Matteus 24:11-14; 2 Petrus 3:1-9

Datum: 19 Mei 2019 (Aanddiens)

Prediker: Gustav Cross

God skep oes velde binne oorlogs velde wat die wêreld verstom laat.