Psalm 34:1-8; 19-22

Datum: 24 Oktober 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Dis nou nog nie die laaste Sondag van die maand nie.

- Dis eers volgende Sondag, met Hervormingsondag.

- En tog sal niemand seker skeef opkyk as ek na hierdie afgelope week oor dankbaarheid sou praat nie.

- Want dis waaroor die Bybelgedeelte gaan wat ons vanoggend gedeel het.

- Dawid het so pas uit ‘n haas onmoontlike situasie ontsnap.

- Sy dankbaarheid en blydskap ken geen perke nie...

 

  1. God sien sy kinders se nood raak en hoor hulle geroep

- God se kinders is nie dankbaar omdat hulle nooit in die nood kom nie.

- Hulle is dankbaar omdat hulle ‘n Vader het wat hulle nooit vergeet nie.

- Ons dankbaarheid setel nie in wat God doen nie, maar in wie Hy is...

- Hy is die eindeloos betroubare, liefdevolle, genadige Vader.

- Hy is nie ver bo ons verhewe nie, Hy woon in ons en ken ons en ons omstandighede.

 

  1. En daaroor kan die Psalmdigter nie stilbly nie.

- Dit verander sy lewe.

- Die skat wat hy gevind het, is net té wonderlik om nie te deel nie!

- Om God te ken, bring hom in beweging, stuur hom na ander in nood.

- Ook by sy kinders gaan hy nie verby nie.

 

  1. Wat is die diepste nood waaruit die Here jou nog ooit gered het?

- Dalk uit lewensgevaar, ‘n groot ongeluk, uit die ICU?

- Dis alles dinge wat ons net nóg hegter aan Hom bind.

- Maar dis nie God se grootste verlossingsdaad in jou lewe nie.3

- Na alles was dit van tydelike nood.

- Maar God het jou totaal onverdiend van die ewige verderf gered.

- Juis omdat Hy ‘n genadige, liefdevolle God is...

- En dis waarvan die Nagmaalstekens voor julle vertel...