Galasiërs 5:22-25

Datum: 21 November 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

INLEIDING

Jesus het aan die deur van jou hart geklop...Jy het dit dalk vir die eerste keer gehoor .....of dalk weer gehoor en jy het......Jesus se stem herken. Jy het die deur oopgemaak en Hom in jou lewe ingenooi. Jy leef nou ‘n lewe wat deur die Heilige Gees beheers word. Daarom is Jesus se liefde sigbaar in jou lewe. Jy is vol vreugde en dankbaar oor Sy verlossingswerk. En dit gee jou vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan.

Liewe vriende, ek herhaal wat ek verlede week gesê het. Ons kan die Vrug van die Gees soos Paulus dit in Galasiërs beskryf in drie groepe van drie opdeel.

Die eerste groepie van 3 vrugte – liefde, vreugde en vrede – kom van God af.  God is die bron daarvan.  Dit groei uit ons verhouding met die Here.  Die Here in ons!

WANT.... Ons het die klop aan die deur gehoor en Sy stem herken.

Waar die eerste 3 vrugte van die Gees gegaan het oor “Die Here in ons” gaan die volgende 3 oor “Die Here DEUR ons”.  Die liefde van die Here wat in ons woon, die vreugde en die vrede moet deur ons vloei en tot voordeel wees vir ander en sodoende die Goeie Nuus oor Jesus se Verlossingswerk versprei. Geduld, vriendelikheid en goedhartigheid is ‘n uitdrukking daarvan.

Vanoggend se doen-woorde is eintlik ’n groep werkwoorde wat my lewe daarop rig om iets te doen tot die voordeel van my naaste.  Elkeen van hierdie begrippe het te make met my verhouding met ander en sit duidelik uiteen hoe ’n gelowige se sigbare geloof teenoor ander in hierdie wêreld moet lyk.

Vanoggend het ek die voorreg om geduld aan julle voor te stel.

 Geduld

My verstaan van geduld is om ander mense te verdra sonder om ooit lelik met hulle te wees. Êrens lees ek die volgende aanhaling: “Honesty doesn’t have to be mean.”

Geduld is sonder twyfel die moeilikste van die vrug van die Gees om uit te leef en toe te pas. Alles word deesdae gejaagd gedoen. Tyd is kosbaar en kan nie vermors word nie. Ons soek kitsoplossings, koop kitskos, kitsbanke en “tap” met jou bankkaart maak die lewe makliker. Daar is ’n kitslyn by Pick en Pay en Checkers. By Spar en Woollies koop ons vooraf-gaar-gemaakte-kos. En ’n minibus-taxi moet dit waag om voor my in te druk. Wanneer sussie haar mondeling vir die vyfde keer moet opsê slaan ek my oë op na die berge.

Vriende daar is klein mensies wat sien hoe ons optree. En hulle dink dit is die regte manier om ongeduldig te wees wanneer ons spoed deur omstandighede gebreek word. Ongeduldigheid gaan jou nie vêr bring in die lewe nie. Dit gaan nie dinge vinniger laat gebeur nie. Hoe meer haas hoe minder spoed het my ouma Bettie altyd gesê.

In Spreuke 25:15 lees ons die volgende stukkie waarheid:  Met geduld kan iemand in ’n magsposisie tot ander insigte gebring word; met ’n versigtige benadering word weerstand afgebreek (Spr 25:15).

Ongeduld skep spanning en plaas ’n demper op gesonde interpersoonlike verhoudings. So ook kan ongeduld lei tot swak besluite wat drome en doelwitte kan kelder. Job is een van die mense wat my wys wat ware geduld is. Job se geduld! Wanneer Jesus se liefde jou fondasie is, kan geduld daarop gebou word.

Is die vrug geduld sigbaar in jou lewe? Want sonder geduld gaan vriendelikheid nie ’n rusplek in jou lewe kry nie.

Vriendelikheid

Dit is lekker om tussen vriendelike mense te wees. Hulle straal warmte uit. Vriendelikheid en vreugde loop hand aan hand. Dit is maklik om vriendelik te wees as jy van nature ’n vriendelike persoon is. Maar dit wil voorkom asof sommige mense sukkel om vriendelik te wees. Hulle is nors en mense loop draaie rondom sulke mense. En dit is jammer. As gevolg hiervan kan God se lig nie deur hulle na ander mense skyn nie.

In die teenwoordigheid van sulke mense is daar altyd ’n ongemaklike atmosfeer. Ons loop op eiers want ons weet nie wanneer die volgende bom gaan bars nie. Ons doen alles in ons vermoë om plekke en situasie te vermy waar so ’n nors en ongeduldige persoon teenwoordig is. Familieverhoudings lei skade want ons wil nie saam met sulke mense kuier en leef nie. Naderhand los jy jou maat by die huis en gaan alleen kuier, en dit skep ’n slaggat vir rusies en onnodige spanning.

Wat ’n vreugde is dit nie om tussen vriendelike mense te leef nie. ’n Gesin propvol vreugde is ’n gelukkige gesin. ’n Werksplek waar vreugde beleef word maak ’n dag soveel korter. ’n Pasmaat gevul met vreugde omskep ’n huis in ’n tuiste.

Kuier familie en vriende lekker by jou? Of vermy mense jou? Wanneer mense jou vermy gaan jy sukkel om goeie goed te doen aan ander mense.

 Goedhartigheid

Goedhartigheid verstaan ek as om  goeie dinge vir ander mense te doen (goedheid). Wat beteken die woord “goedhartig” vir jou? Is dit om geld te gee vir Nuwerus se uitreik,  vir die vrou by die verkeerslig, of jou tyd op te offer om te help met die Drop en Go Projek?

Vriende, goedhartigheid hoef nie skouspelagtige dade te behels nie. Dade van genade is klein dingetjies wat mense laat glimlag. Enige vorm waarin jy iets van jouself gee, hetsy geld, tyd, hulp of ’n gedagte, is goedhartigheid. Ons kan begin deur goedhartig te wees daar in ons diens-area. Of begin daar by die kerk in die kleine – jou gesin. Leer jou gesin dat selfsug, goedhartigheid vermorsel. Selfsug maak seer. Dit stuur negatiewe boodskappe aan mense. In selfsugtige mense is daar nie plek vir goedhartigheid nie. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê.

Gee goedhartigheid ’n kans – dit is wonderlik om die dankbaarheid op mense se gesigte wanneer jy goeie dinge aan hulle doen.

SLOT

Ek glo met my hele hart dat een van die grootste merkers in hierdie lewe mense is wat verstaan hoe om geduldig, propvol vriendelikheid en goedheid, te leef.

Vriende dit is mos lekker om ’n mens te wees....Maar dan moet jy ’n lekker mens wees. ‘n Lekker mens waaraan die die vrug van die Gees tot barstens toe vol lewe groei.

Kom ons dra hierdie vrugte van die Heilige Gees.

AMEN