit geraak het nie.  Jy kan nie anders as om dit in die wêreld ook te ervaar nie.  Kyk na die hele narratief van Trump en die muur wat hy wil bou tussen Amerika en Mexico.

As jy op die strate van Europa stap ervaar jy dit in mense se harte.  Ek kan onthou hoe ons in Jena in ‘n tweede handse winkel instap en die eienaar van die winkel na ons toe kom en sê, “Please open your bags.”  Haar reaksie was gebasseer op die feit dat ‘n Nigerier saam met ons in die winkel ingestap het.

Die realiteit is, dat die mense in die wêreld nie genees is van hul eie mure in hul harte nie.  Die mure wat ons opbou in ons harte verteenwoordig nie Jesus se geboorte nie.  Dit verteenwoordig nie die geboorte van ewige lewe nie.

Ek verstaan dat hierdie gedagte van versoening kompleks en groter is as ‘n 30 minute boodskap op ‘n Sondag oggend, maar die teks kom daag ons dalk vanoggend uit om anderste te dink oor Kersfees en oor hoe ons die mure in ons harte kan afbreek.  Baie soos die woorde van Ronald Reagan aan Mikhail Gorbachev oor die val van die Berleinse muur, “Please mr President, tear down this wall!

Hoekom moet ons dit hoor vanoggend?  Want…

2) Jesus se geboorte sê, “Almal is lede van God se huisgesin.”

Vers 18 kom herinner ons hieraan, dat almal is lede van God se huisgesin.  Dit is die vredesboodskap wat ons mekaar aan moet herinner hierdie kersfees.  Ons moet verstaan dat vrede is om versoen te wees met God.

Die hele gedagte van versoening lê nie net by die versoening tussen mense nie, maar dit lê op ‘n groter vlak ook.  God se hart is die versoening van sy mense met Hom.  Dit is hoekom Jesus gebore is.  Dit is om die wette wat mense geskei het van mekaar te vervang.  Die wette wat mure tussen mense gebou het, af te breek.

Versoening is sodoende om te verstaan dat almal lede is van God se huisgesin.  Dit beteken dat alle mense met menswaardigheid hanteer moet word, want die hoeksteen van menswaardigheid is Jesus Christus.

Ons moet verstaan dat versoening is om vir Jesus toe te laat om Homself met ander te versoen.  So, die manier hoe ons lief het versoen Jesus met ander.  Die manier hoe Jesus die onrein mense hanteer het, het hulle met Jesus versoen, maar ook met ander mense.

Dit is ‘n les wat ek in my twee weke in Europa ervaar het.  Vir die eerste keer in my lewe kon ek nie my Godsdiens gebruik om mense te oortuig nie, want die Here het my op ‘n baie unieke plek geplaas.  Ek het myself 99% van my tyd in Europa tussen Agnostiese mense, Ateïstiese mense, en Moslems bevind.

Die enigste taal wat ek kon praat was die van menswaardigheid.  Ek het vir die eerste keer besef dat menswaardigheid Jesus toe laat om ‘n werklikheid te raak in ander se lewens.  Dit is die ander boodskap wat ek moes hoor.  Deur Jesus, Jesus te skreeu oortuig nie mense van Jesus nie.  Om mense lief te hê.  Om mense met waardigheid te hanteer, oortuig mense van Jesus.

Dit is dalk die anderste boodskap wat ons hierdie jaar met Kersfees vir mekaar moet sê.  Dit is dalk die anderste boodskap wat ons hierdie jaar tydens Kersfees moet leef.

Ten slotte

Versoening is nie om mure te bou nie.  Versoening is om te verstaan dat almal welkom is in die teenwoordigheid van God.  Jesus se geboorte het dit vir ons kom moontlik maak.

Die drade van Buchenwald het my kom uitdaag om anderste te dink oor geloof, oor Christus se geboorte, oor menswaardigheid, oor die lewe, oor my doel op aarde.

Baie soos die videogreep aan die begin van die erediens.  Miskien is dit dalk tyd dat ons uit die loopgrawe van ons eie denke klim, ons eie klip harte, en Jesus se geboorte ‘n versoenende werklikheid maak.

Amen.