JOSUA 24:14-25

Datum: 8 November 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk” 

  1. ONTHOU OM TE ONTHOU

Die jaar 2020 sal altyd onthou word as ’n jaar propvol uitdagings. Hierdie is ’n jaar soos wat dit nog nooit was in ons leeftyd nie. 2020 is die jaar wat ons nooit sal vergeet nie. Vir baie van julle was hierdie jaar ’n maklike jaar, maar vir ander was dit tot op hede verskriklik gewees. In hierdie jaar moes ek weer daaraan herinner word: “Jy kan planne maak soos jy wil, jy kan vasskop soos jy wil”. Jou tyd is nie in jou hande nie. Ek het geleer om soos die Psalmis te bely: “My tye is in u hand”. (Psalm 31:16).

Ek het ook geleer dat wanneer jy luister na jou binneste, jou instink, jou talente, na die boodskappe wat die lewe vir jou gee, na die wysheid van kenners en die wat reeds ’n pad geloop het, gaan jy nie noodwendig beland waar jou familie of jou vriende of die samelewing jou wil hê nie, maar wel waar jy hoort.

Sosiale media het gehelp dat ek weer my skoolmaats van ouds ontmoet. Ek kan nou hoor wat, met wie, deur al die jare gebeur het. Skielik het ek mense weer ontmoet wie ek laas met ons uitstapdag in matriek gesien het. Skielik onthou ek weer elkeen se nukke en grille. Ek onthou wie het swaargekry, wie het voor ’n rugbywedstryd agter die fietshokkies gaan opwarm met ’n “sigaretjie”. Wie was die slimmes en wie was die onderwysers se gunstelinge. Wie het presteer en wie het hulle oor die “afvlerkvoëtjies” ontferm.  Ek kan die moeilikheidmakers en die boelies onthou.

En ek onthou, dit was toe nie die slimste matrikulante wat die grootste sukses behaal het nie, dit was nie die voorbeeldige ouens wat die rykste geword het nie. Bitter min se lewens het hulle geneem na waar hulle oorspronklik op pad was. Sommige het beland in loopbane wat niemand ooit sou voorspel nie.

Maar ek het ook ’n groot geloof-les in die lewe geleer. Jy kan so vinnig as wat jy kan na vanoggend se belydenisaflegging weghardloop van hierdie kerkgebou af, maar hierdie mense wat nou rondom jou is, gaan jou bybly. Al sien jy hulle nooit weer nie. Ek praat van jou voog met wie jy in hierdie jaar ’n pad gestap het, ek praat van al die mense wat jy Sondae hier by die eredienste gesien het. Ek praat van al die basaars wat jy bygewoon het. Die dominees, die tannies by die kerkkantoor, oom koster. Jou ouers, jou oupas en oumas, ooms en tannies. Jou vriende en vriendinne. Almal het iets bygedra tot jou geloofsvorming op hierdie geloofspad waarop jy jouself bevind.  Dit is die mense wat saam met jou die geloofspad geloop het. En wanneer jy eendag terugkyk sal jy onthou dat die Here mense saam met jou laat loop het wat die geloofspad help makliker en draagliker maak het.

Hierdie is ’n vreemde tyd, al moet jy ’n masker dra en al moet jy ure na ’n rekenaarskerm staar, is dit van die opwindendste tye wat jy kan beleef. Jy sal hierdie jaar altyd onthou. Maar van onthou gepraat.

Die Israeliete het ook onthou. Hulle onthou die rolmodelle en helde van hulle verlede. Hulle onthou al die ontberinge in die woestyn. Daar by SIGEM neem Josua hulle op ’n reis deur die verlede. LANK LANK GELEDE.

Dit geld natuurlik ook vir ons. ONTHOU JULLE NOG?

Mammas, onthou julle destyds nog daardie vermoede dat jy dalk swanger kan wees? Pappas, onthou julle nog toe julle die familie die goeie nuus meegedeel het? Onthou julle nog die afwagting? Die voorbereiding van die babakamer? Die eerste “babygrow” wat julle gekoop het? Onthou julle nog daardie oomblik toe die tyd aangebreek het dat julle hospitaal toe moes ry vir die geboorte van julle baba? Onthou julle nog daardie eerste huil van julle nuwe aankomeling in die teater? Onthou julle nog hoe julle die familie en vriende gebel het om te vertel van julle nuwe baba? Onthou julle nog daardie dag toe julle teruggery het huis toe met die bondeltjie liefde in ’n babastoeltjie wat ooglopend te groot is vir julle baba? Onthou julle nog?

Terug by SIGEM en Josua gaan vêrder en hy herinner die mense aan DIE belangrikste deel van hulle verlede, hede en toekoms. Josua herinner die mense aan die goue draad wat vervleg is met hulle bestaan. Daardie goue draad is God se bemoeienis met mense. God se pad saam met mense. Josua herinner die mense aan God se teenwoordigheid in hulle lewens. Josua herinner die mense aan God se beloftes. God wat sorg en voorsien. God wat beskerm en vertroos. God se alomteenwoordigheid in alle omstandighede.

  1. HERINNER

Josua en sy mense word herinner. So ook word ons herinner. Kom ons herinner mekaar aan daardie dag toe julle as ouers belowe het dat julle julle kindjie sal lief maak vir Jesus. Kom ons herinner mekaar aan die doopbelofte wat daardie dag deur julle as ouers gemaak was. Vanoggend, ongeveer agttien jaar later, stap daardie kind op sy/haar eie kansel toe. Kom ons herinner mekaar aan die agtien jaar wat verloop het. Abigail, Daniël, Carlize, Gerhard, Mila, Reneé en Tia, ek herinner julle aan julle rolmodelle en helde. Ek herinner julle aan mense wat tot op hede betrokke was in julle geloofsvorming. Ek herinner julle aan mense wat vir julle tot vandag en verder opdra aan die Here. Ek herinner julle aan God se alomteenwoordigheid in julle lewens. Ek herinner julle aan wat Christus vir julle gedoen het. Ek herinner julle aan Jesus ons Verlosser. Ek herinner julle aan wat Jesus ter wille van ons moes deurmaak. Ek herinner julle aan die vernedering en pyn wat Jesus moes verduur. Ek herinner julle aan die bespotting en sweepslae wat Jesus ontvang het. Ek herinner julle aan die skare se gejuig en spykers wat ’n houtkruis kraak. Ek herinner julle aan Jesus se gebreekte liggaam wat in ’n graf neergelê was. Ek herinner julle aan die vreugde van daardie Paas-oggend toe die graf leeg gevind was. Toe God se beloftes vervul is. Meer nog, ek herinner julle daaraan toe julle besef het julle sondes is vergewe en dat God se beloftes ook vir ONS vervul is. En dat die ewige lewe ook vir ons bestem is.

Ons moet heeltyd hieraan herinner word. Ons het hierdie tipe herinnering nodig terwyl alles rondom ons so wisselvallig lyk. Ons moet onsself en mekaar daaraan herinner dat God steeds in beheer is. Die feit dat dinge moeilik raak beteken nie dat God opgegee het nie.

Ons moet onsself en mekaar daaraan herinner dat Jesus steeds besig is om deur ons te werk. Ons moet daaraan herinner word dat die Here nooit verlof neem nie. Die Here is 24/7 teenwoordig in ons lewens. Jesus soek na die mense wat seerkry, Jesus soek na die mense wat alleen en eensaam is, Jesus soek na die mense wat bang is, Jesus soek na die mense wat verlore is, Jesus soek na die mense wat vasgevang is in verslawing van watter aard ook al. En die boodskap van Jesus aan ons is die volgende: Matteus 11:28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”

Josua se mense onthou en word herinner dat hulle verhaal vervleg is met God se oppad wees met mense. Ons onthou dit ook, en ons word daaraan herinner dat die Here in alle omstandighede teenwoordig is in ons lewens. En daarom moet ons ‘n keuse maak. Net soos die mense wat deur Josua gevra word om te kies, moet ons ook kies. Maak in Vadersnaam net ‘n besluit. Moenie in die lug rondhang nie. Maak ‘n keuse, kies die afgode of kies die Here.

  1. HER-TOEWYDING

Om te onthou en herinner te word maak hertoewyding makliker. Wanneer ons God se beloftes onthou en herinner word aan hoe die Here teenwoordig was in ons lewens en hoe dinge tot vandag uitgedraai het, word ons lewens met HOOP gevul. Hertoewyding is maklik waar daar hoop vir die hede en die toekoms is. Om die verlede te onthou beteken om te erken dat ons lewensreis net genade is, en dat ons oorlewing net ‘n geskenk van die Here af is. Daardie genade-geskenk, die geskenk van God se teenwoordigheid roep ons, en daag ons uit, om net soos Josua en sy mense in hertoewyding voor die Here te staan. Om ons lewens weer en weer vir die Here in oorgawe te gee. Elke keer wanneer jy deur daardie deur stap om te aanbid, elke keer wanneer jy op jou knieë gaan om te bid, elke keer wanneer ons hier saam is as gemeente, elke keer wanneer ons ‘n vreemdeling help, elke keer wanneer ons om vergifnis vra, of ‘n hand uitsteek na iemand wat om hulp smeek, is ons met hertoewyding besig. Elke keer wanneer ons ‘n baba doop, elke keer wanneer ‘n jongmens belydenis van geloof aflê, elke keer wanneer ons die reis van dissipelskap begin, is ons besig met hertoewyding. Jou betrokkenheid is ‘n teken van jou hertoewyding.

SLOT

Ek sê weer. Daar gaan tye kom dat jy vergeet, dat jy jou geloofslewe verwaarloos en dalk wegdraai van die Here af. Maar hoor die goeie nuus. Die Here sal jou nooit vergeet nie. Hoor die goeie nuus. Die Here sal jou aanhou roep en jou aan Sy beloftes herinner. Hoor die goeie nuus. Die Here sal voortgaan om Sy vergifnis aan jou te bied.

ONTHOU, HERINNER, HER-TOEWYDING

AMEN