Handelinge 2:43 - 47 en 4:32 - 37

Datum: 26 April 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

WAT MOET ONS DOEN?

Het u die boek Handelinge al rustig deurgelees? Doen dit gerus. U sal dan agterkom dat Lukas ‘n storieskrywer by uitnemendheid was. Lukas skryf die boek Handelinge as stories wat getuig dat Jesus lewe. Dit is stories van gewone mense met ‘n ongekende vrymoedigheid en ‘n passie om Jesus se storie in ‘n stukkende wêreld te leef.

...die storie van ‘n verlamde wat opstaan en loop..

..van ‘n gemartelde wat sy martelare vergewe..

..’n geharde vervolger wat ‘n broer en apostel word..

..groepe in die kerk wat versoen raak..

..grense wat oorgesteek word..

..Mense wat entoesiasties vra : “Wat moet ons doen?”

Al dié stories maak deel uit van die uitkringende effek van die opstanding van Jesus. Ons lees van die een groot deurbraak na die ander met al die aksie wat daarmee gepaardgaan. En vir ‘n oomblik onderbreek Lukas dan die verhaal met hierdie gedeeltes wat ons vanoggend saamgelees het. Dit is asof hy wil sê ons moet nie so in vervoering raak oor die groot gebeure dat ons vergeet van die gemeente wat agter hierdie gebeure funksioneer nie.

HOE LYK DIE KERK WAARIN JESUS KON TUISGAAN?

Die gemeente is immers die plek van waar God sy opstandingskrag in die wêreld loods. Die gemeente is ‘n soort tuisbasis, ‘n veilige heenkome, ‘n blyplek op aarde waar die opstanding gevier, geleef en beleef word.

Hoe sou ‘n kerk lyk waarin Jesus kon tuisgaan......waar Hy werklik voortleef? Lukas gee nie vir ons ‘n geleerde definisie van díe kerk of ‘n bloudruk – kerkorde nie, maar hy vertel ‘n storie. Hy vertel die storie van ‘n  gemeente waar lidmate met ‘n passie vanuit die opstandingskrag van Jesus geleef het.

DUS: SO N GEMEENTE LEEF VANUIT DIE OPSTANDINGSKRAG VAN JEUSUS

KOM ONS GAAN WANDEL DEUR DIE EERSTE GEMEENTE

Lukas sê aan ons dat die apostels oor en oor vertel het van Jesus se opstanding. Mense het dalk nuuskierig uitgevra oor die kerk in Jerusalem. Dan was daar aan hulle die storie vertel : “Ja, ek kan nog onthou hoe kragtig hulle bly praat het oor Jesus se opstanding. Die verhaal het my en my kinders keer op keer aangespreek. Die herinnering aan Jesus het ons geroer......tot groot liefde vir mekaar aangespoor. Elke keer wanneer ons gepraat het van God se genade in die opwekking van Jesus.....het ons genadig geword teenoor mekaar. Al die ou en nuwe Christene was gebind aan mekaar. Ons het mekaar gedien. Niemand het gebrek gely nie, want ons het mekaar se behoeftes geken. Daar was genoeg vir almal. Geen wonder dat daar so baie van ons gepraat is nie. Mense het altyd van ons gesê : “Die genade van God was so groot oor hulle almal.”

O ja, wie sal ooit vir Barnabas kan vergeet? Hy was iemand in wie God se genade so duidelik was dat die gemeente dit lank sou onthou. Hy het die bynaam “Bemoediger” gekry.....seun van vertroosting. Dit is hoe ons vir Barnabas sal onthou.....

Jesus se opstanding het ‘n gemeente laat glimlag want vergesigte is vir hulle oopgesluit. Jesus se opstanding het gemaak dat mense verby die gebroke wêreld na ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde kyk. Daarom kon Stefanus glimlag en die klipgooiers vergewe toe die klippe OP HOM NEERGEDREUN EN SY LIGGAAM VERGRUIS HET.

HOE GAAN ONS STORIE LYK NADAT GRENDELTYD VERBY IS?

Dit is Lukas se getuienis. Wat is ons getuienis? Hoe lyk ons gemeentes vandag? As ons wil weet hóe óns lyk, moet ons luister na die stories wat van ons gemeentes en in ons gemeentes vertel word. Wat is die eerste ding wat nuwe intrekkers hoor? Watter verhale word keer op keer vertel. Watter stories behoort ons vir húlle te vertel?

Het ons stories van eensgesindheid?

Is daar stories wat getuig dat ons vir mekaar sorg?

Dat ons leef vanuit Jesus se opstandingskrag?

Dat ons mense buite God se familie gaan haal en hulle laat tuis en veilig voel in die kerk van Christus?

Is daar stories wat getuig dat ons jubelend die Here loof en prys?

Ken ons, ons gemeente se Barnabasse. Seuns en dogters van vertroosting. Omgee mense wat mekaar bemoedig.

JOU GEMEENTE VANDAG EN MORE

Liewe vriende, die Here het vanoggend met JOU ‘n afspraak anders sou JY NIE vandag hierdie preek geleest het. Wanneer JY vanoggend met ‘n passie en ‘n vasberadenheid vanuit die opstandingskrag van Jesus leef kan JY nie anders as om waaroms in daaroms te verander nie.

ONS leef vanuit die opstandingskrag van Jesus, daarom is ons ook een van hart en siel.

Ons geestelike leiers leef vanuit die opstandingskrag van Jesus daarom getuig hulle kragdadig dat die Here uit die dood opgestaan het, en die genade van God is groot oor ons almal.

Ons leef vanuit die opstandingskrag van Jesus, daarom kan ons, ons Here elke dag met vrymoedigheid loof en prys.

Ons leef vanuit die opstandingskrag van Jesus, daarom neem ons mekaar in ag en sorg ons vir mekaar.

Ons as geloofsgemeenskap leef vanuit die opstandingskrag van Jesus, daarom wil ons die Jesusstorie met vrymoedigheid aan hulle buite God se familie gaan vertel.

ONS LEEF VANUIT DIE OPSTANDINGSKRAG VAN JESUS, DAAROM Wil ons daardie randfigure van die samelewing gaan haal, en huis toe bring.

Ons wat vanoggend INLUISTER leef vanuit die opstandingskrag van Jesus, daarom vra ons ook vanoggend...wat moet ons doen?

Daarom gaan ek vanoggend MY SELFOON OF MY Ipad of my Televisie of my rekenaar na hierdie erediens vir ‘n oomblik afskakel en stilword met ‘n ander gesindheid.

Ek gaan verhoudinge herstel.....

Ek gaan betrokke raak by ‘N gemeente.....

Ons gaan eensgesind word.

Saam getrou begin bid.......

Ook ‘n Barnabas word en medegelowiges bemoedig....

NIE OMDAT CORONA OOR MY SKOUER LOER NIE

MAAR

OMDAT JESUS SE OPSTANDINGSKARAG MY DAARTOE DRING

Liewe VRIENDE is dit JOU droom en passie vir DIE GEMEENTE WAAR DIE HERE JOU GEPLAAS HET?

Dit is REGTIG my innige gebed...dat ons een van hart en siel sal wees.  Ja, ons kan ‘n meelewende gemeente wees want....

SLOT

....God het nie Sy krag verloor nie. Die Heilige Gees het nie Sy impak verloor nie. Die Woord van God is nog steeds waar, die Evangelie verander steeds lewens. En die geloofsgemeenskap wat in Handelinge beskryf word kan nog steeds vir ons bestaan, ook DAAR IN JOU GEMEENTE. Dit gaan nie oor grootte, begroting of geboue nie. ‘n Gemeente wat die Evangelie leef is ‘n gemeente met veranderde harte.

Dink net wat sal ons gemeentes wees wanneer al sy mense onvoorwaardelik geheg is aan Christus, onherroeplik  verbind is aan mekaar en onverbiddelik toegewy is om hulle wat buite God se familie leef  te bereik met die Evangelie van Jesus. Kom ons maak van ons gemeentes ‘n spieëlbeeld van die eerste gemeente wat in Jerusalem se stofstrate gebore is. ‘n Gemeente waar Jesus ons Verlosser sigbaar sal wees. Kom ons vat hande en maak van ons gemeentes plekke waar almal veilig en tuis kan voel, plekke waar Jesus se opstanding gevier, geleef en beleef word.

AMEN