Efesiers 2: 11-22

Datum: 18 Julie 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

KINDER-OOMBLIK

Môre liewe kinders. Ek wil vra dat julle vuisies maak. So asof julle kwaad is. Moenie julle hande oopmaak nie. Maak vuiste.

Terwyl julle vuisies maak gaan ek hierdie pak skyfies in ’n bak gooi. Daarsy!

Onthou nou, ons almal maak vuiste. Ek ook.

Dink julle ek sal van hierdie skyfies met my vuiste kan optel om te eet?

Dit is ‘n probleem. Natuurlik is dit ’n groot probleem.

Dit is baie moeilik om iets te ontvang wanneer jou hande in vuiste verander. Is dit nie so nie?

Wanneer my vuiste verander in oop hande kan ek van hierdie skyfies ontvang en eet.

Dit is die probleem wat baie mense het. Hulle is so kwaad en bitter en so lelik dat hulle nie die liefde en vreugde van Jesus kan ontvang nie.

Hulle kan nie geloof, hoop en liefde ontvang nie, totdat hulle ontslae raak van al die vyandige gevoelens.

Dit is ook moeilik vir ander mense om enigiets vir ons te gee wanneer ons so met vuiste lewe. Is dit nie so nie?

Kom ons maak ons hande en harte oop en laat Jesus se liefde na ons vloei deur ander mense. Wanneer ons dit doen, dan eers sal die wêreld ’n beter plek vir ons en ander mense wees. Oop hande is nodig.

Dit is nou tyd om met die ouer persone te gesels. Maar julle kan ook gerus luister.

 

 

INLEIDING

 

’n Griekse filosoof, Heraclitus, het op ’n stadium die volgende gesê: Die enigste konstante in die lewe, is verandering. Ons huidige omstandighede in hierdie land word gekenmerk deur verandering. Is dit nie waar nie? Dalk het jy die afgelope week wakker geword en besef: Die lewe, soos jy dit ken, lyk glad nie meer soos die tipe lewe waaraan jy voorheen gewoond was nie. Skielik steel vrees die hoofberigte. ’n Eerste, ’n tweede, ’n derde Covid-19 brander breek oor ons terwyl ons land brand. Strooptogte vind plaas terwyl beskermingsmagte magteloos toekyk. Dit voel onveilig om oor die drumpel van jou eie voordeur te loop. Dinge lyk donker. Alles is besig om rondom my uitmekaar te val. Here, wat is besig om te gebeur? Here. ons is keelvol en lewensmoeg.           Here, ons voel swak en weerloos. Here, ons is COVID-voos.

 

Baie mense het klipharte en daar is nie plek vir vrede en liefde in hul lewens nie.

Moet ons veg of moet ons vlug?

 

LIEWE VRIENDE........

 

Kinders van die Here het ’n ander handelwyse! En dit is: Christus Jesus wat vrede gee.  En daarom wil ek vanoggend bely: Die enigste konstante in lewe en dood, is Jesus. Jesus die weg en die waarheid en die lewe! Johannes 14:6

 

En daarom moet die kerk se stem hard en duidelik in hierdie land van ons gehoor woord. Die kerk het juis nou ’n getuienis wat uitgeleef moet word. Die kerk mag nie nou stilbly en elke keer uitasem en laat by die toneel opdaag om kospakkies uit te deel nie. Natuurlik is dit ook nodig. Maar die die kerk moet begin pro-aktief optree. Die kerk moet voorkomend te werk gaan. In elke dorp in hierdie land is daar kerke met geestelike leiers. Dalk moet ons vir ’n slag gekoördineerd begin saamwerk met een doelwit voor oë: Om vredemakers binne elke gemeenskap te wees. Ek het nie die antwoorde nie, maar een ding weet ek, ons leier, Jesus, die hoof van die kerk, bemagtig ons en die Heilige Gees dring om iets te doen. Ons kan nie hande gevou sit en na video’tjies van die chaos kyk en dit rondstuur aan ons vriende nie. Juis nou het hierdie land vredemakers nodig. Mense  wat bereid is om mure af te breek.

 

Hoekom sê ek dit? Want ONS Jesus, het SY lewe gegee.... om vyandskap af te breek.

 

En as ons as kerk dit bely, mag ons nie stilbly nie.

 

WANT....

CHRISTUS BREEK DIE MURE VAN VYANDIGHEID

Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het.

Hoë mure en diepgewortelde onverdraagsaamheid en vyandigheid kan in ons land aangevoel en beleef word. Die emosies van die massas word deur leiers uitgebuit wat geensins opbouend is en genesing bring nie. Bou dit ’n land waarin ons in vrede kan saamleef?  Glad nie. Mure word nie afgebreek nie, inteendeel mure vol haat word hoër en hoër gebou deur die uitsprake van bekende leiers in hierdie land. Wat staan ons as Christene te doen? Christus se vrede moet ons dring om mure af te breek. Mure wat skeiding veroorsaak. In onsself gaan ons dit nie regkry nie. Die Gees van die lewende Christus is  meedoënloos aan die werk om mure wat skeiding veroorsaak af te breek. Jy bly steeds net die instrument. Breek die mure.

CHRISTUS BOU ’n BRUG VAN LIEFDE

19Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar mede-burgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.

Liefde vind ’n manier om die gaping tussen mekaar te oorbrug. En elkeen in hierdie land moet deel vorm daarvan.

Kan ek dit so verduidelik...

As ons smag na ’n beter SA moet ons ’n beter nasie wees.

Wanneer ons ’n beter nasie is, sal ons beter provinsies hê.

Beter provinsies sal vir ons beter stede en dorpe gee.

Hierdie beter dorpe en stede maak staat op beter gemeenskappe.

Beter gemeenskappe is die direkte resultaat van beter gesinne.

Beter gesinne bestaan uit beter individue.

Vriende, Gesinne is uitmekaargeruk. Baie mense is nie in die kerk van die kleine, die huisgesin geleer wat innerlike waardes beteken nie. Baie mense het geen rolmodelle nie. Baie mense leef in toksiese omstandighede waar die hoop dungesaai is. Dit is waar ons Jesus se hande en voete moet word. Op voetsoolvlak moet ons vredemakers wees. Praat met die mense wat vir jou werk en saam met wie jy werk. Hanteer elkeen wat jou pad kruis menswaardig. Modelleer respek en vrede aan elke liewe persoon met wie jy in kontak kom. Daardie persoon met die dun klere aan, wat by die rooi verkeerslig staan,  het niks om te verloor in hierdie winter nie. Moenie ’n meter aanry om oogkontak te vermy nie. Laat die Heilige Gees jou lei en maak oogkontak en wag dat die Heilige Gees met jou praat.

Dit is tyd. Is jy ’n vredemaker? Of wag ons vir ander mense om die eerste tree te gee op hierdie moeilike grondpad met baie dorings. Staan ons net en toekyk? Is jy regtig lief vir jou naaste? Oorheers Christus se vrede jou hart? Slaan ’n bres vir jou naaste en bou ’n brug van liefde.

Die Here het gisteraand, net voor middernag,  helder en duidelik vanuit SY Woord my persoonlik aangespreek. Ek wil nie my kop in skaamte laat sak wanneer die Here hierdie uitspraak teenoor sy kerk in SA maak nie.

Luister hierna en besluit self  of jy vanoggend, soos ek, skuldig staan voor die Here.

29Die burgers van die land verdruk en beroof mense. Hulle buit armes en mense in nood uit en hulle verdruk die vreemdeling asof daar geen reg bestaan nie. 30Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ’n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie, maar Ek het niemand gekry nie.(Esegiel 22:29-30)

Maar ek het niemand gekry nie..............

Is jy besig om vir jou dorp of stad se mense in die bres te tree? Is jy ‘n vredemaker?

SLOT

Elke Jesuskind in SA moet vanoggend onomwonde bely dat hy en sy deel is van die gebou waarvan Jesus self die hoeksteen is. Ons is veronderstel om een huisgesin te wees. En huismense los nie mekaar nie. Vergeet nie van mekaar nie. Is daar vir mekaar.Vat hande in alle omstandighede.En wanneer die Christene van SA as huisgesin vir ‘n slag saamstaan,.....dan

Dan sal hierdie land verrys tot ‘n heilige tempel vir die Here. ‘n Land waarin ons saam opgebou word waarin God woon. Dink jy dat hierdie land op hierdie oomblik ‘n heilige tempel vir die Here is? Hierdie land brand vriende. Dit is tyd!

Tyd om Christus se hande en voete in SA te wees. Vredemakers. Brugbouers!

En dit vra geestelike leierskap. Groot leiers gaan nie uit om groot leiers te wees nie. Hulle gaan uit om ‘n verskil te maak. Gaan maak ‘n beduidende verskil in ten minste een persoon se lewe vandag nog.

AMEN